ANKARA-M.SATIŞ 8 PARÇA MENKUL SATIŞ İLANI 21. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.ANKARA21. İCRA DAİRESİ2014/1 TLMT.TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANIAşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50sineistekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılaraksatılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50sini bulmasının ve satışisteyenin…

ANKARA-M.SATIŞ 4 ADET TAŞINIR İLANI 21. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.ANKARA21. İCRA DAİRESİ2014/1 TLMT.TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANIApağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin%50 sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanınyapılarak satılacağı; su kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50sinibulmasmın ve satış…

DENİZLİ-M.SATIŞ 3 ADET ARAÇ SATIŞI 7.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Örnek No: 25*DENİZLİ7. İCRA DAİRESİ2012/8312 ESASTAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANIBir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50sine istekli bulunmadığı taktirde, yineaşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma…

ORDU-GM.SATIŞ ÇATALPINAR 120 ADA 1 PARSEL FATSA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.FATSAİCRA DAİRESİ2012/897 TLMT.TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:1 NOLU TAŞINMAZINÖzellikleri : Ordu İl, Çatalpmar İlçe, 120 Ada No, 1 Parsel No, GÖLLER MERKEZMAM. Mahalle/Mevkii, Taşınmaz fiilen ev-tarla ve fındık bahçesidir, tarla üzerinde 15-20 m2 karalahana ekili, yaklaşık 1000 m2 lik kısım çayır otları ile kaplıdır, harman olarak kullanılmaktadır,topoğrafık…

ORDU-GM.SATIŞ BULANCAK 108 ADA 17 PARSEL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.BULANCAKİCRA DAİRESİ2013/67 TLMT.TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:1 NOLU TAŞINMAZINÖzellikleri : Giresun ili, Bulancak İlçesi, Hacet Köyü, Evönü Mevkii, 108 Ada No, 17Parsel No, Fındık Bahçesinin 1/4 hissesi, Eski dikim fındık bahçesi olup, bakımlıdır. Dönümünden150 kg ürün alınabilir. Toprak yapısı killi-tınlı yapıdadır. Taşınmaz %10-15 kadar eğimlidir. Yoladirek bağlantısı…

SAMSUN-GM.SATIŞ KUTLUKENT MH.375 ADA 1 PRS. 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

rT.C.SAMSUNl.SULH HUKUK MAHKEMESİSATIŞ MEMURLUĞUSAYI : 2013/27 SatışGAYRIMENKULAÇIK ARTIRMA İLANISamsun l. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan;Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:Samsun ili, Tekkeköy ilçesi, Kutlukent mahalesi, Ada: 375, Parsel : 1 de kayıtlı bulunan916,65 m2 arsa 119.177,50.- TL muhammen bedelle satılacaktır.Taşınmaz imar planında ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanına isabet etmektedir,çevresi tamamen meskun…

SAMSUN-GM.SATIŞ KILIÇDEDE MH.1311 ADA 10 PRS. 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.SAMSUN3. İCRA DAİRESİ2013/7168 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANItSatılmasına karar verilen taşınmazın einsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:1 NOLU TAŞINMAZINÖzellikleri : Samsun İl, İlkadım İlçe, 1311 Ada No, 10 Parsel No, KILIÇDEDEMahalle/Mevkii, 11 Bağımsız Bölüm SAMSUN İLİ İLKADIM İLÇESİ KILIÇDEDEMAHALLESİ 1311 ADA 10 NOLU PARSELDE KAYITLI 1500/12000 ARSA PAYLI 4. KATI I NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM DUBLEKS MESKENDİR.…

DENİZLİ-GM.SATIŞ SARAYLAR MH.457.SK. 7.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

SH:1T.C.DENİZLİ7. İCRA DAİRESİ2013/5774 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :1 NOLU TAŞINMAZINÖzellikleri : Denizli II, Merkezefendi İlçe, 45 Ada No, 26 Parsel No, Saraylar Mahallesi,-/ZEMİN/-(Bağ.Böl.No:28) Bağımsız Bölüm de kayıtlı işyeri vasıflı taşınmaz ; Limoncuoğlu İşhanında zeminkatta pasaj içinde 28 ve 29 BB nolu işyerleri bitişik olup, ara duvarı…

BALIKESİR-GM.SATIŞ 2 ADET TAŞINMAZ SATIŞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

1 .SUSURLUKİCRA DAÎRESÎ2013/397 TLMT.TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÎLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:1 NOLU TAŞINMAZINÖzellikleri : Balıkesir İl, Susurluk İlçe, KEPEKLER KÖYÜ 613 NOLU PARSELDEBULUNAN YAPILAR:Satışa konusu parsel üzerinde bir adet tek katlı olarak kullanılan ve meskenniteliğinde olan yapı, bir adet tarım adetlerinin konulduğu yanlan ve önü açık, üstü ve arkasıkuruluk-indirme-ardiye özelliğindeki…

İSTANBUL-GM.SATIŞ BURSA 13.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.BURSA13. İCRA DAİRESİ2009/10664 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:1 NOLU TAŞINMAZINÖzellikleri : Bursa ili, Nilüfer İlçesi, Demirci Mah.3187 Ada, 12 Parsel, 1 nolubağımsız bölümTaşınmazın Tapu Kaydı, İmar Durumu, Mahalli DurumuTapu Kaydı : Bursa ili, Nilüfer İlçesi, Demirci Mah. De kain tapunun 3187 ada, 12 noluparsel sayılı 78,20 m2…