AYDIN-GM.SATIŞ TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA 1 NCİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.NAZİLLİl.İCRA DAİRESİ2014/301 TLMT.TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:Özellikleri : Aydın II, Nazilli İlçe, 172 Ada No, 9 Parsel No, köyiçi Mevkii, İşıklar Köyü.293,84 in2 alana sahip tapınmaz avlulu kargir ev niteliğinde olup, bu alan üzerinde zeminde 85m2, katta 100 m2 büyüklüğüncje zemin +IN kattan oluşan betonarme karkas tip…

AYDIN-GM.SATIŞ TAŞINMAZ SATIŞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.KARACASUİCRA DAİRESİ2014/51 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:1 NOLU TAŞINMAZINÖzellikleri : Aydın İl, Karacasu İlçe, 218 Ada No, 17 Parsel No, yaylalı mah.Mahalle/Mevkii, Bilirkişi Raporu ile mevcut taşınmaz Yaylalı mahallesi Yalı9 Sokakta Tapunun5452- Td pafta 218 ada 17 Parsel kayıtlı taşınmaz 570 m2 yüzölçümündc olup içinde kargır ev…

ANTALYA-M.SATIŞ 07 S 5374 6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

IÖrnek No: 25*T.C.ANTALYA6. İCRA DAİRESİ2014/1858 TLMT.TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANIAşağıda cins. miktar vc değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin%50sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanınyapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50sinibulmasının ve…

ANTALYA-M.SATIŞ 4 ADET KOLTUK 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

örnek No: 25*T.C.ANTALYA4. İCRA DAİRESİ2014/6300 ESASTAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANIAşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50sine istekli bulunmadığı taktirde, yineaşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50sinibulmasının…

ANTALYA-M.SATIŞ MUHTELİF SANDALYE 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No: 25*T.C.ANTALYA4. İCRA DAİRESİ2014/6278 ESASTAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANIAşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50sine istekli bulunmadığı taktirde, yineaşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50sinibulmasının…

ANKARA-M.SATIŞ 06NDB51 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

TC.NALLIHANİCRA DAİRESİ20I4/V2 TLMT.IItTAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANIAşağıda cins, miktar ve değerlerijyazılı mallar satışa çıkanlmı? olup:Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı, ihaleye takdir edilenkıymetinin % 20si oranında teminat sürenlerin katılabileceği ve 6 gün kıymetlerinin %50stncistekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılaraksatılacağı; $u kadar ki, artırma bedelinin malın…

KOCAELİ-GM.SATIŞ GÖLCÜK 1346 PARSEL İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.GÖLCÜKİCRA DAİRESİ2013/1694 TLMT.TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :TAŞINMAZINTapu Kaydı : Kocaeli İli Gölcük İlçesi Örcün Köyü 1346 Parselde Kayıtlı 566,29 m2 yüzölçümlü FındıklıkÖzellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, 1346 Parsel No, Örcün Köyü, Taşınmaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi veGölcük Belediyesinin imar planı sınırları içerisindedir. Taşınmaz tapu kaydında her…

HATAY-GM.SATIŞ KUŞALANI MAH.93 PARSEL SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.SAM M) C,(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU2014/6 SATIŞTAŞINMAZIN ( IK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli ö/ellikleri :1 NOH TAŞINMAZINÖzellikleri : Hatay İli. Samaıulağ İlçesi, Kuşatanı Mahallesi. Cezi Tin Mevkiinnde kain 0 ada 93tapu kaydında Tarla olarak görünmektedir. Zeminde parsel köy yerleşim alanı dışındadır. Parselin herhanginiyoluna cephesi yoktur. İmar alanı dışındadır.…

BALIKESİR-GM.SATIŞ 1498ADA,90PARSEL,ARMUTÇUK MEVK İZALE

T.C. Örnek No: 64AYVALIKİZALE-1 ŞÜYUU SATIŞ MEMURLUĞU2014/14 SatışGAYRİMENKUL AÇİK ARTTIRMA İLANISatılmasına karar verilen gayrumenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı;Ayvalık sakarya mahallesi armutçuk mevkiinde tapunun 1498 ada, 90 parselinde kayıtlı 7.l06.m2 mesahadazeytinlik vasfında, üzerinde yaklaşık 70 adet zeytin ağacı bulunan imar planı içinde, terkleri yapılmamış, meyilli ara/iyapısına sahip, deniz gören denize yaklaşık 250.m. mesafede etrafı yapılaşmış gayrimenkul…

SAMSUN-GM.SATIŞ KALEARDI MH.1030 ADA 183 PRS. 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslimmasrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satıp bedelindenödenir.3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarınıözellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemizebildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit…