İZMİR-M.SATIŞ KARŞIYAKA 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

TAKDİR OLUNAN KIYMET

1. Satış Günü ve saati

2. Satış Günü ve saati

T.C.

KARŞIYAKA

2 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI : 2011/3067 Tal.

TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI

Karşıyaka 2. İcra Müdürlüğünden

Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:

Taşınmazın Bilgileri

TAŞINMAZ TAPU KAYDI : İzmir İli; Karşıyaka İlpesi, Şemikler Mah. 26367 ada, 1 parsel, 32.830,51

m2, 21 adet bloktan oluşan 10 katlı betonarme apartman niteliğinden, J Blok, 8 kat, 33 nolu bağımsız bölüm,

1/808 arsa paylı, mesken nitelikli tam paylı taşınmaz.

İMAR DURUMU : Karşıyaka İlpesi, şemikler Mah. bulunan 26 L II B pafta, 26367 ada, 1

parsel sayılı taşınmaz Y koşullu (E=0.80), 75477.60 m2 inşaat alanlı konut adasına isabet etmekte olup; parsel

üzerinde 2005 yılı ruhsatlı gabarisinde yapı blokları bulunmaktadır.

ÖZELLİKLERİ : Daire keşif esnasında kapalı olduğundan emsal dairesi gezilmiştir.

Meksen 2 oda, 1 salon, apık mutfak, banyo, Wc, hol, koridor ve balkondan ibarettir. 2 oda ve salon yer döşemesi

halı kaplama, diğer mahallerin yer döşemesi seramik, ıslak hacimlerde fayans, banyoda duş teknesi, ayaklı

lavabo, klozet, apık mutfak alt ve üst dolaplı mermerid bankolu hazır ahşap mutfak, wcde konsol lavalo, alafranga

hela taşı, daire ip kapıları Amerkan panel kapı, pencere doğramaları pvc pift cam, duvarlar alpı sıvalı saten boyalı,

mutafa balkonlu, daire giriş kapısı pelik kapıdır. Mesken kaloriferli, bina pift asansörlüdür. Meskenin kullanım alanı

84.00m2dir. H. TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ lehine 2.50×6.00 mt. ebatlarında 2 adet toplam 30.00 m2lik trafo

yeri irtifak hakkı vardır.

ADRES : Zübeyde Hanım Mah. 7449 Sk. J Blok Gül Apt. No. 1 K.8 D. 33 Karşıyaka İzmir

KDV oranı : %1

120.000,00 TL.

06/11/2012 Saat: 09.30-09.40 arasında

16/11/2012 Saat: 09.30-09.40 arasında

Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazlar apık arttırma suretiyle satılacaktır.

Satış Şartları:

1- Taşınmazın birinci satışı (yukarıda tarih ve saatleri yazılı) Karşıyaka Adliyesi Ek Binası 1717 sk Vakıf

Pasajı No : 82/C K: 4 Karşıyaka Gayrimenkul Satış Odası İZMİR adresinde apık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu

artırmada tahmin edilen kıymetin %60ını ve rüphanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış ve paylaştırma

masraflarını gepmesi şartıyla en pok artırana ihale olunur.Böyle bir bedelle alıcı pıkmazsa en çok artıranın

taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 10 gün daha uzatılarak 10.günü (yukarıda tarih ve saatleri yazılı) Karşıyaka

Adliyesi Ek Binası 1717 sk Vakıf Pasajı No : 82/C K: 4 Gayrimenkul Satış Odaso Karşıyaka İZMİR ikinci artırmaya

çıkarılacaktır. İkinci artırmada ise rüphanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve tahmin edilen kıymetin %40nı

satış ve paylaştırma masraflarını gepmesi şartıyla en pok artırana ihale olunur.Böyle bir bedelle alıcı pıkmazsa satış

talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20 si nisbetinde nakit veya bu miktar kadar milli bir

bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde İİK.md.130 gereğince 10

günü gepmemek üzere mehil verilebilir. İhale damga vergisi, K.D.V, tapu alım harcı ve gayrimenkulun teslim

masrafları alıcıya aittir.Tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ile tellaliye resmi satış

bedelinden ödenir.

3- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep

edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK.md.130 gereğince verilen süre ipinde nakden ödemek zorundadırlar.

4- ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin^) ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını

hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün iperisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi

takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkpa paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse İİK.nun 133.maddesi gereğince ihale

feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve temerrüd faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hipbir hükme hacet

kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- işbu satış ilanının gazetede yayınlanan ilanı, tapuda adresi olmayanlar ipin İİK m 127 gereğince tebliğ

yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur.

7- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi ipin dairemizde apık olup,,jjıasrafı verildiği takdirde

isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. ,- .

8- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılac^lgrı^başkaca bilgi

almak isteyenlerin 2011/3067 Tal. . sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmalar* i)aq ofunûr: 1270^/2012

/s ..î * flAVI&A ÇALKAR

< 1, İCR^föpÛÜR YARDIMCISI

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.Yönetmelik Örnek No :27 

. -i