ESKİŞEHİR-M.SATIŞ AV.ZİHNİ ÇALIŞKAN 6.İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

            T.C.                                                                                                                         Yönetmelik Örnek No: 25

     ESKİŞEHİR

6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: 2012/ 9085 Esas

Taşınır Açık Artırma

İL

          Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa

çıkarılmıştır.

           Birinci artırma 09.11.2012 günü saat: 15.00 – 15.05 arasında ESKİŞEHİR YEDİEMİN

DEPOSU-FURKAN DEMİRTAŞ ŞEKER MAH.KLRIM CAD. NO :205 ESKİŞEHİR  adresinde yapılacak

ve o günü kıymetlerin % 60ına istekli bulunmadığı takdirde 14.11.2012 günü aynı yerde saat 15.00 – 15.05

saatleri arasında ikinci artırma yapılarak satılacağı, şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen

kıymetinin yüzde kırkını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklının alacağı toplamından

fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla olduğu,

mahcuzun satış bedeli üzerinden % 1 oranında K.D.V. nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra

dosyasında görülebileceği, masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği,

satışa iştirak etmek isteyenlerden muhammen bedelin %20 nispetinde TL. olarak teminat alınacağı, fazla bilgi

almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.

NOT . TEMİNATLAR TL OLARAK veya milli bir bankanın teminat mektubu (kesin.süresiz ve dosya

numarası yazılmış olmak şartıyla) olarak OLARAK ALINACAKTIR .

Alıcı menkulleri satış saatinden önce görerek,inceleyerek,satışa sunulan menkullerin tüm aksamlarım ve

özellikleri ile belgelerini inceleyerek,araçlarda ise Trafik Tescil Şube müdürlüğünden kayıtlarını satışa sunulan

araçla karşılaştırmak suretiyle itirazı olmadan göründüğü gibi,olduğu gibi kabul ederek ve şartnameye uygun

olduğunu bilerek(KDV,Damga Resmi ve Tellaliye oranında satış aşamasında ve sonrasında denetimlerde her ne şekilde artış olması halinde artışı ve aradaki farkı ödeyeceğini kabul ederek ihaleye iştira^ edilecektir)KDV

, Damga resmi ve Belediye Tellaliyesini ödeyeceğini kabul etmiş olarak ihaleye katılacaktır.

Muhammen Kıymeti:                 Adedi:           Cinsi (Mahiyeti ve önemli özellikleri):

          42.000,00.                           1 Adet        26 SS 885 Plaka sayılı SSANGYONG Marka A200                    

                                                                           XDI4x2 tipi, siyah renkli, Motor No : 66495112565368, Şase                    

                                                                           No :KPTC0BlKS8P052741,araçta ön ve arka tampon çizik,sol                    

                                                                           arka sis kınk,sağ ve sol basamaklarda çizikler mevcut^tepne                                        

                                                                           var,ruhsat ve Anahtar mevcut.

( İc. İf. K. 114/1, 114/3