BALIKESİR-GM.SATIŞ KONDARYA MEV.238ADA.9PARSEL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

ERDEKİCRA DAİRESİ

2011/806 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın özellikleri :_

Balıkesir ili, Erdek ilçesi , Atatürk mahallesi, Kondarya mevkii, 238 Ada, 9 Parselde kayıtlı

6.804,00m2 lik Zeytinlik vasfındaki taşınmaz. Üzerinde 170 adet 90-100 yaşlarında mahsuldar zeytin

ağaçları bulunmakta olup, kadastral yolu olmayan dereye bitişiktir. Kumlu tınlı toprak yapısında %10-12

eğime sahip, şehir merkezine uzaktır. Kıymeti 80.000,00TL KDV oranı %18

imar Durumu :Erdek Belediyesinin 1186 sayılı yazıları ile, İskandışı alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar

ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamı dışında, 1/25000 ölçekli H19bl onaylı Erdek-Kapıdağ

Yarımadası Çevre Düzeni İmar planı içinde ağaçlandırılacak alanına isabet eder Parselin Kadastral bir

yola cephesi olmadığından yapılaşma izni yoktur, denilmektedir.

1. Satış Günü: 12/02/2014 -11:15 – 11:25 arası 2. Satış Günü : 10/03/2014 -11:15 – 11:25 arası

Satış Yeri : ERDEK HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ

Satış şartları :

1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma

tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif

verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları

toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde

elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün

sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin

%50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok

artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20si oranında pey akçesi veya bu

miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü

geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir.

Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz

ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır;

aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü

maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile

ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki

farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve

temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle

teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği

takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,

başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/806 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,

ilgililere tebliğ yapılamaması halinde gazete ilanının tebliğ yerine sayılacağı ilan olunur.06/12/2013