DENİZLİ-M.SATIŞ 35 UT 807 ARAÇ SATIŞI 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No: 25*

T.C.

DENİZLİ

1. İCRA DAİRESİ

2012/7420 ESAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin

%50sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın

yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50sini

bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasmın ve

bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci

artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar

esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli

bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak

üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği,

mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.nin alıcıya ait olacağı ve satış

şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin

isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla

dairemize başvurmaları ilan olunur. 04/10/2013

Celalettin KARAKOYUNLU

İcra Müdür Yardımcısı

39178

l.Ihale Tarihi : 04/11/2013 günü, saat 14:00 – 14:05 arası. 2.İhaIe Tarihi : 19/11/2013 günü, saat 14:00 – 14:05 arası. İhale Yeri : AK OTOPARK YEDİEMİN DEPOSU SÜMER MAHALLESİ 2249 SOKAK NO 10 DENİZLİ                

No    Takdir Edilen Değeri TL.    Adedi    KDV    Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1    5.000,00    1    %1    35UT807 Plakalı, 1993 Model, FIAT Marka . TEMPRA SX Tipli, 1993 Model Siyah renkli Fiat Tempra araç, muhtelif yerleri çizik, ön panel elektronik göğüslüğü kısmen kırık ve yerinden çıkmış vaziyette, arka lastikler inik, arcın muhtelif yerlerinin çizik kontak ve ruhsat mevcut değil.

(İİKm.l 14/1,114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63e karşılık gelmektedir.

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokumana lıttp.//vatandaş uyap.gov.tr adresinden 7D7MckK – aS5sldd – YwFeJV2 – aDk+Sc= kodu ile erişebilirsiniz.