mert tomac
Mert Tomac Tarafından Hacklendiniz !!!

Düşman Senaryo Yazar….. Biz İse Tarih
Diğer kategorisine gönderildi

KAYSERİ-GM.SATIŞ 17. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

ANKARA

17. İCRA DAİRESİ

2013/150 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NOLU TAŞINMAZIN

Özellikleri:, Ankara İl, Keçiören İlçe, 1909 Ada No, 5 Parsel No, BAĞLUM MAHALLESİ

Mahalle/Mevkii,arsa vasıflı üzerinde herhangi bir ekin olmayan, ekilip biçilemeyen görünümünde

her türlü yapılaşmaya uygun, yakın çevresinde Zafer Cad.nin batı kısmındaki parsellerde belediye

hizmetleri olan, yol . su .elektrik , kanalizasyon gibi alt ve üst yapıl mevcut olan imar planında yola

cephesi bulunmakta olan hale hazır durumda taşınmaza Zafer Cad. Açılan yol üzerinden özel

araçlar ile sağlanmaktadır.

Yüzölçümü: 2.667 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu : Ayrık nizam 4 katlı E:2,00 yapılaşma koşullu konut parseli.

Kıymeti: 560.070,00 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler :Ayrık nizam 4 katlı E:2,00 yapılaşma koşullu konut parseli.

1. Satış Günü : 06/02/2015 günü 14:40 – 14:50 arası

2. Satış Günü : 06/03/2015 günü 14:40- 14:50 arası

Satış Yeri: ANKARA ADLİYESİ 1 NOLU MEZAT SALONU

2 NOLU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Keçiören İlçe, 1909 Ada No, 10 Parsel No, BAĞLUM MAHALLESİ

Mahalle/Mevkiiarsa vasıflı üzerinde herhangi bir ekin olmayan, ekilip biçilemeyen görünümünde

her türlü yapılaşmaya uygun, yakın çevresinde Zafer Cad.nin batı kısmındaki parsellerde belediye

hizmetleri olan, yol , su .elektrik , kanalizasyon gibi alt ve üst yapıl mevcut olan imar planında yola

cephesi bulunmamaktadır, imar yolu açılmamıştır.

Yüzölçümü: 2.740 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu : Ayrık nizam 4 katlı E:2,00 yapılaşma koşullu konut parseli.

Kıymeti: 602.800.00 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler : Dosyasında.

1. Satış Günü : 06/02/2015 günü 14:20 – 14:30 arası

2. Satış Günü : 06/03/2015 günü 14:20- 14:30 arası

Satış Yeri: ANKARA ADLİYESİ 1 NOLU MEZAT SALONU -

3 NOLU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Keçiören İlçe, 1909 Ada No, 3 Parsel No, BAĞLUM MAHALLESİ^

Mahalle/Mevkii,arsa vasıflı üzerinde herhangi bir ekin olmayan, ekilip biçilemeyen görünümünde

her türlü yapılaşmaya uygun, yakın çevresinde Zafer Cad.nin batı kısın ndaki parsellerde belediye

hizmetleri olan, yol , su ,elektrik , kanalizasyon gibi alt ve üst yapıl me^tut olanjrrıaı^lanımja yolacephesi bulunmakta olan hale hazır durumda taşınmaza Zafer Cad. Açılan toprak yol ve devamında

yürüyerek ulaşılabilen taşınmaz.

Yüzölçümü: 1.000 m2

Arsa Payı: Tam.

İmar Durumu : Ayrık nizam 4 katlı E:2,00 yapılaşma koşullu konut parselleri.

Kıymeti: 200.000.00 TL,

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler : Dosyasında

1. Satış Günü : 06/02/2015 günü 14:00- 14:10 arası

2. Satış Günü : 06/03/2015 günü 14:00- 14:10 arası

Satış Yeri: ANKARA ADLİYESİ 1 NOLU MEZAT SALONU

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma

tarihinden önceki gün sonuna kadaresatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif

verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa

alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli

bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma

gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da

malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış

giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış

talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20si oranında pey akçesi veya bu miktar

kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü

geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya

aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz

ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri

lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü

maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile

ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli

arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul

olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil

olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği

takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca

bilgi almak isteyenlerin 2013/150 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları

ilan olunur.

7- Tebilgat yapılamayan ilgililere gazete ilanı tebliğ yerin/geçeceği ilan olunur. 18/12/2014

Diğer kategorisine gönderildi

HATAY-M.SATIŞ M/V AQUA HERCULES GEMİ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No: 25*

S

T.C.

İSKENDERUN

1. İCRA DAİRESİ

2014/3240 ESAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı rehinli mal satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin

%50sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın

yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50sini

bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve

bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci

artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar

esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli

bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak

üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği,

mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KJDV.nin alıcıya ait olacağı ve satış

şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin

isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla

dairemize başvurmaları ilan olunur. 15/12/2014

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63e karşılık gelmektedir.

UYAI Bilişim Sisteminde ver alan bu dokümana http://vatandas uvap.gov.tr adresinden 1 1 xJ04G

- 3n3/dW6

- ze4dmEO

- TphPAo-kodu ile erişebilirsiniz.l.Ihale Tarihi 2.ihale Tarihi İhale Yeri        : 27/01/2015 günü, saat 11:00 -11:10 arası. : 11/02/2015 günü, saat 11:00 – 11:10 arası. : İskenderun Adliyesi Zemin Kat Satış Odası İskenderun/Hatay        

No    Takdir Edilen Değeri TL.    Adedi    KDV    Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1    20.231.200,00    1 Adet    %18    1 Adet M/V AQUA HERCULES GEMİSİ (IMO NO:7822861) İskenderun Lİmanmda bulunan 7822861 IMO numaralı M/V AQUA HERCULES Gemisi satılarak paraya çevrilecektir. Gemi herhangi bir sicile kayıtlı değildir. Geminin tipi: RO-RO yolcu, inşa tarihi: 1980, inşa yeri:Isveç. DWT:18718mton, boş ağırlık: 13769,9mton, en sor harmonize sörvey tarihi:07/08/2009, Kütük boyu: 182,9İm, Eni:27,00m, Derinliği:9,45m, Gross:33163, Net tonajı: 17996, ana makina:2 adet H.Cegielski Sulzeı 6RND68M-15898 Kw herbiri, Yardımcı Makinalar:3 adetdir. Geminin bordo ve karinesinin uzun süredir beklemekte olması sebebi ile sakal adı verilen deniz canlıları tarafından kaplandığı görülmektedir. Su altı kesimde sakal miktarının artması geminin hızını olumsuz etkileyebilir. Bı sebeple su altı temizliği yapılması gerekebilir. Geminin klası 09/08/2013 tarihinden itibaren askıya alınmıştır. Geminir yıllık sörveylerinin yapılmadığı, geminin detaylı bir klas sörveyinden geçmeden ve klasın tekrar geçerli olması sağlanmadan hareket etmesi mümkün değildir. Geminin ana güvertesi iyi durumda olup, boya durumu ise bakım yapılmaması sebebi ile kötüleşmeye başlamıştır. Gemi rampası genelde iyi durumda olup kenar ve alt noktalarından bakımsızlık sebebi ile korozyon başladığı anlaşılmaktadır. Hidrolik devrelerin bazılarında kaçaklar olduğu, boa devrelerinde paslanmanın oluştuğu, uzun süre bakım yapılmadığı anlaşılmıştır. Gemi provizyon kreynleri iy durumda olup, bakımsızlık sebebiyle korozyon ve boyada bozulmalar olduğu anlaşılmıştır. Baş üstü ve baş ırgat bakımsızlık sebebi ile paslanma ve boyada bozulmalar bulunduğu, hareketli aksamlarda gres ile yağlama yapılmadığından tutuldukları, baş üstündeki bu hareketli aksamın tamir ve bakım yapılması gerektiği tespit edilmiştir. Yaşam mahalli içi iyi durumdadır, güvertelerde saçlarda korozyon başlamıştır. Köprü üstü dağınık vaziyettedir. Çoğı teçhizatın kapakları açılmış bir vaziyette olup, bı ekipmanların çalışıp çalışmadıkları ancak bakım sonucunda anlaşılabilecektir. Makine dairesi temiz ve iyi durumdadır Ana makine, yardımcı makineler ve diğer sistemler test edilememiştir. Planlı bakım ile ilgili son aylara ait kayıtlar olmadığından makine ve diğer sistemlerde overhol gibi geni kapsamlı bakımların zamanının gelip gelmediği anlaşılamamıştır.

i

(İİK m.114/1,114/3)

Not:Gemi Müdürlüğümüz dosyasında belirtilen yerde demirli bulunmaktadır. Müşteriler gemiyi

Liman Başkanlığının izni çerçevesinde görebileceklerdir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63e karşılık gelmektedir.

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokumana lıttp.V/vatandas.uyap.gov.tr adresinden llxJ04G – 3n3/dW6 – ze4dmEO – TphPAo= kodu ile erişebilirsiniz.

Diğer kategorisine gönderildi

KAYSERİ-GM.SATIŞ DÜZELTME İLANI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

AVANOS

İCRA DAİRESİ

2014/217 TLMT.

DÜZELTME İLANI

Müdürlüğümüzce satışa çıkartılan Nevşehir İli Avanos İlçesi 1167 ada,5 parselde

kayıtlı 1 ve 2 nolu bağımsız bölüm konut vasfındaki taşınmazın 6 Aralık 2014 tarihinde Türkiye

Yeniçağ Gazetesi ile yayımlanan ilanında belirtilen KDV ORANI %18 olarak belirtilmiştir.

1 ve 2 nolu bağımsız bölümün KDV oranı her bir bağımsız bölüm için %1 olarak

düzeltilmiştir.Diğer hususlar 6 Aralık 2014 tarihinde yayımlandığı gibidir.İianen tebliğ olunur.

Diğer kategorisine gönderildi

KAHRAMANMARAŞ-GM.SATIŞ GM.SATIŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

r.c.

KAHRAMANMARAŞ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2014/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NOLU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesi, Üngüt Mh. 6044 Ada No, 2 Parsel

sayılı taşınmaz arsa niteliğinde olup max 10 kat 1,5 yoğunluktadır. Taşınmaz Üngüt Mh. 71101.

Ve 71109. Sokaklara cepheli ve Turgut Ozal Bulvarına 701 metre mesafcdedir.450 metre

güneyinde ise Kayseri – Kahramanmaraş yolu bulunmaktadır. 500 metre güney batısında KSÜ ana

kampüsü, 1000 m kuzeybatısında adliye sarayı, valilik konutu ve 1650 metre batısında ise Ramada

oteli bulunmaktadır. Yeni yapılaşma alanı içindedir.

Adresi

Yüzölçümü

Arsa Payı

imar Durumu

Kıymeti

KDV Oranı

Kaydındaki Şerhler

1. Satış Günü

2. Satış Günü

Satış Yeri

Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesi, Ungüt Mh.

7.134,29 m2

Tapu kaydındaki gibi

E: 1,5 Max Kat: 10

2.853.716,00 TL

Yasal (%18)

Tapu kaydındaki gibi

13/02/2015 günü 10:00 -10:15 arası

13/03/2015 günü 10:00- 10:15 arası

İHALE SALONU

Satış şartları :

1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,

artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.uov.tr adresinden elektronik ortamda

teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa

alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli

bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma

gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da

malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış

giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış

talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20si oranında pey akçesi veya

bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde

(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim

masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden

ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını

özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize

bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç

bırakılacaktır.

UYAPBilışim .Sisteminde yer alan bu dokumamı lıl(p //vatandas uyap gov ir adresinden Ir+Ac6r – zDvILTx – /lBg/.llNV – tlllgKWM= kodu ile erişebilirsiniz4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133

üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak

sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale

bedeli arasındaki farktan vc diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsildi mesul

olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil

olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri

verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,

başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze

başvurmaları ilan olunur.01/12/2014

HÜSEYİN AHMETOĞLU

Satış Memuru

100758

(İİK m. 126)_

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64e karşılık gelmektedir.

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vauuidas.uyap.gov.tr adresinden Ir+Ac6r – zDvlLTx – /lBgZlıv – tmgKWMkodu ile erişebilirsiniz.

Diğer kategorisine gönderildi

KAHRAMANMARAŞ-GM.SATIŞ MADEN İŞLETME RUHSATI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

ELBİSTAN

İCRA DAİRESİ

2014/292 TLMT.

TAŞINMAZIN (MADEN İŞLETME RUHSATININ) AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

MADEN İŞLETME RUHSATININ

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Ekinözü İlçe, Türkmenler Köyü hudutları.

Satışa esas dosya içerinde yer alan 06/06/2014 tarihli bilirkişi raporunda,

l.GENEL BİLGİ:

S:20063050 sayılı IV.grup maden (demir) işletme ruhsatlı sahanın kıymet takdiri

yapılırken, işlem dosyasının tetkiki, saha mahalinde yapılan teknik incelemeler, büro ve arazi

incelemeleri şeklinde gerçekleşmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu ruhsat sahasının ve

maden işletmesinin kıymet takdiri aşağıda detayları yer aldığı şekilde hesaplanmıştır.

2. KAHRAMANMARAŞ İLİ, EKİNÖZÜ İLÇESİ SINIRLARI DAHİLİNDE BULUNAN

S:20063050 SAYILI IV. GRUP MADEN (DEMİR) İŞLETME RUHSATLI SAHANIN

MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE BULUNAN İŞLEM DOSYASININ

İNCELENMESİ

22/03/2013 tarihinde ihaleden alınan ruhsata 27/02/2007 tarihinde Anadolu Mad.

San. Ve Tic. Ltd. Şti. adına IV. Grup arama ruhsatı düzenlenmiş, ruhsat 25/05/2006 tarihinde

Türkmenler Mad. Pct. Nak. Oto. Ener. San. Tic. Ltd. Şti ne devir olmuştur. Arama ruhsatı Ruhsat

Maden Kanununun (5177 sayılı kanunla değişik) 17. maddesine istinaden ruhsat sahibinin talebi

doğrultusunda ruhsat hukuku 17/04/2011 tarihine kadar beş (5) yıl süreye uzatılmıştır. Sahaya

17/10/2008 tarihinde arama dönemi üretim izin belgesi düzenlenmiştir. Maden İşleri Genel

Müdürlüğüne tevdi edilen 25/03/2011 tarih ve 84653 sayılı dilekçe ekindeki demir (manyetit)

işletme projesi ile işletme ruhsatı ve işletme izni talebinde bulunulmuştur. Söz konusu sahaya

06/12/2012 tarihinden geçerli 10 yıllık işletme ruhsatı düzenlenmiş olup, saha için Maden

Kanununun 7. maddesi kapsamında alınması zorunlu olan arazi mülkiyet izni, ÇED görüşü ve GSM

kapsamında İşyeri Açma Ruhsatı henüz Maden İşleri Genel Müdürlüğüne tevdi edilmediği için saha

için 42,17 hektarlık alan dahilinde uygun bulunan demir işletme izni henüz düzenlenmiştir.

3. BİLİRKİŞİ HEYETİMİZ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMA VE DEĞERLENDİRME

KRİTERLERİ;

Bilirkişi raporumuzun hazırlanması aşamasında aşağıda belirtilen bilgi ve

dokümanlardan yararlanılmıştır.

1- Tarafımızdan satışa konu ruhsat sahasında mahaindc yapılan tetkik ve tespitler.

2- Ruhsat sahibi tarafından Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilen 25/03/2011

tarih ve 84653 sayılı dilekçe ekinde verilen işletme projesi

4. RUHSAT SAHASININ JEOLOJİSİ

1807,31 Hektarlık yüzölçüme sahip ruhsat sahasında yapılan jeolojik incelemeler

sonucunda ofıyolitik kayaçlardan oluştuğu tespit edilmiştir. Birim açık sarı, gri, kahvemsi renklidir.

(İİKm.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64e karşılık gelmektedir.Ofiyolitik kayaçlar oldukça sert bir yapı göstermektedir. Katmanlama masiften inceye kadar

değişmektedir. Katmanlanma çoğunlukla belirgindir. Taneler sıkı çimentolanmış ve oldukça belirgin

kristalizc olmuştur.Nadir olarak erime boşlukları bulunmaktadır. Maden yatağının özelikleri ise;

sahadaki esas cevher mineralini, kireçtaşı ve ofiyolit blokları içeren istif içindeki demir (manyetit)

oluşturur. Demir (manyetit)in yan kayacı serpantinleşmiş ultrabazik kayaçlar ve çökel

serpantinitlerdir. Birimi oluştran açık gri-koyu renkli kireçtaşı ve dolomitik kircçtaşları, inec-orta ve

yer yer masif tabakalı olup bol miktarda karstik yapılar içermektedir. Ortalama yoğunluğu 5 ton/m3

olan demir (manyetit), açık-koyu gri renklidir.

5. SATIŞA KONU S:20063050 SAYILI IV. GRUP MADEN (DEMİR) İŞLETME RUHSATLI

SAHADA YAPILAN ETKİKLER:

Sahada şantiye binası ve müştemilatı gözlemlenmemiştir. Sahada, ruhsat için

17/10/2008 tarihinde Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi düzenlenmiş olup, arama döneminde

çalışılan ocak mevcuttur.

6. S:20063050 SAYILI DEMİR İŞLETME RUHSATI İLE İLGİLİ MADEN İŞLERİ GENEL

MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLEN EVRAKLARIN İNCELENMESİ:

Saha için 17/10/2008 tarihinde Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi düzenlenmiş

olup, 2009 ve 2010 yılı dahilinde toplam 16.000 ton üretim yapılmıştır. Yapılan incelemede ocak

başı satış fiyatı 2009 yılı için 25.5 TL, 2010 yılı için 20 TL olarak tesit edilmiştir. Demir tenorunun

yaklaşık %49-54 Fe203 olduğu belirtilmiştir. Yapılan değerlendirmede işletilebilir manyetit rezervi

baz olarak alındığı için muhtemel rezerv hesaplamalarımıza dahil edilmemiştir.

Görünür rezerv miktarı (işletme projesinde belirtilen miktar) :

(Uzunluk x Genişlik x Kalınlık x Yoğunluk)

İşletme projesinde sahaya ait görünür rezerv iki poligon halinde verilmiştir.

1 nolıı poligon

1- 220 m x 45 m x 5 m x 5ton/m3 = 247.500 ton

2- 195 m x 55 m x 7 m x 5ton/m3 = 375.375 ton

Toplam görünür rezerv : 622,875 ton

İşletilebilir manyetit rezervi; (görünür rezervin %7(T i): 436,012 ton

2 nolu poligon

1- 207 m x 80 m x 5 m x 5ton/m3 = 414.000 ton

2- 270 m x 120 m x 7 m x 5ton/m3 – 1.134.000 ton

Toplam görünür rezerv : 1.548.000 ton

İşletilebilir manyetit rezervi; (görünür rezervin %70 i) : 1.083.600 ton

TOPLAM İŞLETİLEBİLİR MANYETİT REZERVİ: 1.519.612 TON

İşletme projesinde yıllık 20.000 ton üretim yapılacağı beyan edilmiştir. İşletilebilir

rezerv miktarı vc ruhsatın süresi göz önünde bulundurularak yıllık 25.000 ton üretim yapılabileceği

tespit edilmiştir. Mevcut ocak aynalarında vc mostra yayılım alanında yapılan incelemelerde

cevherin devamlılığının mevcut olduğu gözlemlenmiştir. Sahada görünür rezervi tespit amaçlı

açılan ocak dışında, görünür rezervi geliştiren başkaca bir sondaj, kuyu, yarma gözlemlenmemiştir.

Görünür rezerv hesaplamalarımızda tamamen proje beyanları ve sahada bulunan mevcut ocak

gözlemlerimiz dikkate alınarak yapılmıştır. Sahada geçmiş yıllarda yapılan arama dönemi

faaliyetleri sonucu oluşan hacim boşalması ocağın veriminin %49-54 Fc203 tenörlü cevher üretimi

için görünür rezervin % 70 olacağı tarafımızca değerlendirilmiştir. Bu durumda sahada bulunan

(İİKm.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten öneeki uygulamada kullanılan Örnek 64c karşılık gelmektedir.Tahakkuk Kdccck Devlet Hakları        790.198,24 TL

işletme Ruhsat Bedeli        18.626,40 TL

Kurumlar ve Stopaj Vergisi        6.870.484,87 TL

Toplam        28.118.090,91 TL

8. GELİRLER-GİDERLER:        

Net rezervin kıymcti-(ürctim maliyeti+tahakkuk edecek devlet haklan 1 işletme ruhsat bedeli ( kurumlar ve stopaj vergisi)    (30.392.240 TL- 28.118.090,91 TL)= 2.274.149,09 TL    

S:20063050 sayılı ruhsatın projenin Genel Müdürlüğümüze verildiği tarih olan 2011 yılı için

Kıymet Takdiri = 2.274.149.09 TL olarak belirlenmiştir. Bu değeri 2014 yılı için güncelleme

hesabı ile değerlendirildiğimizde 2.815.465.00 TL olarak belirlenmiştir.

9. SONUÇ:

Bilirkişi heyetimiz, ruhsat süresini, sahanın ekonomik ömrü olarak kabul ederek,

yapılacak üretim sonucunda oluşacak masraflar, harçlar, devlet hakları, vergiler ve enflasyondan

dolayı indirgeme oranını da hesaba katarak 2.815.465,00 TL kıymet takdiri belirlemiştir. Bilirkişi

heyetimizce yapılan kıymet takdiri değerlendirmesinde sabit yatırımlar hesaba katılmamıştır.

Diğer yandan demir cevheri sanayinin ihtiyaç duyduğu bir gereksinim olup, dünya

konjonktürü ile de yakından ilgili olarak talebe bağlı fiyatı luşan bir üründür. Dünya sanayi

sektöründe dönemsel olarak aratan talep ile fiyatlarda da büyük dalgalanmalar oluşabilmektedir.

Denilmektedir.

Adresi : Kahramanmaraş İli, Ekinözü İlçesi, Türkmenler Köyü Hudutları Ekinözü /

KAHRAMANMARAŞ

İşletme Ruhsat No

Yüzölçümü

Maden Grubu

Kıymeti

KDV Oranı

Kaydındaki Şerhler

S:20063050 sayılı

1807,31 Hektar

IV. Grup

2.815.465,00 TL

% 18

Maden Genci Müdürlüğünün 03/02/2014 gün 7779 sayılı yazısı uyarınca;

Maden işletme ruhsatının 06/12/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 10 yıl süreli olarak

düzenlendiği. 3213 Sayılı Maden Kanunun 7.mad.gereği alınması zorunlu izinlerin alınarak Maden

Genel Müdürlüğüne verilmediği, işletme ruhsatının yürürülüğe girdiği tarih olan 06/12/2012

tarihinden itibaren 3 yıl içinde gerekli izinlerin alınarak Maden Genel Müdürlüğüne verilmesi

halinde işletme izninin düzcnlcncccği,aksi takdirde 3213 sayılı Maden Kanunun 24.maddesinin

11.fıkrası gereği ruhsatın iptal konumunda olacağı, ruhsat için için 4.049,25 TL tutarında idari para

cezası uygulandığı ancak idari para cezasının ödendiğine dair makbuzunGenel Müdürlüğe ibraz

edilmediği bu nedenle konu ile ilgili tespit yapılamadığı, 2012 yılına ait 1.214,78 TL Orman Payı ve

2.024,63 TL Hazine payının yatırılmadığı ve gecikme cezaları ile birlikle yatırılması gerektiği

bildirilmiştir.

1. Satış Günü

2. Satış Günü

Satış Yeri

05/02/2015 günü 14:00 – 14:10 arası

05/03/2015 günü 14:00 – 14:10 arası

Elbistan İcra Müdürlüğü Ceyhan Mah. Dulkadiroğlu Cad. Çizgi İş Merkezi

Kat: 2 Elbistan/KAHRAMANMARAŞ

Satış şartlan :

(İİKm.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64c karşılık gelmektedir.1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma

tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif

verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış giderlerini geçmek şartı ile

ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan

sonraki beşincigünden. ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif

verilcbilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini vc satış giderlerini geçmesi

şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20si oranında pey akçesi

(Teminat bedeli Elbistan İcra Müdürlüğüne ait T. Vakıflar Bankası T.A.O. Elbistan Şubesi

nezdinde bulunan TR84 0001 5001 5800 7290 4950 53 nolu İBAN a dosya numarası

belirtilmek suretiyle yatırılacaktır.) veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri

lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcıya isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre

verilebilir.Tellaliye resmi, maden ruhsatının aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.Binde

5,69 Damga vergisi, % 18 KDV, (Ö.T.V),işletme ruhsatı alım harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir.

İhalenin kesinleşmesine müteakip Maden Genel Müdürlüğü ve borçlunun bağlı bulunduğu Vergi

Dairesine müzekkere yazılarak maden ruhsatının aynından doğan borçların bildirilmesi akabinde

aynından doğan borçlarihale bedelinden ödenecektir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını

özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize

bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç

bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133

üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti

ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli

arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.

İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark,

varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri

verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Maden işletme ruhsatlarının satışının 3213 sayılı Maden Kanununun 6.maddesinde

belirtilen şartlara haiz şahıs ve şirketlere yapılması gerektiğinden, ihaleye katılmak isteyenler,

3213 Sayılı Maden Kanunun 43/2 maddesinde : Maden işletme ruhsatını iktisap etmek

isteyen talibin bu hakkın iktisabı için aranan kanuni şartlara haiz olması lazımdır. Talip bu

şartlara haiz olduğunu bakanlıktan alacağı vesika ile ispat eder. İcra Dairesi bu vesikayı ibraz

etmiş olan talipler arasında satışı yapar. hükmü gereğince T.C. Enerji ve Tabi kaynaklar

Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden (MIGEM) verilmiş söz konusu vesikayı ibraz

etmeleri şartı ile ihaleye katılabilirler.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,

başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/292 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze

başvuralarabilirlcr.

8- Satış İlanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, İş bu satışın gazetede

yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile MIGEM sicilinde

adresi olmayanlar için İİK. 127. maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere.

Tebliğ ve ilan olunur. 17/12/2014

Tuncay DİBİÇ

İcra Müdür Yardımcısı

101014

(İİK m. 126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64c karşılık gelmektedir.

Diğer kategorisine gönderildi

ANKARA-M.SATIŞ MENKUL SATIŞ KIZILCAHAMAM İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

KIZILCAHAMAM

İCRA DAİRESİ

2014/183 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan Ankara ili Çamlıdere İlçesi Alakoç köyü Alakoç Yaylası

Mevki, ada 1028 de kayıtlı 515.000,00 M2 lik alan üzerinde borçlunun bu Hazine arazisi

üzerine yaptırmış olduğu tapusuz mesken binasının (enkaz olarak) Menkul hükümlerine göre

satılmasına karar verilmiştir.

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin

%50sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın

yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malm tahmin edilen değerinin %50sini

bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve

bundan başka paraya çevirme ve paylann paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci

artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar

csatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli

bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak

üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda telclif verilebileceği,

mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.nin alıcıya ait olacağı ve satış

şartnamesinin icra dosyasmdan görülebileceği; gideri verildiği takdkde^şartaamenin bir örneğinin

isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenfe^n yukactöf* wd*3jj£şya numarasıyla

dairemize başvurmaları ilan olunur. 09/12/201430/01/2015 günü, saat 14:30 -14:35 arası.

19/02/2015 günü, saat 14:30 -14:35 arası.

Kızılcahamam icra Müdürlüğü odasında

l.Ihale Tarihi

2.İhale Tarihi

İhale Yeri

No

Takdir Edilen

Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

85.000 ,00

%18

Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan Ankara ili

IÇamlıdere İlçesi Alakoç köyü Alakoc Yaylası

Mevki, ada 1028 de kayıtlı 515.Ocjo.00 M2 lik

alan üzerinde borçlunun bu Hazine arazisi üzerine

yaptırmış olduğu tapusuz mesken (binasımn

(enkazın) Menkul hükümlerine göre satılmasına

karar verilmiştir. Mesken binası Dublex Yayla evi

Dİup Bodrum+2 katlı Dublex dairedir

Bodrum katı; Depo ve kömürlük olarak

kullanılmaktadır.

Birinci Kat: Alt kat 2 oda salon antre wc, banyo

ye balkondan ibarettir. Salon ve odaların zemini

laminat parke duvarlar alçı üzeri plastik

boyalıdır.Iç kapılar amerikan pane kapı, pencereler

PVC ısı camlıdır.

Ust Kat :3 oda salon antre wc, banyo ve

balkondan ibarettir. Salon ve odaların zemini

laminat parke , duvarları plastik bbyalı tavanlar

ahşap kirişleme seklindedir. İsınma sistemi

sobalıdır. Meskenin net kullanım alanı 230,00 M2

dir. I

Diğer kategorisine gönderildi

ANKARA-M.SATIŞ MENKUL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

KAZAN

İCRA DAİRESİ

2014/674 TLMT.

ı

J

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda

Birinci

bulunmadığı

artırma bedelinin

alacakların topl

geçmesinin şart

kadar esatis.

takdirde elektron

sonuna

önceki gün

belirtilen oranda

verildiği takdird;

yazılı dosya numarası

1.ihale Tarihi

2.İhale Tarihi

İhale Yeri

null / null

cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

rmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50sine istekli

de, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki,

. . mlın tahmin edilen değerinin %50sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan

amından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini

olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna

p.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı

ik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden

la kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda

KDV.nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri

şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazlaJji^gk^îjjc isteyenlerin yukarıda

yla dairemize başvurmaları ilan olunur. 18/12/2014 Jr -ft.*** «t**- S

artı

tak İrde

uyap

27/01/2015 günü, saat 11:00 – 11:05 arası.

17/02/2015 günü, saat 11:00 – 11:05 arası.

İstanbul yolu 29.Km. Global Antrepo no:208 – KAZAN/ANKARA – null

No    Takdi Değe    r Edilen ri TL.    Adedi    KDV    Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1        1.750,00    1    %18    Tautman-Bloc-O-Lift: 2805; toplam 500 adet

2        8.000,00    1    %18    Tautman-Bloc-O-Lift: 167790; toplam 2000 adet

3        1.802,00    l    %18    Tautman-Bloc-0-MAT:28?682; toplam 901 adet

4        57,50    1    %18    Tautman-Bloc-0-MAT:6845VG; toplam 23 adet.

5        9.000,00    1    %18    Tautman-Extende Cable-Ara kablo (15 kap, her kapta 300 adet olmak üzere toplam 4500 adet)

6        6.300,00    - 1    %18    Tautman-Y.Cable- Çoğaltıcı Kablo (14 kap, her kapta 150 adet olmak üzere toplam 2100 adet)

7        4.000,00    1    %18    Tautman-Handset- El Kumandası (14 kap, her kapta 50 adet olmak üzere toplam 700 adet)

8        1.503,00    1    %18    Tautman-Bloc-O-Lift: 045942; toplam 501 adet

9        4.320,00    27    %18    Tautman marka, 27 kap , 1 kapta 8 koli olmak üzere toplam 216 koli; (Her kolide 5 parça var, Bunlar; Üst Saşi-Baş Orta ve Ayak kabuğu -Fırçalı kabuk)

10    3    2.400,00    1    %18    Tautman marka-Ac. motor-Yatak motoru; ( 15 kap, her kaptı72 adet olmak üzere toplam 1080 adet)

11    1    6.800,00    1    %İ8    Tautman-Nurse Pancl-Hemsirc Paneli; (15 kap, her kapta 32 adet olmak üzere toplam 480adet)

12    16    2.000,00    1    %18    Tautman – Control Box-Kontrol Kutusu; (15 kap, her kapta 240 adet olmak üzere 3600 adet)

Diğer kategorisine gönderildi

ZONGULDAK-M.SATIŞ 74AL739 PLAKALI 2012 MODEL CIT 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

BAKTIN

I. İCRA DAİRESİ

2014/350 Tl. M T.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins. miktar ve delerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın

a,sağlda belirtilen gün. saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50sinç istekli

bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak

satılacağı; şu kadar ki. artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50sini bulmasının ve

satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka

paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; artırmaya fi/iki

ortamda iştirak edeceklerin malın tahmin edilen değerinin % 20 si oranında pey akçesi veya bu

miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri gerektiği, birinci artırmadan on gün önce başlamak

üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna katlar csatis.uvap.uuv.tr adresinden elektronik

ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda

birinci artırmadan .sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün

sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli ü/erinden aşağıda

belirtilen oranda KDV.nin alıcıya ait olacağı, ihalesi yapılan taşınırın en erken satış tarihinden

itibaren 15 gün sonra teslim edilebileceği ve satış şartnamesinin icra dosyasından görül gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bİ isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 08/12/ lal Vf *T%                    ebileceği; gi almak 014 *> to ticifti a ^ 5ı a * M

1. İhale Tarihi : 20/01/2015 günü, saat İ4:00 – 14:10 arası. f** ml~ 2. İhale Tarihi : 04/02/2015 günü, saat 14:00 – 14:10 arası. . İhale Yeri : YENİ SANAYİ SİTESİ BUR M ER OTOPARFHJV1ERKEZ B – null ııull / nııll                    RTIN

No    1 akdir Kdileıı Değeri TL.    Adedi    KDV    CillSİ (Mahiyeti w Önemli Nitelikleri)    

1    14.000.00    1    %l    74AL739 Plakalı .2012 Model, CITROEN Marka , NKMO COMBİ X 1.41(1)1 2PLC Tipli. Vakit Tipi Dizel, Vites ripi Manuel . Rengi Gri . Gri renkli. Teyp yok, Motor kontrc beyni yok. Şanzuman yok. On volen koltuğu yok. arka kolluklar yok. kalorifer kontrol paneli yok. çalışır durumda olmayan kamyonet vasıflı araç

Diğer kategorisine gönderildi

ESKİŞEHİR-M.SATIŞ 13 ADET MENKUL SATIŞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No: 25*

T.C.

SİVRİHİSAR

İCRA DAİRESİ

2013/237 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50sine istekli bulunmadığı

taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin

edilen değerinin %50sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan

başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere

artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada

istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden

önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda

KDV.nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirce şartnamenin bir

örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan

olunur. 01/12/2014 / /

1.ihale Tarihi        : 02/02/2015 günü, saat 09:30 -        09:35 arası.

2.ihale Tarihi        : 17/02/2015 günü, saat 09:30 -        09:35 arası. V

ihale Yeri        : Koral Madencilik San ve Tic Ltd Şti ( Yunus Emre Mah. Şehir Önü mevkii 320 ada 14        

parselde kayıtlı fabrika binası)                

No    Takdir Edilen    Adedi    KDV    Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

    Değeri TL.            

1    40.000,00    1    %18    1 Adet Fırın Kil Maden Kurutma Fırını

1.ihale Tarihi 2.İhale Tarihi ihale Yeri parselde kayıtlı fabrika bina        : 02/02/2015 günü, saat 09:40 -09:45 arası. : 17/02/2015 günü, saat 09:40 -09:45 arası. : Koral Madencilik San ve Tic Ltd Şti (Yunus Emre Mah Şehir Önü Mevkii 320 ada 14 sı)        

No    Takdir Edilen Değeri TL.    Adedi    KDV    Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

2    25.000,00    I    %18    1 Adet Kil Maden Kırıcı

                

1.ihale Tarihi : 02/02/2015 günü, saat 09:50 – 09:55 arası. 2.İhale Tarihi : 17/02/2015 günü, saat09:50 – 09:55 arası. İhale Yeri : Koral Madencilik San ve Tic Ltd Şti (Yunus Emre Mah Şehir Önü Mevkii 320 ada 14 parselde kayıtlı fabrika binası) -                

No    Takdir Edilen Değeri TL.    Adedi    KDV    Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

3    2.000,00    1    %18    1 Adet Maden Toplama Silosu (Kırmızı Renkli)

: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63e karşılık gelmektedir.

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas uyap gov tr adresinden 3vNbvjx – W5RW2qa – VVUaHljG – OZx3HI= kodu ile erişebilirsiniz1.ihale Tarihi

2.İhale Tarihi

ihale Yeri : Koral Madencilik San ve Tic Ltd Şti (Yunus Emre Malı Şehir Önü Mevkii 320 ada 14

parselde kayıtlı fabrika binası)

: 02/02/2015 günü, saat 10:00 – 10:05 arası.

: 17/02/2015 günü, saat 10:00 – 10:05 arası.

No

Takdir Edilen

Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

.500.00

%18

1 Adet Besleyici Silo

1.ihale Tarihi        : 02/02/2015 günü, saat 10:10 -        10:15 arası.

2.İhale Tarihi        : 17/02/2015 günü, saat 10:10 -        10:15 arası.

ihale Yeri : Koral Madencilik San ve Tic Ltd Şti (Yunus Emre Mah Şehir Önü Mevkii 320 ada 14 parselde kayıtlı fabrika binası)                

No    Takdir Edilen Değeri TL.    Adedi    KDV    Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

5    5.000,00    1    %18    1 Adet Yükleyici Silo

1.ihale Tarihi        : 02/02/2015 günü, saat 10:20 -        10:25 arası.

2.İhale Tarihi        : 17/02/2015 günü, saat 10:20 -        10:25 arası.

ihale Yeri : Koral Madencilik San ve Tic Ltd Şti (Yunus Emre Mah Şehir Önü Mevkii 320 ada 14 parselde kayıtlı fabrika binası)                

No    Takdir Edilen Değeri TL.    Adedi    KDV    Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

6    20.000,00    1    %18    1 Adet Maden Eleme Elek

1.ihale Tarihi 2.ihale Tarihi ihale Yeri parselde kayıtlı fabrika hin:        : 02/02/2015 günü, saat 10:30 – 10:35 arası. : 17/02/2015 günü, saat 10:30 – 10:35 arası. : Koral Madencilik San ve Tic Ltd Şti (Yunus Emre Mah Şehir Önü Mevkii 320 ada 14 ısı)        

No    Takdir Edilen Değeri TL.    Adedi    KDV    Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

7    15.000.00    1    %18    1 Adet Maden Kinci ve Elek Takımı

                

1.ihale Tarihi 2.ihale Tarihi ihale Yeri parselde kayıtlı fabrika bina        02/02/2015 günü, saat 10:40 – 10:45 arası. 17/02/2015 günü, saat 10:40 – 10:45 arası. Koral Madencilik San ve Tic Ltd Şti (Yunus Emre Mah Şehir Önü Mevkii 320 ada 14 sı)        

No    Takdir Edilen Değeri TL.    Adedi    KDV    Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

8    2.000,00    1    %18    1 Adet Küçük boşaltma silosu

1.ihale Tarihi 2.İhale Tarihi ihale Yeri parselde kayıtlı fabrika bina        : 02/02/2015 günü, saat 10:50 – 10:55 arası. : 17/02/2015 günü, saat 10:50 – 10:55 arası. : Koral Madencilik San ve Tic Ltd Şti (Yunus Emre Mah Şehir Önü Mevkii 320 ada 14 sı)        

No    Takdir Edilen Değeri TL.    Adedi    KDV    Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

9    2.000,00    1    %18    1 Adet Maden Toplama Silosu (bej rengi)

Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63e karşılık gelmektedir.

UYAIBilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap gov tr adresinden 3vNbvjx – W5RW2qa – VVUaHljG – OZx3HI= kodu ile erişebilirsiniz1.ihale Tarihi        : 02/02/2015 günü, saat 11:00 -        11:05 arası.

2.İhale Tarihi        : 17/02/2015 günü, saat 11:00 -        11:05 arası.

ihale Yeri : Koral Madencilik San ve Tic Ltd Şti (Yunus Emre Man Şehir Önü Mevkii 320 ada 14 parselde kayıtlı fabrika binası)                

No    Takdir Edilen Değeri TL.    Adedi    KDV    Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

10    500,00    1    %18    1 Adet Küçük Silo (kırmızı renkli)

1.ihale Tarihi        : 02/02/2015 günü, saat 11:10 -        11:15 arası.

2.İhale Tarihi        : 17/02/2015 günü, saat 11:10 -        11:15 arası.

ihale Yeri : Koral Madencilik San ve Tic Ltd Şti (Yunus Emre Mah Şehir Önü Mevkii 320 ada 14 parselde kayıtlı fabrika binası)                

No    l akdir Edilen Değeri TL.    Adedi    KDV    Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

11    15.000,00    1    %18    1 Adet Büyük Fan

1.ihale Tarihi        : 02/02/2015 günü, saat 11:20 -        11:25 arası.

2.ihale Tarihi        : 17/02/2015 günü, saat 11:20 -        11:25 arası.

İhale Yeri        : Koral Madencilik San ve Tic Ltd Şti (Yunus Emre Mah Şehir Önü Mevkii 320 ada 14        

parselde kayıtlı fabrika binası)                

No    Takdir Edilen    Adedi    KDV    Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

    Değeri TL.            

12    13.000,00    1    %18    1 Adet Bunter Bunter (kırmızı renk)

1.ihale Tarihi        : 02/02/2015 günü, saat 11:30 -        11:35 arası.

2.ihale Tarihi        : 17/02/2015 günü, saat 11:30 -        11:35 arası.

ihale Yeri        : Koral Madencilik San ve Tic Ltd Şti (Yunus Emre Mah Şehir Önü Mevkii 320 ada 14        

parselde kayıtlı fabrika binası) – null null / null                

No    Takdir Edilen    Adedi    KDV    Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

    Değeri TL.            

13    9.000,00    1    %18    1 Adet Elevatör Elevatör(mader) taşıyıcı) beheri

(IIKm.114/1, 114/3)

: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63e karşılık gelmektedir.

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov tr adresinden 3vNbvjx – W5RW2qa – WUaHljG – OZX3HI= kodu ile erişebilirsiniz

Diğer kategorisine gönderildi