İSTANBUL-GM.SATIŞ ANADOLU 9.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL

ANADOLU 9. İCRA DAİRESİ

2012/1551 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN    

Özellikleri    : İSTANBUL İl, PENDİK İlçesi, Dolayoba Mah. 8567 Ada No, 14 Parsel No, 548/7631 arsa paylı, 1. ve 2. bodrum kat 1 nolu dubleks mesken.

Adresi    : Dumlupınar Mah. İnönü Cad. Çağdaş Sok. No: 16 PENDİK/İSTANBUL

Yüzölçümü    : 140 m2 (Brüt)

Arsa Payı    : 548/7631

imar Durumu    ¦ 1/1000 Ölçekli, 21.06.2000 T.T.li, Dolayoba 11 Islah İmar Planında; (5-/A-4/3) yapılanma şartlarında.

Kıymeti    110.000,00 TL

KDV Oranı    %1

Taşınmazın Evsafı    Binaya zemin kattan girilmekte, 1. bodrum katta bulunan daire uzun bir koridor, koridora açılan salon, iki oda, mutfak, banyo ve tuvalet, takribi 90 m2 brüt yüzölçümlü, döşemesi zeminden 1,00 m yüksekte, mutfak ve odalar laminant parke, banyo ve koridor seramik kaplı, mutfakta mermer tezgah alt ve üstünde dolaplar, banyoda küvet, klozet ve lavabo, tuvalette klozet ve lavabo, kapılar amerikan panel kapı, elektrik ve su tesisatlı, vasat malzeme ve işçilikle inşa edilmiş. İkinci bodrum katta bulunan dubleksin takribi 50 m2, bağlantısı yapılmamış, apartmana ait merdivender kullanılmakta. Döşeme şapları dökülmüş, mutfak ve banyoda tesisatlar çekilmiş vitrifiye ve armatürleri yok. Daire bant pencerelerden ışık alır durumda, ince işleri tamamlanmamıştır kullanılabilir durumda değildir.

1. Satış Günü    17/04/2013 günü 15:00- 15:10 arası

2. Satış Günü :    13/05/2013 günü 15:00 – 15:10 arası

Satış Yeri :    İSTANBUL ANADOLU 9. İCRA MÜDÜRLÜ

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün

sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa

alacakları toplamım ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik

ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif

verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış

giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat

mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,

1 2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan

iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça

paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedelihemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale

feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif

ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul

olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle

teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya

bir örneği gönderilebilir.

6- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla^lcları^aşkaca bilgi almak isteyenlerin

2012/1551 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 16/02İ2013