ANKARA-M.SATIŞ 06 BY 6173 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

ANKARA

6. İCRA DAİRESİ

2012/5590 ESAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış

olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün

kıymetlerinin %60 fsine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde

2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %40

sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasınm

ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu;

mahcuzun satış bedeli üzerinden % 18 oranda KDV.nin, damga vergisinin, teslim masraflarının

alıcıya ait olacağı, tellaliye, birikmiş aynından kaynaklanan vergilerin satış bedelinden ödeneceği

ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir

örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya

numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur. 03/01/2013

1.ihale Tarihi        : 06/02/5013    günü, saat 10:30 – 10:31 arası.    

2İhale Tarihi İhale Yeri        : 11/02/2013 günü, saat 10:30 – 10:31 arası. : ANKARA ADLİYESİ IVffiZAT SALONU        

No    Takdir Edilen Değeri TL.    Adedi    KDV    Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1    16.000,00    1    18    06BY6173 Plakalı, 2004 Model, IvecoDoily marka, beyaz renkli, sinyalleri, ön tamponu, sol arka stop kırık ön cam çatlak, sol alt aynası kınk muhtelif ezik çizikleri mevcut kapalı kasa kamyonet

(İİK m.114/1,114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63e kargılık gelmektedir.