BURSA-GM.SATIŞ 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.BURSA3. İCRA DAİRESİ2012/7825 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:1 NOLU TAŞINMAZIN    Özellikleri    : BURSA İl, OSMANGAZİ İlçe, 6461 Ada No, 1 Parsel No, HAMİTLER MAH Mahalle/Köy Mevkii, Taşınmaz Mal Bursa İli Osmangazi İlçesi Yenibağlar Mahallesi Halep Sokak 37, Yakut Sokak 34 Kapı numarasında kayıtlı bodrum, zemin ve zemin asma kattan…

BURSA-GM.SATIŞ ÖZTÜRK KÜÇÜKDENİZ İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.MUDANYAİCRA DAİRESİ2012/459 TLMT.o$yTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri1 NOLU TAŞINMAZINTapu KaydıÖzellikleriimar DurumuKıymetiKDV Oranı1. Satış Günü2. Satış GünüSatış Yeri: Kıymet Takdirine konu taşınmaz, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mah.cilt:69, sayfa: 6783, 231 Ada, 65 Parsel de kayıtlı, 1527,02 m2 alanlı, arsanitelikli taşınmaz üzerinde bulunan 4/88 arsa paylı A Blok Zemin kat…

BURSA-GM.SATIŞ AV.ŞÜKRÜ ÇUBUKLU İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.MUDANYAİCRA DAİRESİ2012/913 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:imar Durumu1 NOLU TAŞINMAZIN -Tapu Kaydı : Değer tespiti konusu taşınmaz tapu bilgilerine göre Mudanya İlçesiOmerbey mahallesi, Cilt:57, Sahife:5596, Ada: 1500, Parsel:9 sayılı305,12 m2 alanlı arsa nitelikli taşınmaz üzerinde bulunan 50/600 arsapaylı 2. kat 5 nolu mesken müstakilen Hasan oğlu Nurettin…

BURSA-GM.SATIŞ AV.OĞUZ MERSİN İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.MUDANYAİCRA DAİRESİ2011/2271 TLMT.TAŞINiMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:1 NO LU TAŞINMAZIN    Özellikleri    : BURSA İl, MUDANYA İlçe, 1358 Ada No, 14 Parsel No, ÖMERBEY MAH./ KEÇİ KÖPRÜSÜ Mahalle Mevkii, Zeytinlik vasıflı Taşınmaz Malimar Durumu    : Bahse konu yer Mudanya yerleşik alanı dışında olup, Mudanya Belediyesi İmar IşleriMüdiırlüğünün 11.07.2011 tarih ve 1932…

BURSA-GM.SATIŞ AV.MÜBİN GÖNDER İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.MUDANYAİCRA MÜDÜRLÜĞÜDosya No: 2011/1741 Tal.TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI1 -Taşınmazın Tapu Kavdı, Hali Hazır Durumu. İmar Durumu :1-TAPU KAYDI : Mudanya İlçesi, Dereköy köy içi mevkiinde, Cilt: 28, Sayfa: 2773 de, Ada: 144 , Parsel: 3 sayılı 204,97 m2alanlı Kargir Dükkan nitelikli taşınmaz tapu ile 1/3 hissesi borçlu Mehmet oğlu Fuat KURT, 1/3 hissesi Yaşar kızı…

BURSA-GM.SATIŞ NURCAN ÇAYGÜR İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

T C . . Örnek No:27MUDANYA AlİCRA MÜDÜRLÜĞÜDosya No: 2010/193 Tal.TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI1 -Taşınmazın Tapu Kavdı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu :1-TAPU KAYDI : Dosyada mevcut ve Mudanya Tapu Sicil Müdürlüğünden alınan 03/07/2012 tarihli yazılarında; Tespite konusutaşınmaz, Bursa İli, Mudanya İlçesi Dereköy Köyü Birinciyaka mevkiindeki; Ada: 114JParsel: 269 da kayıtlı 8.337.56 M2miktarındaki Zeytinlik; 4/6…

BURSA-GM.SATIŞ ERGİN EMİNVURAL İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA MUDANYA İCRA MÜD.DEN Örnek No:27Dosya No : 2012/1594 TAL. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına Karar verilen Taşınmazın Cinsi, Niteliği, Kıymeti ve Önemli Özellikleri:- Tapu Kavdı :Bursa İli, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahalle, 37 CİLT, 3665 Sayfa , 219 Ada 7 Parselde Kayıtlı 3378,57 M2 alanlı E blokZemin kat 1 bağımsız bölüm nolu 16/816 arsa paylı mesken…

BURSA-GM.SATIŞ MEDİNE GÜLTEKİN İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.MUDANYAİCRA MÜDÜRLÜĞÜSAYI2012/ 108 l al. GAYRİMENKUL ACİK ARTIRMA İLANIMUDANYA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDENSATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULUN CİNSİ.KIYMETİ.VASIFLARI :TAPU KAYDI : Bursa ili. Mudanya ilçesi, Kumyaka köyü, 111 ada, 64 parselde kayıtlı, 6.287,90 m2.yüzölçümlü, zeytinlik vasıflı taşınmaz.HALİHAZIR DURUMU : Taşınmazın zirai yönden kıraç, 2.sınıf tarım arazisi niteliğinde olup, üzerindetakriben 80 – 100 yaşlarında dikili, 175 adet bakımlı zeytin…

BURSA-GM.SATIŞ AV.SERDAR TAHTAKIRAN TEB.AŞ.V İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.MUDANYAİCRA MÜDÜRLÜĞÜDosya No: 2012/956 Tal.TAŞINMAZIN AÇİK ARTIRMA İLANI1 – Taşınmazın Tapu Kavdı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu :1-TAPU KAYDI : Dosyada mevcut ve Mudanya Tapu Sicil Müdürlüğünden alınan 18.03.2011 tarihli yazılarında; Tespite konusutaşınmaz. Bursa İli, Mudanya İlçesi Altıntaş Köyü Karşıbağlar mevkiindeki; Parsel: 10 da kayıtlı 8.150.00 M2 miktarındaki Tarla;1/2 hisse BİROL BAYRAM, 1/2 hisse HÜSEYİN…

BURSA-M.SATIŞ DOĞAN ATASOY İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

İteT.C.. MUDANYA….. örnek No:25İCRA mudurluguDosya No: 2012/972 TalimatTAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANIBir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins,miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup;Birinci artırmanın 29.11.2012 günü 15:20 – 15:30 saatleri arasında IŞIKLI KÖYÜ YOLU 2. KM.SİPOYRAZ OTOPARKI MUDANYA adresinde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %60 1 ına isteklibulunmadığı takdirde ikinci artırmanın 04.12.2012 günül5:20 –…