İZMİR-GM.SATIŞ TM.BAYINDIR İ.MD.

T.C.

BAYINDIR

İCRA DAİRESİ

2010/776 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NOLU TAŞINMAZIN    

Özellikleri    : izmir ili, Bayındır ilçesi tapunun Yenice Mah. 609 Ada, 50 Parseli teşkil eden tamamı borçluya ait 2740,00M2 lik Zeytinlik vasfındaki taşınmaz. Taşınmaz Bayındır meskun mahalin 3 km kuzeyinde killi- tınlı toprak yapısına sahip, kuzey – güney istikametinde % 35-40 eğimli alankıyı köyü yolu üzerinde, yolu olan, elektrik ve suyu olmayan içinde 100 adet 80-100 yaşlarında mahsuldar bakımlı zeytin ağacı olan 2. Sınıf tarım arazisidir.

Kıymeti    : 20.480,00 TL

KDV Oram    : %18

1. Satış Günü    : 01/04/2013 günü 13:30- 13:40 arası

2. Satış Günü    : 26/04/2013 günü 13:30 – 13:40 arası

Satış Yeri    : HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ – BAYINDIR

2 NOLU TAŞINMAZIN    

Özellikleri    : izmir ili Bayındır İlçesi tapunun Yenice Mah. Beşağaç mevkiinde 607 Ada, 31 parseli teşkil eden 5.130,00m2 lik Zeytinlik vasfındaki taşınmaz. Taşınmaz Bayındır meskun mahalin 3,5 km kuzeyinde killi -tınlı toprak yapısına sahip kuzey- güney istikametinde % 50-60 eğimli, yolu olan ancak sulama ünitesi ve elektriği olmayan içinde 100 adet 80-100 yaşlarında mahsuldar bakımlı zeytin ağacı bulunan 2.sınıf tarım arazisidir.

Kıymeti :    20.130,00 TL

KDV Oranı :    %18

1. Satış Günü :    01/04/2013 günü 13:50- 14:00 arası

2. Satış Günü :    26/04/2013 günü 13:50 – 14:00 arası

Satış Yeri :    HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ – BAYINDIR

3 NOLU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Bayındır ilçesi tapunun Yenice Mah. Kurtdede mevkiinde ,

609 Ada , 49 parseli teşkil eden tamamı borçluya ait 4502m2 lik zeytinlik

vasfındaki taşınmaz. Taşınmaz ilçe merkezinin 3 km kuzeyinde killi – tınlı

toprak yapısına sahip, kuzey – güney istikametinde % 35-40 eğimli,

Alankıyı köyü yolu üzerinde yolu olan , elektriği ve sulama sisteme

olmayan içinde 220 adet 80-100 yaşlı bakımlı zeytin ağacı olan 2. Sınıf

tarım arazisidir.Kıymeti    : 42.004,00 TL

KDV Oranı    : %18

1. Sati£ Günü    : 01/04/2013 günü 14:10- 14:20 arası

2. Satıjs Günü    : 26/04/2013 günü 14:10- 14:20 arası

Satı«s Yeri    . BAYINDIR HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜNDE

4 NOLU TAŞINMAZIN    

Özellikleri    : izmir ili, Bayındır ilçesi tapunun Yenice Mah. Dikenli tepe mevkii 612

    Ada, 15 parseli tenkil eden tamamı borçluya ait 217,00m2 lik Zeytinlik

    vasfındaki taşınmaz. Taşınmaz Bayındır meskun mahalin 3 km kuzeyinde

    killi- tınlı toprak yapısına sahip, kuzey – güney istikametinde%50-60

    eğimli elektriği, sulama ünitesi ve yolu olmayan, içinde 16 adet 80-100

    yadlarında mahsuldar zeytin ağacı olan 2. Sınıf tarım arazisidir.

Kıymeti    : 1.762,75 TL

KDV Oranı    ¦ %18

1. Satı^ Günü    01/04/2013 günü 14:30- 14:40 arası

2. Sati£ Günü    26/04/2013 günü 14:30- 14:40 arası

Satış Yeri :    BAYINDIR HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜNDE

5 NOLU TAŞINMAZIN    

Özellikleri :    izmir İli Bayındır İlçesi tapunun Çınar Mah. Mersinli Dere mevkiinde

    519 Ada, 26 parseli teşkil eden tamamı borçluya ait 820,00M2 lik

    zeytinlik vasfındaki taşınmaz, ilçe meskun mahalin 3 km kuzeyinde,

    Alankıyı yolu üzerinde killi- tmlı toprak yapısına sahip kuzey- güney

    istikametinde % 35-40 eğimli, yolu olan ,elektriği ve sulama ünitesi

    olmayan 20 adet 80-100 yaslarında mahsuldar bakımlı zeytin ağacı olan

    2. Sınıf tarım arazisidir.

Kıymeti :    4.640,00 TL

KDV Oranı :    %18

1. Sati£ Günü :    01/04/2013 günü 14:50 – 15:00 arası

2. Satış Günü :    26/04/2013 günü 14:50 – 15:00 arası

Sati£ Yeri    BAYINDIR HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜNDE

6 NOLU TAŞINMAZIN    

Özellikleri :    İzmir İli, Bayındır İlçesi tapunun Yenice Mah. Sarı Kavak mevkii 613

    Ada, 24 parseli teşkil eden 1360,00m2 lik tamamı borçluya ait

    Zeytinlik vasfındaki ta^ınmaz.Tasınmaz ilçe merkez meskun mahalin 3

    km kuzeyinde killi- tınlı toprak yapısına sahip, kuzey- güney

    istikametinde %50-60 eğimli, elektrik , sulama ünitesi ve yolu olmayan,

    içinde 66 adet 80-100 yaslarında mahsuldar ,bakımlı zeytin ağacı olan 2.

    Sınıf tarım arazisidir.

İZMİR-GM.SATIŞ DUTLUAVLU MEVKİİ 65 PARSEL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.                                                                                                                                                                                                         Örnek No:27

KİRAZ

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO :2011/215 Talimat

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI      

  

          Müdürlüğümüze ait yukarıda numarası yazılı dosyamızdan hacizli olup  talimatla satışına karar verilen taşınmazlar açık artırma sonucu satılarak paraya çevrilecektir. İş bu satış ilanı tebligat yapılamayan taraflar için İlanen Tebliği Yerine kaim olacağı ilan olunur.

Vaziyet Tespiti:

           1. GAYRİMENKUL : Tapu Kaydı:izmir ili Kiraz ilçesi Aydoğdu köyü, Dutluavlu mevkii 65 Parsel.Cilt 1, sayfa 65 sayılı iki kargir ev ve tarla vasıflı taşınmaz 10.900,00 m2 toprak yapısı itibariyle orta derinlikte, kumlu, killi sulu tarıma elverişli bir arazi vasfındadır. Taşınmaz üzerinde evler ve ahır ile , 14 adet 30-40 yaş gurubunda zeytin ağacı, 4 adet kavak, 3 adet nar, 2 ayva, 2 ceviz , 1 adet incir ağacı mevcuttur. Kıymeti: Bilirkişilerce 192.455,50 TL değer biçilmiş olup bu bedelle Satış 04.02.2013 tarih saat: 10:00-10:10 saatleri arasında ihale edilecektir. Borçlu hissesi tamdır. İmar Durumu: Taşınmaz imar sınırları dışındadır.

          2. GAYRİMENKUL:  Tapu Kaydı:izmir ili Kiraz ilçesi Aydoğdu köyü, Ören mevkii 132 Parsel,cilt 2, sayfa 132, Taşınmaz 5.250,00 m2 toprak yapısı itibariyle orta derinlikte,kumlu,tınlı, kıraç bir arazi vasfında olup taşınmaz üzerinde herhangi bir müştemilatı bulunmamaktadır. Kıymeti: Bilirkişilerce 36.750,00 TL değer biçilmiş olup bu bedelle Satış 04.02.2013 tarih saat: 10:15-10:25 saatleri arasında ihale edilecektir. Borçlu hissesi tamdır, imar Durumu: Taşınmaz imar sınırları dışındadır.

Satış şartları:

1 – Satış 04.02.2013 günü belirtilen saatler arasında Kiraz Adliyesi Baro Odası önü 1 kat Kiraz adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 14.02.2013 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Yasal oranda İhale pulu,tapu harç ve masrafları ile KDV alıcıya aittir. Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergi borçları ve tellaliye resmi satış bedelinden ödenir.

3. ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususi ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4. İhaleye katılıp, daha sonra ihale bedelini ödememek kaydı ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedeli ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5 Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı ödendiğinde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve müracaatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12.12.2012

(İİK.nun126.Maddesi)

İZMİR-GM.SATIŞ KUMLUK MEV.486 PARSEL 1 NCİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

TORBALI

1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Örnek No ! 27*

Sayı : 2009 / 2547 Esas

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLNI

Satılmasına Karar verilen gayrimenkulun cinsi,kıymeti, evsafı ;

X. TAŞINMAZ_: Tapuda İzmir ili, Torbalı ilçesi, Karakuyu köyü, Kumluk mevkii, 486 parselde kayıtlı 1125 m2

yüzölçümlü tarla ve zeytinlik vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz zeminde de tarla ve zeytinlik olarak kullanılmaktadır.

Taşınmazın Yola cephesi yoktur. İmar Planında tarım alanında olduğu belirtilmiştir. Taşınmazın dönümü 6.000,00-

TL.den tamamı 6.750,00-TL.ye satışa çıkartılmıştır.Satış Saati: 13.10dan 13.15e kadardır.

2. TAŞINMAZ : Tapuda İzmir ili, Torbalı ilçesi, Karakuyu köyü, Kumluk mevkii, 489 parselde kayıtlı 3125 m2

yüzölçümlü tarla ve zeytinlik vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz zeminde de tarla ve zeytinlik olarak kullanılmaktadır.

Taşınmazın yola cephesi yoktur. İmar Planında tarım alanında olduğu belirtilmiştir.Taşınmazın dönümü 6.000,00-

TLden tamamı 18.750,00-TL.ye satışa çıkartılmıştır.Taşınmaz Satış Saati: 13.20den 13.25e kadardır.

3. TAŞINMAZ_: Tapuda İzmir ili, Torbalı ilçesi, Karakuyu köyü, Kumluk mevkii, 505 parselde kayıtlı 1125 m2

yüzölçümlü tarla ve zeytinlik vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz zeminde de tarla ve zeytinlik olarak kullanılmaktadır.

Taşınmazın Yola cephesi yoktur. İmar Planında tarım alanında olduğu belirtilmiştir.Taşınmazın dönümü 6.000,00-

TL.den tamamı 6.750,00-TL.ye satışa çıkartılmıştır.Satış Saati: 13.30dan 13.35e kadardır.

4. TAŞINMAZ_: Tapuda İzmir ili, Torbalı ilçesi, Karakuyu köyü, 508 parselde kayıtlı 1125 m2 yüzölçümlü tarla

ve zeytinlik vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz zeminde de tarla ve zeytinlik olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın Yola

cephesi yoktur. İmar Planında tarım alanında olduğu belirtilmiştir.Taşınmazın dönümü 6.000,00-TL.den tamamı

6.750,00-TL.ye satışa çıkartılmıştır. Satış Saati: 13.40dan 13.45e kadardır.

5. TAŞINMAZ_: Tapuda İzmir ili, Torbalı ilçesi, Karakuyu köyü, Kumluk mevkii, 509 parselde kayıtlı 1125 m2

yüzölçümlü tarla ve zeytinlik vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz zeminde de tarla ve zeytinlik olarak kullanılmaktadır.

Taşınmazın Yola cephesi yoktur. İmar Planında tarım alanında olduğu belirtilmiştir.Taşınmazın dönümü 6.000,00-

TL.den tamamı 6.750,00-TL.ye satışa çıkartılmıştır.Satış Saati: 13.50den 13.55e kadardır.

6. TAŞINMAZ_: Tapuda İzmir ili, Torbalı ilçesi, Karakuyu köyü, Kumluk mevkii, 507 parselde kayıtlı 1125 m2

yüzölçümlü tarla ve zeytinlik vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz zeminde de tarla ve zeytinlik olarak kullanılmaktadır.

Taşınmazın Yola cephesi yoktur. İmar Planında tarım alanında olduğu belirtilmiştir.Taşınmazın dönümü 6.000,00-

TL.den tamamı 6.750,00-TL.ye satışa çıkartılmıştır.Satış Saati: 14.00den 14.05e kadardır.

7. TAŞINMAZ_: Tapuda İzmir ili, Torbalı ilçesi, Karakuyu köyü, Kumluk mevkii, 504 parselde kayıtlı 1125 m2

yüzölçümlü tarla ve zeytinlik vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz zeminde de tarla ve zeytinlik olarak kullanılmaktadır.

Taşınmazın Yola cephesi yoktur. İmar Planında tarım alanında olduğu belirtilmiştir.Taşınmazın dönümü 6.000,00-

TL.den tamamı 6.750,00-TL.ye satışa çıkartılmıştır. Satış Saati: 14.10dan 14.15e kadardır.

8. TAŞINMAZ_: Tapuda İzmir ili, Torbalı ilçesi, Karakuyu köyü, Kumluk mevkii, 506 parselde kayıtlı 1125 m2

yüzölçümlü tarla ve zeytinlik vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz zeminde de tarla ve zeytinlik olarak kullanılmaktadır.

Taşınmazın Yola cephesi yoktur. İmar Planında tarım alanında olduğu belirtilmiştir.Taşınmazın dönümü 6.000,00-

TL.den tamamı 6.750,00-TL.ye satışa çıkartılmıştır.Satış Saati: 14.20den 14.25e kadardır.

9. TAŞINMAZ_: Tapuda İzmir ili, Torbalı ilçesi, Taşkesik köyü, köy içi mevkii, 32 parselde kayıtlı parselde kayıtlı

600 m2 yüzölçümlü bahçeli kargir ev vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz yola cephelidir. Parsel üzerinde harap durumda tek

katlı köyevi ve yine harap vaziyette yıkılmaya yüz tutmuş önü açık dam mevcuttur. Taşınmaz imar planında köy

yerleşik alanında yeraldığı belirtilmiştir. Taşınmaz üzerindeki harap vaziyetteki bina ve dam ile birlikte 25.000,00-TL.ye

satışa çıkartılmıştır. Satış Saati: 14.30dan 14.35e kadardır.

10. TAŞINMAZ_: Tapuda İzmir ili, Torbalı ilçesi, Taşkesik köyü, Kurudere mevkii, 380 parselde kayıtlı 4740 m2

yüzölçümlü zeytinlik vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz zeminde de bakımsız zeytinlik olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın

Yola cephesi yoktur. Köy merkezine uzaktır. Taşınmazın İmar durumu 1/25000 ölçekli İzmir kentsel bölge imar

planında Katı Atık Bertaraf ve Depolama Alanında kaldığı belirtilmiştir. Taşınmazın dönümü 3.000,00-TL.den tamamı

14.220,00-TL.ye satışa çıkartılmıştır. Satış Saati: 14.40dan 14.45e kadardır.

11. TAŞINMAZ_: Tapuda İzmir ili, Torbalı ilçesi, Çapak köyü, İncirlik mevkii, 2133 parselde kayıtlı 4000 m2

yüzölçümlü zeytinlik vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz zeminde zeytinlik olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın Yola cephesi

vardır. Parsel eğimli arazi yapısına sahiptir. Köy merkezine uzaktır. Taşınmazın İmar Planında Tarım Alanında kalmakta

olduğu belirtilmiştir. Taşınmazın dönümü 5.000,00-TL.den tamamı 20.000,00-TL.ye satışa çıkartılmıştır. Satış Saati:

14.50den 14.55e kadardır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1 – Taşınmazların birinci satışı 22.02.2013 günü yukarıda yazılı saatlerde Torbalı Adalet Sarayı Müzayede Salonu

Torbalı /İzmir adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 ini ve rüçhanlı

alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.

Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ikinci artırma : 04.03.2013

oünü yukarıda vazıh saatlerde Torbalı Adalet Sarayı Müzayede Salonu. Torbalı/İzmir adresinde ikinci artırmaya

çıkarılacaktır. İkinci artırmada ise rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve tahmin edilen kıymetin % 40 nı ve satış ve

paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.

2 – Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın

kesin ve süresiz teminat mektubu vermeleri lzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre

verilebilir. İhale damga vergisi,KDV,tapu alım harcı ve masrafları,gayrimenkulün teslim masrafları alıcıya aittir. Tapu satım

harcı,taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ve tellaliye resmi satış bedelinden ödenir.

3 -Taşınmazı satın alanlar,ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla,ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış

bedelini derhal veya İİKmd.130 gereğince verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar.4 – İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve

giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil

ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5 – Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale karan

icra müdürü tarafından kaldırılır. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm

alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden

müteselsilen mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa

öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur.

6- İşbu satış ilanı ilgililerin tapu kaydında yazılı adreslerine tebliğe gönderilmiş ancak adreste tebligat yapılamaması halinde ve

adresleri tapuda kayıtlı olmayanlar içinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7 – Şartname, iln tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir

örneği gönderilebilir.

8 – Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündericatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin

yukarıda numarası yazılı dosya numarasıyla( 2009/2547 Esas) müdürlüğümüze başvurmaları iln olunur. 14.12.2012

(İİKm.126)_

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64e karşılık gelmektedir.

İcra Müdürü

Mühür ve İmza

İZMİR-GM.SATIŞ ALİAĞA KÖYÜ 529 ADA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI

ALİAĞA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

DOSYA NO :2012/120 Tal.

Gavrimenkulün tapu kavdı, cinsi, evsafı ve kıymeti :_

TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI :

1- İzmir İli, Aliağa ilçesi , Aliağa köyü. 529 ada, 9 parselde kayıtlı 571 m2. Arsanın 5/600 paylı 51 nolu

bağımsız bölüm, (depo)

2- İzmir İli, Aliağa ilçesi , Aliağa köyü. 529 ada, 9 parselde kayıtlı 571 m2. Arsanın 3/600 paylı 52 nolu

bağımsız bölüm, (depo).

3- İzmir İli, Aliağa ilçesi , Aliağa köyü. 529 ada, 9 parselde kayıtlı 571 m2. Arsanın 3/600 paylı 53 nolu

bağımsız bölüm, (depo)

İMAR DURUMU: Aliağa Belediye Başkanlığının 10/06/2011 tarih ve 3894 sayılı yazılarında, 19 K .

1 c pafta, 529 ada, 9 numaralı parsel 1/100 ölçekli uygulama imar planında ikili nizam 6 kat ticari alan

olarak planlanmıştır.

TAŞINMAZLARIN ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmazlar Kültür mah. İstiklal Caddesi No: 20

Aliağa Adresindedir. Taşınmazlar Aliağa 19K. 4B, Ada: 529, parsel :9 numarasında kayıtlı 571 M2 alanlı

arsa üzerindedir.Taşınmaz Ara bir imar parseldir. İlçe yerleşik alan içerisindedir. Aliağa Belediyesi İmar

planan içerisinde. olup inşaat ve yapı kullanım ruhsatlan mevcuttur. Gayrimenkul içerisinde 5 katlı

Betonarme bina mevcuttur. Binanın Bodrum, zemin ve 1. katları tamamı mesken olarak

kullanılmaktadır. Taşınmazlar bodrum kat 51 ,52 ve 53 nolu depo olarak kullanılan taşınmazlardır. İstiklal

caddesinden binaya yol seviyesinden merdivenlerle inildiğinde pasaj içerisinde birbirine bitişik vaziyette

sadece pasaja cepheli ve demir doğramalı kapı pencereleri bulunmaktadır.Yerleri karo taşla kaplıdır ,

duvarları plastik boyalıdır. Güney Kuzey cepherden komşu binalara bitişik pasaj içerisinde İstiklal

caddesine cepheli ilçenin en işlek ticaret caddesindedir. Binanın dış cephesi bakımsız ve kötü görünümde

bir binadır. Binanın konumu itibariyle ilçe merkezine ve alışveriş merkezine çok yakındır. Bodrum kat 5J

Nolu depo 16 m2 alanlı , bodrum kat 52 nolu depo 15 m2 alanlı ve bodrum kat 53 nolu depo ise yine 15

m2 alanlıdır.

TAŞINMAZLARIN MUHAMMEN BEDELİ :

İzmir tli, Aliağa Samurlu Köyü – Kabaktepe mevkii;

1- 529ADA, 9 parselde kayıtlı, 51 Nolu depo : 45.000-TL

2- 529ADA, 9 parselde kayıtlı. 52 Nolu depo : 45.000-TL

3- 529ADA. 9 parselde kayıtlı, 53 Nolu depo : 45.000-TL

SATIŞ ŞARTLARI:

1-Taşınmazın birinci satışı 05/02/2013 SALI günü olup;

1- 529ADA, 9 parselde kayıtlı, 51 Nolu depo : 13:30-13:40

2- 529ADA. 9 parselde kayıtlı. 52 Nolu depo : 14:00 – 14; 10

3- 529ADA. 9 parselde kayıtlı, 53 Nolu depo : 14:30 – 14:40

Aliağa Adliyesi – Aliağa icra müdürlüğü adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin

edilen kıymetin %60ını ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını

geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü

baki kalmak şartıyla artırma 10 gün daha uzatılarak 10. gün olan 15/02/2013 CUMA günü Aliağa icra

Müdürlüğü adresinde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. İkinci artırmada ise rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları

mecmuunu ve tahmin edilen kıymetin %40nı satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana

ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20 si nisbetinde nakit veya bu miktar kadar milli bir

bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde llK.md.130 gereğince 10

günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale damga vergisi,%18 K.D.V, tapu alım harcı ve masrafları

gayrimenkulun teslim masrafları alıcıya aittir.Tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ile

tellaliye resmi satış bedelinden ödenir.

3- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş

olsa bile, satış bedelini derhal veya llK.md.130 gereğince verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar.

4- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin(*) ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını

hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır.

Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse llK.nun 133.maddesi gereğince ihale feshedilir.

İki ihale arasındaki farktan ve temerrüd faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan

kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- İşbu satış ilanının gazetede yayınlanan ilanı, tapuda adresi olmayanlar için IİK m 127 gereğince tebliğ yerine

kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur. 7- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairemizde açık olup, masrafı verildiği takdirde

isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacaatını ile taşınmaz üzerindeki şerhleri kabul etmiş

sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/120 TAL sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze

başvurmaları ilan olunur. 07/12/2012

/

ilK.md.126(*)ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Yönetmelik Örnek No:2

İZMİR-GM.SATIŞ 53 PARSEL 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T-c- Örnek No: 64

MERKEZ/ İZMİR

22. İCRA DAİRESİ

2012/8488 ESAS

TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:

Taşınmazın Bilgileri : Gökdere Caddesinden 10 numara alan (eski no 16) 2 katlı

tekstil atölyesi ve müştemilatlarından ibarettir.Bornova Belediyesi imar arşivinde yapılan

incelemede binanın inşaat ruhsatı ve tasdikli projesinin mevcut olmayıp ruhsatsız ve kaçak

yapıldığı tespit edilmiştir.Parsel üzerindeki 2 katlı ana bina dıştan dışa 82*33 mt ebatlarında olmak

üzere 2.706 m2 taban alanlı ve 2 katın tamamında toplam 5.412,00 m2 dir.Taşınmaz 16 yaşında,

16-20 yaş arası b.a. yapılar için %20 yıpranma paylıdır.(Taşınmazın ruhsatsız inşa edilmiş olması

nedeniyle arsa ve yapı değerleri ayrı ayrı hesaplanmak suretiyle toplam değer tespOit etmek

yoluna gidilmiş, yapı değeri %25 oranında minha edilmiştir.

Fiili Durumu : Parsel üzerinde taşınmazın 2 katlı ana bina ile bekçi

kulübesi üzeri saç kaplı otopark,kafeterya binası yemekhane binası,kümesler.açık süs

havuzu.saha betonu.çevre duvarı,bahçe düzenlemesi ve saha girişinde raylı sürme kapıdan ibaret

olduğu söz konusu taşınmazların Med Group,Konsey Tekstil ve Gürlev Giyim firmaları tarafından

kiralanmış ve kullanılır halde olduğu görülmüştür.

İmar Durumu : İzmir İli Bornova İlçesi Gökdere Köyü 53 parsel 1/1000

ölçekli uygulama imar planı sınırı dışında 1/25000 ölçekli nazım plan sınırları içinde kalmakta olup

İzmir Büyükşehir Belediye eBaşkanlığınca 28/06/2010 tarihinde onanan 1/25000 ölçekli İzmir

Kentsel. Bölge Nazım İmar Planı Revizyonuna göre Ağaçlandırılacak Alan kullanımına isabet

etmektedir.Ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire eBaşkanlığı

Nazım Plan Şube Müdürlüğünün 27/07/2012 tarih M.35.1.İBB.0.13.04.310-01-02-7611/50710

sayılı yazısı ile 28/06/2010 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığğınca onaylanan

1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonunun İzmir 1.İdare Mahkemesinin

05/04/2012 tarih ve 2012/743 sayılı kararı ile iptal edildiği tarafımıza iletilmiştir.Dolayısıyla yeni bir

plan hazırlanıp kesinleşinceye kadar bahsi geçen 1/25000 ölçekli planın geçerliliği

bulunmamaktadır..

Taşınmazın Adresi

Taşınmazın Yüzölçümü

Taşınmazın Arsa Payı

Taşınmazın Özellikleri

Gökdere Caddesi No.10 Gökdere- Bornova / İZMİR

6.100,00 m2

6.100,00 m2

-Ada No, 53 Parsel No, ARAPLAR KÖPRÜSÜ MEVKİİ

Mahalle/Köy Mevkii, Taşınmaz Mal, . BORNOVA / İZMİR

Adresli, Taşınmaz Mal

Takdir Olunan Kıymeti : 2.475.000,00

KDV Oranı : % 18

1. Satış Günü ! 21/01/2013 Pazartesi

14:30 -14:40 saatleri arasında

2. Satış Günü : 31/01/2013 Perşembe

14:30 – 14:40 saatleri arasında

Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.Satış Şartları:

1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte İZMİR 22.İCRA MÜDÜRLÜĞÜda açık artırma sureti

ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları

mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en

çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya

çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü

saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu

kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40ını bulması ve satış isteyenin

alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve

paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20si nisbetinde pey akçesi veya

bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı

istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve

masrafları, KDV alıcıya aittir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz

ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri

lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile inalenin feshine sebep olan

tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan

ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca

hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden

alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı

verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,

başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/8488 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları

ilan olunur.

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Yönetmelik Örnek No :27

İZMİR-GM.SATIŞ DÜZELTME İLANI 20. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR 20. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAVZİH İLANI

DOSYA NO: 2007/23794

Türkiye Gazetesinin 06/12/2012 tarihli basısında basın ilan kurumunun B;77046-1798

numaralı ilanı ile İzmir ili Konak İlçesi Göztepe Mahallesi, 73 Cilt, 7144 Sayfa, 832 ada, 18

parsel noda tapuya kayıtlı 286,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerine kat irtifak!t olarak yapılmış

100/700 arsa paylı 5. kat 5 bağımsız bölüm nolu mesken nitelikli taşınmazın birinci artırma

günü 08/01/2013 salı saat 10:00-10:10 saatleri arasında İzmir 20. İcra Müdürlüğünde,

ikinci artırma günü 18/01/2011 Cuma günü aynı yer ve saatte şeklinde ilan edilmiştir.

Taşınmazın ikinci açık artırma günü yanlış yazılmıştır. İkinci açık artırma günü 18/01/2013

Cuma günü aynı yer ve saatte şeklinde tavzihen ilan ve tebliğ olunur.

İZMİR-GM.SATIŞ 23. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

İZMİR

23.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No : 2008/8602 E.

Örnek No: 27

İZMİR 23. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Bir borçtan dolayı ipotekli.aşağıda lapu kaydı, evsafı ve kıymeti yazılı taşınmaz cebri icra

yolu ile satılacaktır. İşbu satış Hanının İİK. 127.maddesine göre tapuda adresi bulunmayan ilgililere ve tebligat yapılamayan ilgililere

tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.

SATILACAK TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI:

İzmir İli. Buca ilçesi. Dumlupınar mah.. cilt 26. sayfa 2485. ada 45127 .parsel 19-da kayıtlı. 369.00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazda

:6/72 arsa paylı Zemin kat 10 bağımsız bölüm numaralı dükkan.

İMAR DURUMLARI:

Bitişik Nizam 4 ( dörd) kata inşaat müsadeli olup, T.M.( Zemin Kat ticaret, üst katlar ticaret ve konut yapılabilir) alanında kalmaktadır.

TAŞINMAZLARIN HALİHAZIR DURUMU ve EVSAFI:

Satışı yapılacak olan dükkanın adresi: 290/3 sok. No:60 /A (10) Çamlıkule mah.Buca/İZMİRdir.Parsel üzerindeki bina ; B.A. karkas yapı

tarzında, yığma tuğla duvarlı inşa edilmiş olup zemin kat üzerine 3 kat ilavesi ile toplam 4 katlıdır.Taşınmazın zemin katında 4 adet

dükkan mevcut olup normal katlar mesken olarak kullanılmakladır. Buca Belediyesi İmar arşivinde yapılan incelemeye göre : parsel

üzerindeki taşınmaz ruhsatlı inşa edilmiş olup inşaat ruhsatının 29.12.1999 tarihli, 456 sayılı olduğu, 60/A (10) nolu dükkanın 8.26×11.65 mt

ebatlarında olmak üzere 96.23 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir.Taşınmaz keşif tarihi olan 25.11.2011 tarihi itibari ile 12 yaşında, 11-15 yaş

arası b.a.yapılar için %15 yıpranma paylıdır.Taşınmazın giriş cephesi demir doğramalı, camekan olup, döşeme kaplamaları karo plaka ,

duvar ve tavan sıvalı ve badanalıdır. Taşınmaz belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup 290/3 sokağa cepheli ve ara konumdadır.

Taşınmaz bulunduğu konum itibari ile ;Buca Çamlıkule İ.Ö.Ona 137 ml direkt ( kuş uçuşu) ve yürüme mesafesinde yer

almaktadır.Taşınmaza ulaşım kolaydır.

TAKDİR OLUNAN KIYMETİ:

İzmir ili. Buca ilçesi . Dumlupınar mah., 2485. ada 45127 .parsel 19da kayıtlı, zemin kat 10 bağımsız bölüm numaralı aükkanın değeri

130.000,00 -TL olarak belirlenmiş ve bu değer kesinleşmiştir.

SATIŞ ŞARTLARI:

1J Taşınmazın 1. açık artırması aşağıdaki tabloda yazılı gün ve saatlerde İzmir Adliyesi 23.İcra Müdürlüğü 3.Kat D4 Blok Bayraklı/İZMİR

adresinde yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini

geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla yine aşağıdaki tabloda

yazılı gün ve saatlerde İzmir Adliyesi 23.İcra Müdürlüğü 3.Kat D4 Blok Bayraklı/İZMİR adresinde 2. arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada

rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki. artırma bedelinin malın

tahmin edilen kıymetinin %40ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan

Satışa Konu Taşınmaz    Muhammen Değeri    l.Açık Arttırma Günü    2. Açık Arttırma Günü    Saatleri

İzmir İli. Buca ilçesi . Dumlupınar mah., cilt 26, sayfa 2485. ada 45127 .parsel 19da kayıtlı. 369.00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazda :6/72 arsa paylı Zemin kat 10 bağımsız bölüm numaralı dükkan.    130.000.00-TL    11.01.2013 Cuma    21.01.2013 Pazartesi    10:00-10:10

2.1 ihale damga pulu. alıcı adına tahakkuk edecek tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellaliye resmi, birikmiş emlak vergi borçları ve

tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. Dosyamız alacaklısının Girişim Varlık Yönetimi A.Ş. olduğu dikkate alınarak 3065 sayılı KDV

kanununun istisnalar başlıklı 17.maddesinin 4-L bendi ile açıkça düzenlendiği üzere ihale alıcısı KDV ödemeyecektir.

3.) Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen değerin %20si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu

vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir.

4.1 ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin () bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını

dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç

bırakılacaklardır.

5.1 İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel

ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve

temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6.1 Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği taktirde isleyen alıcıya bir örneği

gönderilebilir.

7J Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecalını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/8602

Esas sayılı aosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23.11.2012

(İc.İf.K.126)

((İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İZMİR-GM.SATIŞ İZM.4.S.H.MH.

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

İZMİR AHKAMI ŞAHSİYE 4.SULH HUKUK MAHKEMESİ

SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

DOSYA NO: 2012/31 SATİŞ

Mahkemece satışına karar verilen ve İ.İ.K. hükümlerine göre satışı yapılacak olan taşınmaz ;

İzmir İli, Gaziemir ilçesi, Atıfbey ah. Ada no: 41705, parsel no: 1 de tapuda kayıtlı 159,00 m2 miktarlı 2

kargir ev vasfında olan gayrimenkuldur.

Taşınmaz Ulaştırma caddesi 9 eylül mah. no:36 Gaziemir İzmir adresinde bulhunmaktadır.

Bilirkişi raporunda satışa konu taşınmazın ulaştırma caddesi ile 327 sokağın kesiştiği köşe parsel üzerinde

yaklaşık % 35 yıpranma oranlı, iki katlı bir yapı bulunduğu, zemin kat 2 oda, salon, mutfak ve mutfaktan geçilen

banyodan ibaret olup salon, mutfak ve banyoda zeminler dökme mozaik, odalarda rabıta banyo oldukça harap

vaziyette olup klozet ve lavabosu mevcut olduğu mutfak bankosu mermer ve tezgah altında dolapları mevcut tur

kapı ve pencere doğramaları ahşap dış kapı demir doğrama 1. kat 3 oda, salon, mutfak, banyo ve WC den ibaret

salon mutfak, banyo ve WC de zeminler dökme mozaik, odalarda rabıta olduğu pencereler demir doğrama olup iç

kapıların ahşap olduğu yapının teras katında sonradan ila vedilmiş iç içe 2 oda bulunduğu bu bölüme çıkış

merdivöeni yapılmamış olup seyyar ahşap merdivenle çıkış sağlandığı zeminler şap beton olup üzeri eternit kaplı

pencere camları kırık olduğu depo olarak kullanıldığı parsel üzerinde bulunan binanın mutfak kısmının yaklaşık

7,00 m2 lik ksmı bitişiğindeki 2 parsel üzerinde kaldığı taşınmaz yaklaşık % 35 yıpranma oranlı izman hattına

yaklaşık 100,0 m ulaştırma okulunada yaklaşık 250.0 m mesafede olduğu belirtilmiştir.

İMAR DURUMU : BİTİŞİK NİZAM 2 KAT 6.80 ÇATI KATSIZ KROKİYE GÖRE ARKA BAHÇE

MESAFESİ 3.00 M,. OLUP TİCARET SEÇENEKLİ KONUT BÖLGESİ 1/1000 ölçekli gaziemir uygulama

imar planı sınırları içersinde yapılacak tüm yapılarda gürültü öneyici malzemeler kullanılacağı, tüm yapıların çatı

kaplamalarında yansıtıc özellikte malzemeleler kullanılmayacağı, zemin katta bina alanının dışında müştemilat

yapılamaz şerhi bulunduğu şeklide yazılıdr.

MUHAMMEN BEDELİ: 120.000,00 TL dir.

SATIŞ ŞARTLARI : TAŞINMAZIN İHALESİ İZMİR AHKAM-I ŞAHSİYE DÖRDÜNCÜ SULH

HUKUK MAHKEMESİ KALEMİNDE YAPILACAKTIR.

Taşınmazın 1 .İhalesi : 15/01/2013 günü saat: 14.00-14.10 arasındadır.

Birinci artırımda taşınmazlar, masrafları ile birlikle muhammen bedelin % 60 mı bulmaz veya alıcısı çıkmaz ise

taşınmazların aynı yer ve saatte 10 gün sonra ikinci ihalesi yapılacaktır.

Taşınmazın 2.İhalesi : 25/01/2013 günü saat: 14.00-14.10 arasındadır.

İkinci artırımda taşınmazlar, masrafları ile birlikte muhammen bedelinin % 40 nın altında satılmayacaktır. Satışa

girenler % 20 Nakdi teminatlarını Vakıfbank Adliye Şubesine yatırmak zorundadır.Bakiye satış bedelinden

başkaca damga resmi, alım harcı, KDV alıcıya aittir. Satışa girenler şartnameyi okumuş ve kapsamını aynen

kabul etmiş sayılırlar, şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkese açıktır. İlar^oluruir. 22/11/2012

SATIŞ ME^

İZMİR-GM.SATIŞ 9.SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

İZMİR

9. (SULH HUKUK M AH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2012/28 Satış

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Taşınmazın;

Tapu Kaydı :  İZMİR ili, BALÇOVA ilçesi, BALÇOVA MAH. mahallesi/köyü, pafta, 320

                    ada, 2 parsel, 214.64 m2, 22/176 arsa paylı 1. Kat 1 nolu bağımsız bölümde

                    mesken nitelikli

Adres : izmir ili Balçova ilç. Yeşil cami sokak ile Yıldırım Beyazit caddesinin kesim köşesinde yer alan Yeşil Cami sok.39 kapı nolu apatmanın 1. Kat 1 nolu mesken

Özellikleri : Alınan bilirkişi raporuna göre taşınmazın ana yapısının betonarme Kolonlu. Tuğla duvarlı olarak inşa edildiği, mesken dairenin 3 oda, salon, mutfak, wc, banyodan ibaret olduğu, iç ve dış kapı ve pencereleri ahşap doğramalı, 2 oda tabanı lambri, diğer hacimleri karo plaka üzeri halı kaplı, sulu hacimleri seramik kaplı, iç duvarları kağıt kaplı, mutfak ve banko altı ve üstü ahşap dolaplı ve mermer bankolu, muıfak,wc, banyo duvarları tavana kadar fayans kaplı, banyoda ayaklı lavabo, klozet ve duş yeri mevcut olduğu, soba ısıtmalı bulunduğu, yaklaşık 105 _M2 alanlı olan bağımsız bölümün %20 yıpranmış olduğu tespit edilmtir.

imar Durumu        :Söz konusu taşınmazın bitişik nizamda dört kat imarlı (B-4), meskun yapı adasında bulunmakta olup, parsel üzerinde 3/01/1978 tarihli, 103-4588 cilt-dosya nolu ruhsatlı dört katlı (4k) bina bulunmakta olduğu bildirilmiştir.

1.Satış Günü :01/02/2013

2.SatısGünü :11/02/2013

Satış Saati : 14:30-14:40 – Arası

Satış Yeri  :İZMİR 9. SULH HUKUK MAHKJE 4ESİ

Muhammen Bedel : 97.500,00.-TL

Satış Şartları         ; Birinci artırımda taşınmazlar, masrafları ile birlikte muhammen bedelin % 50 mı bulmaz veya alıcısı çıkmaz ise taşınmazların aynı yer ve saatte 10 gün sonra ikinci ihalesi yapılacaktır.

                    İkinci artırımda taşınmaz, masrafları ile birlikte muhammen bedelinin % 50 Din altında satılmayacaktır. Satışa girenler % 20 Nakdi teminatlarını ibraz etmek zorundadır. Bakiye satış bedelinden başkaca damga resmi, alım harcı, KDV alıcıya aittir. Satışa girenler şartnameyi okumuş ve kapsamını aynen kabul etmiş sayılırlar, şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkese açıktır. İlan olunur. 10.11.2012

(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126)

İZMİR-GM.SATIŞ İZMİR 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

İZMİR

1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2008/17561

(4126)

Örnek No: 27

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLNI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

İzmir İli Buca İlçesi Kocatepe Mah. 6033 ada, 10 parselde kayıtlı 284.00 m2 alanlı arsa nitelikli taşınmazda 50/568 arsa paylı 1.

Bodrum kat 10 b.b. nolu dükkan nitelikli taşınmaz.

Taşınmazın bulunduğu parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, ayrık ikiz nizam, 4 (dört) kata imarlı olup konut

alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin bir miktar yola terki vardır.

Taşınmaz, Barış Mah. 359 Sk. 66 nolu Birlik Apartmanının 1. Bodrum katına isabet eden, tapu kaydına göre10, numarataj krokisine

göre 66/C nolu dükkandır. Parsel, kuzeyinde 359 sokağa.doğusunda yan yola ve parka cepheli, güney ve batısında diğer parsellere

komşudur. Parsel üzerindeki bina, b.a. karkas yapı tarzında, yığma tuğla duvarlı inşa edilmiştir. Ana binanın giriş kapısı kuzey cephede

359 sokaktan yapılmasına karşılık 66/C (10) nolu dükkan girişi binanın doğu cephesindeki ara yoldan yapılmaktadır. Söz konusu

dükkan 1. bodrum katta ancak yol seviyesinin üstünde yer almıştır. Buca Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemede,

parsel üzerindeki binanın ruhsatlı inşa edildiği, 1. bodrum kattaki 66/C (10) nolu dükkanın 59 m2 alanlı olduğu, taşınmazın keşif tarihi

itibariyle 11 yaşında olduğu, 11-15 yaş arası b.a. yapılar için % 15 yıpranma paylı olduğu tespit edilmiştir. Mahallinde yapılan

incelemede, tapu kaydında dükkan olduğu belirtilen bağımsız bölümün mesken olduğu, içerisinde kiracının bulunduğu, meskenin 2

oda, salon, mutfak, banyo-wc ve holden ibarettir. 1. oda doğu cephesinde yer almakta olup salon ve 2. oda güney cephesindedir.

Salon ve 2. oda birbirleriyle bağlantılı olup 2. odaya salondan geçildiği, banyonun salon ile 2. oda arasında yer almış olup salona

bağlantılı olduğu, meskende döşeme kaplamalarının ıslak hacimlerde seramik, diğer hacimlerde karo plaka, duvar kaplamalarının ıslak

hacimlerde fayans, diğer hacimlerde ve tavanlarda sıvalı ve badanalı olduğu, mutfağında mermer mutfak bankosu ile sunta mutfak

dolapları, banyoda seramikten çevrilmiş duş yeri ile alafranga hela taşı ve lavabo mevcuttur. Ana giriş kapısı saç, iç kapılar ahşap,

pencereler alüminyum doğramalı ve demir parmaklıklıdır. Elektrik ve suyu mevcut olan mesken belediye hizmetlerinden yararlanmakta

olup ulaşımı kolaydır. Meskende ısıtma soba ile yapılmaktadır. Taşınmazın tapu kaydında ve tasdikli projesinde dükkan olarak

belirtilmesine karşılık mahallinde mesken olarak kullanılıyor olması; Ruhsata ek tasdikli projesine aykırılık teşkil etmekte olup

taşınmazın yeniden dükkan haline getirilmesi için tadilat yapılması ve bunun yapılabilmesi içinde masrafa ihtiyaç vardır. Şayet

taşınmaz mesken olarak kullanılacak ise diğer kat maliklerinin onayı ile birlikte proje tadilatı yapılması ve taşınmazın mesken olarak

kullanıldığının da tapuya işlenmesi gerekmektedir. Taşınmazın bulunduğu konum itibariyle ; Darül Kuran Camiine 122 mt, Buca

Taşıtlar Vergi Dairesi Müdürlüğüne 347 mt, Buca Kapalı Cezaevine 405 mt direkt (kuş uçuşu) ve yürüme mesafesinde yer almıştır.

Günün ekonomik koşulları, taşınmazın yeri, konumu, alanı, imar durumu, yapı tarzı, sınıfı, yaşı ve yıpranma payı, parsel civarındaki

yapılaşma ve yerleşme yoğunluğu, belediye hizmetlerinden faydalanması, ulaşım ve yol durumu, değerini etkileyebilecek diğer

hususlarda değerlendirilerek keşif tarihi olan 01.08.2012 tarihi itibariyle 60.000.-TL değer biçilmiştir.

MUHAMMEN BEDELİ: 60.000,00 TL sı (Altmış Bin TLsıdır)

Satış şartları:

1- Satış 04.01.2013 günü saat 10.00dan 10.10a kadar İzmir 1. İcra Müdürlüğünde; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu

artırmada tahmin edilen değerin % 60ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale

olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 14.01.2013 günü saat 10.00dan 10.10a

kadar İzmir 1. İcra Müdürlüğünde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da tahmin edilen değerin % 40ını ve rüçhanlı

alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu

vermeleri lzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV, tellaliye resmi, damga

vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını

dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan

hariç bırakılacaktır

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki

ihale arasındaki farktan ve temerrüd faizinden alıcı ve kefilleri müteselsilen mesul tutulacak ve ihale fark ve temerrüd faizi hiçbir hükme

hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecek, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, iln tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği

gönderilebilir.

6- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/17561

sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ile satış ilanı tebliğ edilemeyen alakadarlara tebliğ yerine kaim olacağı iln

olunur. ,

(HKm.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.