KOCAELİ-GM.SATIŞ GÖLCÜK 5809 PARSEL İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.GÖLCÜKİCRA DAİRESİ2013/1560 TLMT.TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, 5809 Parsel No, Değirmendere Köyü Köyü, 2.kat+çatı piyesi A blok 8 nolubağmsz blm Bağımsız Bölüm Gölcük imar planında, 1147,25 m2 üzerine kumlu betonarme taşıyıcı sistemli 4 kat+ çatıkatlı binanın söz konusu taşınmaz 2.kat ve…

KAHRAMANMARAŞ-GM.SATIŞ TAŞINMAZ SATIŞI 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.KAHRAMANMARAŞ2. İCRA DAİRESİ2013/5961 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :1 NOLU TAŞINMAZINÖzellikleri : Taşınmaz Zemin Tipi Kat İrtifakı Ana taşınmaz nitelik arsa olup BorçluADEM SARI adına kayıtlı 183705/3306660 Arsa paylı BİRİNCİ 6 Nolu MESKFN dir Hissesitamdır. Arsasının Yüzölçümü 1.653.33m2 dır.Gayrimenkul: Merkez Karamanlı Malı 5782 Ada 3Nolu parsel imar…

ESKİŞEHİR-GM.SATIŞ AV.METİN ÜNSAL 3.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.ESKİŞEHİR3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU2014/33 SATIŞTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :I NOLU TAŞINMAZIN Özellikleri : Eskişehir İl, Tepcbaşı İlçe. 6371 Ada No, I Parsel No. ÇAMLİCA MAH. Mahalle/Mevkii, Hernekadartapınmaz tapuda arsa olarak kayıılı iscdc üzerinde tek katlı yığma tarzda yapılmış 72,47 m2 alanlı bir yapı ve…

ANTALYA-M.SATIŞ 120 ADET TAŞINIR 6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No: 2a *T.C.ANTALYA6. İCRA DAİRESİ2014/1688 TLMT.TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANIAşağıda cins. miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50sine istekli bulunmadığı taktirde, yineaşağıda belirtilen gün. saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı: şu kadar ki. artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin…

SAMSUN-GM.SATIŞ ATAKUM İLÇE 1975 PARSEL 8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.SAMSUN8. İCRA DAİRESİ2010/1106 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:1 NOLU TAŞINMAZINÖzellikleri : Samsun İl, Atakum İlçe, 1975 Parsel No, BULDUK Mahalle/Mevkii,KAMALI Köyü, Samsun ili Atakum ilçesi Kamalı Köyü 1975 parselde kayıtlı arsa vasıflıtaşınmazdır. Çevresinde yapılaşma yoktur, boş parseller bulunmaktadır. Topografık olarak eğimlibir arsa yapısına sahiptirler. Elektrik, su, kanalizasyon…

SAMSUN-GM.SATIŞ PAZAH MH.6524 ADA 5 PRS. 2.SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.SAMSUN2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU2014/30 SATIŞTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:1 NOTLU TAŞINMAZINÖzellikleri : Samsun ili, Ilkadım İlçe, 6524 Ada No, 5 Parsel No, pazar mahMahalle/Mevkii, 233,73 m2 yüz ölçümlü ve üzerinde agağıda özellikleri bulunan binalarınbulunduğu tapınmaz ;1- Ali DİNÇ e ait bulunan A blok Bina yığnıa/betonarme…

KOCAELİ-GM.SATIŞ GÖLCÜK 1857 PARSEL İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

GOLCUKİCRA DAİRESİ2013/420 TLMT.TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, 1857 Parsel No, A.Ulaşlı Köyü, A blok zemin kat 2 Nolu Bağımsız BölümDaire 5er katlı A-B-C bloklardan oluşan bir sitenin içinde A blokta bulunmakta,her katta 2 daire bulunmakta,site etrafıduvarla çevrilmiş,çevre düzenlemesi yapılmış bahçe çimlendirilmiştir.Sitenin…

MALATYA-M.SATIŞ 44 EE 008 PLAKALI ARAÇ SATIŞI 7.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No: 25*T.C.MALATYA7. İCRA DAİRESİ2013/111 TLMT.TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANIAşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50sineistekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılaraksatılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50sini bulmasının…

MALATYA-GM.SATIŞ 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.MALATYA1. İCRA DAİRESİ2013/5304 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :1 NOLU TAŞINMAZINÖzellikleri : Malatya II. Merkez İlçe. 144 Ada No, 5 Parsel No. arsa vasfındakitaşınmaz . yeşil tepe Mahalle Mevkii, malatya ılı merkez.yeşiltepe mah.mahrukatcılar sitesi .8.sokak ta hat inş Itd.şti.adlı işyerinin bulunduğu yer.Taşınma/ Malatya belediyesi imar planı içerisinde…

ESKİŞEHİR-GM.SATIŞ AV.MERAL TOP 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.CKÜTAHYA1. İCRA DAİRESİ2001/4659 ESAS17/10/2014BASIN İLAN KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNEESKİŞEHİREkte iki nüsha metni bulunan Taşınmaz Satış ilanının, İİK.nun ilgili maddeleriuyarınca Türkiye genelinde tiraji 50.000nin üzerinde olan gazetelerin birinde bir defayamahsus olmak üzere yayınlattırılmasını ve örnek gazete nüshası ile ifctujasının icraMüdürlüğüne gönderilmesi için gereğini rica olunur.Not : Müzekkeremiz İlgilisince elden takipli olupilan ücreti ilgilisince mahallinde ödenecektir.Eki : 2 nüsha…