İZMİR-GM.SATIŞ TM.BAYINDIR İ.MD.

T.C.BAYINDIRİCRA DAİRESİ2010/776 TLMT.TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:1 NOLU TAŞINMAZIN    Özellikleri    : izmir ili, Bayındır ilçesi tapunun Yenice Mah. 609 Ada, 50 Parseli teşkil eden tamamı borçluya ait 2740,00M2 lik Zeytinlik vasfındaki taşınmaz. Taşınmaz Bayındır meskun mahalin 3 km kuzeyinde killi- tınlı toprak yapısına sahip, kuzey – güney istikametinde %…

İZMİR-GM.SATIŞ DUTLUAVLU MEVKİİ 65 PARSEL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.                                                                                                                                                                                                         Örnek No:27 KİRAZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO :2011/215 Talimat TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI                    Müdürlüğümüze ait yukarıda numarası yazılı dosyamızdan hacizli olup  talimatla satışına karar verilen taşınmazlar açık artırma sonucu satılarak paraya çevrilecektir. İş bu satış ilanı tebligat yapılamayan taraflar için İlanen Tebliği Yerine kaim olacağı ilan olunur. Vaziyet Tespiti:            1. GAYRİMENKUL : Tapu…

İZMİR-GM.SATIŞ KUMLUK MEV.486 PARSEL 1 NCİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.TORBALI1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Örnek No ! 27*Sayı : 2009 / 2547 EsasTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLNISatılmasına Karar verilen gayrimenkulun cinsi,kıymeti, evsafı ;X. TAŞINMAZ_: Tapuda İzmir ili, Torbalı ilçesi, Karakuyu köyü, Kumluk mevkii, 486 parselde kayıtlı 1125 m2yüzölçümlü tarla ve zeytinlik vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz zeminde de tarla ve zeytinlik olarak kullanılmaktadır.Taşınmazın Yola cephesi yoktur. İmar Planında tarım…

İZMİR-GM.SATIŞ ALİAĞA KÖYÜ 529 ADA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANIALİAĞA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDENDOSYA NO :2012/120 Tal.Gavrimenkulün tapu kavdı, cinsi, evsafı ve kıymeti :_TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI :1- İzmir İli, Aliağa ilçesi , Aliağa köyü. 529 ada, 9 parselde kayıtlı 571 m2. Arsanın 5/600 paylı 51 nolubağımsız bölüm, (depo)2- İzmir İli, Aliağa ilçesi , Aliağa köyü. 529 ada, 9 parselde kayıtlı 571…

İZMİR-GM.SATIŞ 53 PARSEL 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T-c- Örnek No: 64MERKEZ/ İZMİR22. İCRA DAİRESİ2012/8488 ESASTAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:Taşınmazın Bilgileri : Gökdere Caddesinden 10 numara alan (eski no 16) 2 katlıtekstil atölyesi ve müştemilatlarından ibarettir.Bornova Belediyesi imar arşivinde yapılanincelemede binanın inşaat ruhsatı ve tasdikli projesinin mevcut olmayıp ruhsatsız ve kaçakyapıldığı tespit edilmiştir.Parsel üzerindeki 2 katlı ana…

İZMİR-GM.SATIŞ DÜZELTME İLANI 20. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR 20. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAVZİH İLANIDOSYA NO: 2007/23794Türkiye Gazetesinin 06/12/2012 tarihli basısında basın ilan kurumunun B;77046-1798numaralı ilanı ile İzmir ili Konak İlçesi Göztepe Mahallesi, 73 Cilt, 7144 Sayfa, 832 ada, 18parsel noda tapuya kayıtlı 286,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerine kat irtifak!t olarak yapılmış100/700 arsa paylı 5. kat 5 bağımsız bölüm nolu mesken nitelikli taşınmazın birinci…

İZMİR-GM.SATIŞ 23. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.İZMİR23.İCRA MÜDÜRLÜĞÜDosya No : 2008/8602 E.Örnek No: 27İZMİR 23. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANIBir borçtan dolayı ipotekli.aşağıda lapu kaydı, evsafı ve kıymeti yazılı taşınmaz cebri icrayolu ile satılacaktır. İşbu satış Hanının İİK. 127.maddesine göre tapuda adresi bulunmayan ilgililere ve tebligat yapılamayan ilgilileretebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.SATILACAK TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI:İzmir İli. Buca ilçesi. Dumlupınar mah..…

İZMİR-GM.SATIŞ İZM.4.S.H.MH.

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANIİZMİR AHKAMI ŞAHSİYE 4.SULH HUKUK MAHKEMESİSATIŞ MEMURLUĞUNDANDOSYA NO: 2012/31 SATİŞMahkemece satışına karar verilen ve İ.İ.K. hükümlerine göre satışı yapılacak olan taşınmaz ;İzmir İli, Gaziemir ilçesi, Atıfbey ah. Ada no: 41705, parsel no: 1 de tapuda kayıtlı 159,00 m2 miktarlı 2kargir ev vasfında olan gayrimenkuldur.Taşınmaz Ulaştırma caddesi 9 eylül mah. no:36 Gaziemir İzmir adresinde…

İZMİR-GM.SATIŞ 9.SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İZMİR 9. (SULH HUKUK M AH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2012/28 Satış TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Taşınmazın; Tapu Kaydı :  İZMİR ili, BALÇOVA ilçesi, BALÇOVA MAH. mahallesi/köyü, pafta, 320                     ada, 2 parsel, 214.64 m2, 22/176 arsa paylı 1. Kat 1 nolu bağımsız bölümde                     mesken nitelikli Adres : izmir ili Balçova ilç. Yeşil cami sokak ile Yıldırım Beyazit…

İZMİR-GM.SATIŞ İZMİR 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.İZMİR1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜDOSYA NO: 2008/17561(4126)Örnek No: 27TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLNISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:İzmir İli Buca İlçesi Kocatepe Mah. 6033 ada, 10 parselde kayıtlı 284.00 m2 alanlı arsa nitelikli taşınmazda 50/568 arsa paylı 1.Bodrum kat 10 b.b. nolu dükkan nitelikli taşınmaz.Taşınmazın bulunduğu parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, ayrık ikiz…