İSTANBUL-GM.SATIŞ ANADOLU 20.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ HAKİMLİĞİ

T.C.

İSTANBUL

ANADOLU 20. İCRA DAİRESİ

2012/3424 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN    

Özellikleri    : İSTANBUL İl, ÇEKMEKÖY İlçe, – Ada No, 1103 Parsel No, Çekmeköy, Parsel 1103 nolu mahallen, Mimar Sinan Mah. Yavuz Selim Cad. numara 2 deki Vuralkent olarak isimlendirilen sitenin, bl6 blok kat 3 nolu konuttur Parsel üzerinde on sekiz adet blok bulunmaktadır. Bahse konu B16 blok parselin batı kenarında giriş kısmına yakın trafo yapısının batı kenarındaki bloktur.Blö blok bodrum kat, zemin kat ve üç normal kattan ibaret, yaklaşık on beş yıl önce inşa edilen, Mimarlık hizmetlerine esas 3.sınıf A grubu yapılardan olan, betonarme karkas binadır. Binaya zemin kat seviyesinden giriş yapılmakta olup, bodrum kat alanında üç adet ,zemin ve normal kal alanlarında ise dörder adet daire bulunmaktadır. Bahse konu bl6 bodrum kat 3 nolu daire kuzey ve batı yönlere cepheli olup, giriş holü ,iki oda, salon, mutfak, tuvalet, banyo mahallerinden ibaret yaklaşık 80m2 alanlıdır. Binanın inşasında standart olduğu kabul edilen vasat malzemeler kullanılmıştır Bağımsız bölüm ıslak zemin döşemeleri seramik, oda zemin döşemeleri ise pvc esaslı malzemeyle kaplanmıştır. Müstakil doğalgaz yakıtlı sobalı ısınma türündedir. Belediye alt yapı hizmetlerinin bulunduğu Çavuşoğlu caddesi Mimar Sinan caddesi ve Yavuz Selim caddesi ile çevrili bölgedeki site düzeni içerisinde olan binalı parseldir.

Adresi    Mimar Sinan Mah. Yavuz Selim Cad. N.2 Çekmeköy / İSTANBUL

Yüzölçümü    13.625.25

Arsa Payı    70/29836

imar Durumu    

Kıymeti    90.000,00 TL

KDV Oranı    %1

Kaydındaki Şerhler    1-Bu parsel aleyhine 1102 Parsel Lehine 685 m2 irtifak hakkı vardır

1. Satış Günü    12/04/2013 günü 14:00 – 14:10 arası

2. Satış Günü    07/05/2013 günü 14:00 – 14:10 arası

Satış Yeri    İSTANBUL ANADOLU 20.İCRA DAİRESİ

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesindem artırma

tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen

değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerinTgeçmek şartı ile

ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birine/artırçhadan sonraki

beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik/ ortamda teklif

verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini^^u^^^alıacaklılar varsa

alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana it^Je ©lunur.^BJme fazla bedelle

alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

İSTANBUL ANADOLU 20. İCRA DAİRESİ 2012/3424 TLMT.

SAYFA: 2

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20si oranında pey akçesi veya bu

miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü

geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, %1 KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya

aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz

ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır;

aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü

maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile

ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki

farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve

temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle

teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği

takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,

başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/3424 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüzeİ)aşvurmaları

ilanolunur.23/02/2013 A /