ADANA-GM.SATIŞ AV.K.AKDOĞAN/SERDAR GÜNAY ADANA 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ AÇIK ARTTIRMA İLANI

ADANA 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No: 2011/ 9304

SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZLARIN CİNSİ, KIYMETİ, ADEDİ, EVSAFI:

A- TAŞINMAZ TAPU KAYDI: Adana ili , Seyhan ilçesi, Döşeme Mah. 10475 Ada, 14 parsel, 2. Kat 7 nolu

bağımsız bölüm taşınmaz

İMAR DURUMU : Şehir imar planında, Max TAKS= 0,30, E= 2,40 yoğunluklu yapı nizamı

ÖZELLİKLERİ : Satışa sunulan taşınmaz, Tapuda Adana ili Seyhan ilçesi Döşeme mahallesi , 10475 ada,

14 parsel, 2. Kat 7 nolu bağımsız bölüm olarak görülmekte olup, adresi Pınar Mahallesi, 74013, sokak, inşa

halindeki binanın 2.kat 7 nolu bağımsız bölüm mesken, Apartmanın çevre düzenlemesi ve iskan ile ilgili işlemler

dışında, tamamlanmış vaziyettedir.Taşınmaz, inşası bitmek üzere olan apartmanın 2. katında, güney, kuzey, batı

cephelidir. Mesken, 3 oda. bir salon, mutfak, banyo, tuvalet, balkonlar ve yatak odasında ikinci banyo olarak

düzenlenmiştir. Zeminleri seramik ve laminet parke, duvarlar alçı saten, tavanlar kartonpiyeri i, kısmen spot

aydınlatmalıdır. Kapılar, ahşap panel kapı, pencereler plastik doğramadır. Banyo, tuvalet zeminleri seramik, yan

duvarları fayans kaplamadır. Mutfak tezgahı, mermer, alt ve üstü ahşap dolaplı, arası fayans kaplamadır. Daire

165 M2. Brüt, 140 M2. net alanlıdır. Yapı sınıfı olarak 3B grubunda tariflenen yapılardan olup, Mavi Bulvar ve

Kıyıboyu caddesi arasında, Turgut Özal lisesine 350 M. Kadar doğu tarafında olup, bulunduğu yer, mevkii, imar

planındaki konumu ve halihazır kullanış şekli, mesahası itibariyle, kolay satılabilir bölgededir.

MUHAMMEN KİYMETİ: 142.400,00 TL.

%20 TEMİNAT BEDELİ : 28.480,00 TL.

B- TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : Adana ili Seyhan ilçesi, Döşeme mah. 10475 ada, 16 parsel, 50/1614 arsa

paylı 2.Kat, 7 nolu bağımsız bölüm

İMAR DURUMU : Şehir imar planında ,Max TAKS=0,30, E=2,40 Yoğunluklu yapı nizamı

ÖZELLİKLERİ : Satışa sunulan ve tapu kaydında arsa olarak belirtilen taşınmaz, Adana ili , Seyhan ilçesi,

Döşeme mah. 10475 ada, 16 parsel, 2.Kat 7 nolu bağımsız bölüm olarak görülmekte olup adresi, Pınar Mah.

74157 sokak, inşa halindeki binanın 2. kat 7 nolu bağımsız bölüm mesken, apartmanın, çevre düzenlenmesi ve

iskan ile ilgili işlemler dışında %70 tamamlanmış vaziyettedir, Taşınmazın Kaba inşaatı, sıvası tamamlanmış,

pencereleri yeni takılmış, zemin ve duvar kaplamaları yapılmakta, kapı ve dolapları, sıhhi tesisat ve elektrik

tesisatı, boru kabloları çekilmiş haldedir. Taşınmaz , 3 oda ,bir salon, mutfak, banyo, tuvalet ve balkonlar olarak

düzenlenmiştir. Daire brüt 150 M2. net 125 M2.alanlıdır. Yapı sınıfı olarak 3B grubunda tariflenen yapılardan

olup, yıpranma payı yeni olduğu için düşülmemiştir. Taşınmaz 2. Kat olup, güney, kuzey, doğu cepheli dairedir.

Mavi Bulvar ve Kıyıboyu caddesi arasında, Turgut Lisesinin 350 m. Doğu tarafında bulunmakta olup, bulunduğu

yer, mevkii, imar planındaki konumu, hali hazır kullanılış şekli, mesahası itibariyle kolay satılabilir bölgededir.

MUHAMMEN BEDELİ :108.800,00 TL.

%20 TEMİN AT………….: 21.760,00 TL.

SATİŞ SAATLERİ :

A-TAŞINMAZ SATIŞ SAATİ : Saat 10,00-10,10

B -TAŞINMAZ SATIŞ SAATİ : Saat 10,15-10,25

SATIŞ ŞARTLARI :

I- Birinci Satış 11/12/2012 Salı Adana Yeni Adliye Sarayı 5. kat,408 nolu odada açık arttırma suretiyle

yapılacaktır. Birinci arttırmada taşınmazın muhammen bedelinin %60ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları

toplamını ve satış masraflarını karşılar alıcı çıkması halinde ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaması

halinde, en çok arttıranın hakkı baki kalmak kaydı ile, 21/12/2012 Cuma günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya

çıkarılacaktır. Bu arttırmada en çok arttırana ihale olunur, şu kadar ki arttırma bedelinin malın kıymetinin

%40*ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka,

paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bir alıcı çıkmaması halinde satış talebi

düşecektir.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahinin edilen kıymetinin %20 si nisbetinde pay akçesi veya bu miktar

milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazundır. Saüş peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü

geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi ve Tapu harcının Vz si saüş bedelinden ödenir. Damga

vergisi, tahliye ve teslim masrafları ile A ve B Taşınmazların KDV .%1, .tapu harcının Vz si alıcıya aittir.

Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkül üzerindeki hakların hususiyle faiz ve

masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır., aksi

takdirde hakları tapu sic ili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve

kefiller teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca temerrüt

faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın

dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği

takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi

almak istiycnlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ile satış ilanının tebliğ

cdilcmiycn alakadarlara Uanen tebliğ yerine kaim alacağı ilan olunur.

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri dahildir. f y F