BALIKESİR-M.SATIŞ 10AS817,10AS426 PLAKA.ARAÇ STŞ 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No: 25*T.C.BALIKESİR2. İCRA DAİRESİ2014/179 TLMT.TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANIAşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin%50sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanınyapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50sinibulmasının ve…

ANTALYA-M.SATIŞ 5 ADET TAŞINMAZ 6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No: 25*T.C.ANTALYA6. İCRA DAİRESİ2012/4670 TLMT.TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANIAşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50sine isteklibulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki,artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50sini bulmasının…

DİYARBAKIR-M.SATIŞ 250 ADET MERMER BLOK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.KULPİCRA DAİRESİ2014/10 TLMT.27/09/2014BASIN İLAN KURUMU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNEDİYARBAKIREkte iki nüsha metni bulunan Ta^mma*- Satış ilanının, IIK.nun ilgili maddeleriuyarınca Türkiye genelinde tiraji 50.000nin üzerinde olan gazetelerin birinde bir defayamahsus olmak üzere yayınlattırılmasını ve örnek gazete nüshası ile faturasının icraMüdürlüğüne gönderilmesi için gereğini rica olunur.-OİKKAT GÜNLÜDÜRHATASIZ YAYINLANMASIazı meri MüdürüvEki : 2 nüsha ilan metni23//0BIK D! YARP    Müşteri No.    Evrak No.    Tarih…

BALIKESİR-GM.SATIŞ 8 ADET TAŞINMAZ SATIŞI 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.EDREMİT 2. İCRA DAİRESİ2010/2573 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:1. Taşınmazın tapu kavdı ve önemli özellikleri: Balıkesir İl, Havran İlçe, 215 Ada No, 9 Parsel No, Köy içiMevkii, Kobaklar köyü, Avlulu kerpiç ev.Taşınmazın arsası 85,85 m2 olup içerisinde 35,27 m2 tek katlı ve kısmibodrumu olan bina vardır.Binanın bulunduğu…

KASTAMONU-GM.SATIŞ 336 PARSEL KOPARAN MEVKİİ 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.KASTAMONU3. İCRA DAİRESİ2004/19 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :j NOLL TAŞINMAZINÖzellikleri : Kastamonu İl. Merkez İlçe. 336 Parsel No, KOPARAN Mahalle/Mevkii. YUKARI BATAKKÖYÜ Köyü, Fiiili taşınmaz üzerinde betonarme bina,3 adet ahır.çoban evi ve samanlık bulunup yol boyunca yüksekliği 3metre olan tuğladan örülme 20 metre boyunda bahçe duvarı…

KOCAELİ-M.SATIŞ 41 UV 625 2012 MODEL ARAÇ 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No: 25*T.C.GEBZE3. İCRA DAİRESİ2014/1482 TLMT.TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANIAşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin%50sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanınyapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50sinibulmasının ve…

BALIKESİR-M.SATIŞ 01ZP035,2009 BMC KAMYON İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No: 25*T.C.MARMARAİCRA DAİRESİ2014/72 TLMT.TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANIAşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50sine istekli bulunmadığıtaktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahminedilen değerinin %50sini bulmasının ve…

İZMİR-GM.SATIŞ G.MENKUL SATIŞI HK. ÖDEMİŞ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIÖDEMİŞ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDENGAYRİMENKUL SATIŞ İLANI1- Satılmasına Karar Verilen Bir Adet Gayrimenkulun Cinsi, Kıymeti Ve Satış Şartları :a) Satışa sunulan üçüncü gayrimenkul: İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Yolüstü (Bezdegüme) Köyü adresindebulunmakta olup; Ödemiş Tapu Sicil Müdürlüğünde Bezdegüme Köyü, İğdelikır Mevkii, 910 parsel,11.280,00 m2 alanlı, (840/2400 hisseli) Tarla olarak kayıtlıdır.Yukarıda belirtilen Tarla niteliğindeki gayrimenkulun…

KOCAELİ-GM.SATIŞ DENİZLİ MAH.666 PARSEL 1.SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.GEBZE1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU2014/12 SATIŞTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :Tapu kaydı : Kocaeli, Gebze, Denizli mah. 666 Parsel sayılı taşınmaz,Özellikleri : Tapınmaz tarla vasıflıdır. Gebze Belediyesi sınırlan içinde, Denizli mahallesine yakın,ormanlık alanda kalmakta ayrıca yol, su ve elektrik mevcuttur,Yüzölçümü : 19.060 m2imar Durumu : 1/1000…

BALIKESİR-GM.SATIŞ KOBAKLAR KÖYÜ,3ADET TAŞINMAZ 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.EDREMİT1. İCRA DAİRESİ2013/817 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :Satışa Sunulan 1 Nolu Taşınmaz:Taşınmazın Tapu Kaydı: Balıkesir ili, Havran ilçesi, Kobaklar köyü, Kulaklıtaş mevkii, 141 ada 56 parsel numarada kayıtlı bulunan21.348,97 metrekare miktarlı tarla vasıflı taşınmaz borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır.Taşınmazın Özellikleri: Taşınmazın etrafı tarım arazileri ile…