BURSA-GM.SATIŞ 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

BURSA

3. İCRA DAİRESİ

2012/7825 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NOLU TAŞINMAZIN    

Özellikleri    : BURSA İl, OSMANGAZİ İlçe, 6461 Ada No, 1 Parsel No, HAMİTLER MAH Mahalle/Köy Mevkii, Taşınmaz Mal Bursa İli Osmangazi İlçesi Yenibağlar Mahallesi Halep Sokak 37, Yakut Sokak 34 Kapı numarasında kayıtlı bodrum, zemin ve zemin asma kattan oluşan ve fırın olarak kullanılan binadır. Çevresi plansız olarak yapılmış konutlardan oluşmaktadır. Şehir merkezine 13,00km., ana arter Mudanya Yolu 1,5 km. mesafededir. Ulaşım sorunu bulunmayan mahallinin her tür altyapısı mevcuttur. fırın amaçlı kullanılan binanın bodrum aktı un deposu olarak kullanılmaktadır. 3 bölümden oluşmaktadır. Zemini şap beton duvarları sıvalı, kalıplar demir doğramalıdır. Zemin kat üretim bölümü, makinaların bulunduğu kısım sevkiyat ve satış kısımları bulunmaktadır. Zemin kaplamaları seramik, duvarlar fayans kaplama, pencereler alüminyum doğrama, satış bölümünün tavanı asma tavanlıdır. Yükseklik 6,00 m dir.l. asma kat bölümünde idari bölüm yer almaktadır. Merdivenler mermer kaplama, duvarlar saten boyalı, zemin laminat parke, pencereler pvc doğrama, kapılar ahşap Amerikan doğramadır. 2. Asma kat bölümünde mutfak, soyunma odaları wc bölümleri mevcuttur. İslak zeminler mutfak ve wc zeminleri seramik, duvarlar fayans kaplamadır. İcra müdürlüğü dosyasındaki bilirkişi raporunda yanmış olduğu belirtilen binanın onarılmış olduğu tespit edilmiştir. Bina onarıIdığı için bina yıpranma oranı 2.12.1982 gün ve 17886 sayılı resmi gazete de yayınlanan bina yıpranma oranları gösteren cetvele göre binanın yaşına bağlı olarak %10 olarak tespit edilmiştir. Binanın dış cephesi kısmen giydirme cepheli, kısmen seramik kaplam, kısmen de akrilik esaslı boya ile kaplıdır. Giriş kapısı camlı alüminyum doğramadır. Çatısı ahşap oturtma çatılıdır. Ruhsatlı kısımların alanı 1473,00 m2, ruhsatsız olarak yapılan kısımların alanı 300,00m2 olmak üzere toplam 1778,00 m2 inşaat alanına sahiptir. Bina dışında bulunan ve ruhsat harici olan çelik profilden yapılmış sundurma mevcuttur. Sundurma 1,50 m yüksekliğinde beton platform üzerinde inşa edilmiştir.

Adresi    : Bursa İli Osmangazi İlçesi Hamitler Mah. Halep Sok no:37 Yakut Sok No:34

Yüzölçümü    1.214,58 m2

Arsa Payı    Tam

İmar Durumu    Osmangazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.06.2012 tarih ve 35585 sayılı yazısı ve ekli imar durumu belgesinde taşınmazın 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında ön bahçe mesafesi 5,00 m., Hmaks:6,50 m. olan Ticaret alanında kaldığı belirtilmektedir

Kıymeti    1.284.135,00 TL

KDV Oranı    %I8

Kaydındaki Şerhler    

1. Satış Günü    28/03/2013 günü 11:00-11:10 arası

2. Satış Günü    22/04/2013 günü 11:00- 11:10 arası

Satış Yeri    BURSA ADLİYESİ-2. KAT ADLİYE KAFETERYASI ULUYOL /OSMANGAZİ/BURSA

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün

sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa

alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik

ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif

verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları joplam

giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir/

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20si oranında pey akçesi veya bu mi kta?«a

~ı~

mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,

1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan

iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça

paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale

feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif

ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul

olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle

teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya

bir örneği gönderilebilir.

6- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin

2012/7825 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/02/2013

(İİK m.126)_

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64e karşılık gelmektedir.

BURSA-GM.SATIŞ ÖZTÜRK KÜÇÜKDENİZ İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

MUDANYA

İCRA DAİRESİ

2012/459 TLMT.

o$y

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri

1 NOLU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı

Özellikleri

imar Durumu

Kıymeti

KDV Oranı

1. Satış Günü

2. Satış Günü

Satış Yeri

: Kıymet Takdirine konu taşınmaz, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mah.

cilt:69, sayfa: 6783, 231 Ada, 65 Parsel de kayıtlı, 1527,02 m2 alanlı, arsa

nitelikli taşınmaz üzerinde bulunan 4/88 arsa paylı A Blok Zemin kat 1

nolu bağımsız bölüm olan daire, tam hissede, tapu ile borçlu Osman oğlu

Hakan BİLGİN adına kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde ipotek ve icrai haciz

şerhleri bulunmaktadır.

: Kıymet Takdirine konu taşınmaz, Güzelyalı Belde merkezine ve denize

yaklaşık 1 km, Mudanya Bursa karayoluna 200 m mesafede, rampa ve

asfalt kaplamalı bir tali caddeye cepheli, her türlü belediye ve alt yapı

hizmetlerinden yararlanır konumda, yoğun yerleşim mahalli içinde,

bodrum kat, zemin kat ve 4 normal kattan müteşekkil betonarme karkas

iskelet sistemli bir apartmanın yüksek girişli zemin katında yer

almaktadır. Taşınmaz Atalar 2 sitesinde olup taşınmazın cepheli olduğu

cadde, site sonrasında devam etmeyip son bulmaktadır. Taşınmaz

Mudanya ilçesi Güzelyalı Mah. Arabayolu Cad. Atalar 2 Sitesi No. 14 A

Blok Zemin Kat D.l adreslidir.

Kıymet Takdirine konu taşınmazın kapısı kilitli olduğundan bir üst kattaki

benzer 3 nolu daire fiilen gezildi. Dairede ikamet eden şahıstan, kıymet

takdirine konu daire ile benzer ve farklı yönleri itibarıyla bilgi alındı. Bu

bilgilere göre, Kıymet Takdirine konu, 1 nolu daire; antre, salon, üç oda,

banyo, ebeveyn banyosu, mutfak, tuvalet ve 2 adet balkondan

müteşekkildir. Blokta doğalgaz tesisatı bulunmasına karşılık daire içine

girilemediğinden, daire içine alınıp alınmadığı anlaşılamamıştır. Dairede

salon ve oda döşemeleri laminat parke, ıslak hacimler seramik, iç kapılar

ahşap prese, pencereler pvc doğrama, salon ve oda tavanları kartonpiyer,

duvarlar saten boyalıdır. Daire alam yaklaşık 130 m2 dir. Blok

asansörlüdür.

Kıymet Takdirine konu taşınmazın imar durumu Ayrık Nizam 5 kat

yapılaşma müsaadelidir.

90.000,00 TL

%1

08/04/2013 günü 10:00- 10:10 arası

03/05/2013 günü 10:00- 10:10 arası

MUDANYA ADLİYESİ ÇAY OCAĞI ÖNÜ*** İ.İ.K. Madde 127 – (Değişik madde: 09/11/1988 – 3494/18 md.)

ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan

alakadarlarının tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı

olmaması halinde ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetedeki satış ilanı tebligat yerine geçer.

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,

artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada

tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış

giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik

ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna

kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50

sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok

artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20si oranında pey akçesi veya

bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde

(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim

masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden

ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını

özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize

bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç

bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133

üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak

sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale

bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul

olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil

olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri

verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,

başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/459 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze

başvurmaları ilan olunur.08/02/2013

Mehmet POLAT

icra Müdürü

45260

e-inıza

(İİK m.126)_

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64e karşılık gelmektedir.

BURSA-GM.SATIŞ AV.ŞÜKRÜ ÇUBUKLU İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

MUDANYA

İCRA DAİRESİ

2012/913 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

imar Durumu

1 NOLU TAŞINMAZIN -

Tapu Kaydı : Değer tespiti konusu taşınmaz tapu bilgilerine göre Mudanya İlçesi

Omerbey mahallesi, Cilt:57, Sahife:5596, Ada: 1500, Parsel:9 sayılı

305,12 m2 alanlı arsa nitelikli taşınmaz üzerinde bulunan 50/600 arsa

paylı 2. kat 5 nolu mesken müstakilen Hasan oğlu Nurettin ÖZGÜR adına

tapu ile kayıtlıdır.

: Dava konusu dairenin bulunduğu taşınmaz için Mudanya Belediyesinirı

14.09.2012tarih 2812 sayılı yazı ekindeki imar durumuna göre, dava

konusu meskenin bulunduğu parsel için plan notunda D işaretli konut

alanında mevcut ruhsatlı binalar dışında ilave inşaat yapılamaz.Mevcu!

binaların fiziki ve ekonomik ömrü tamamlanıncaya kadar mevcut

kullanımadevam edilebilir.alandaki kullanım fonksiyonlarının değişiklik

yapılması durumunda ancak turizm amaçlı kullanımlar yer alabilecektir

denilmektedir.

Taşınmaz Özellikleri : Değer tespiti konusu taşınmaz Mudanya İlçesi Ömerbey mahallesi Orta

İstasyon Caddesi No:14/A K:3 D:5 Mudanya fiili adresinde

bulunmaktadır.Dava konusu mesken, 3 oda 1 salon,antre, mutfak

banyo,tuvalet ve 1 adet balkondan oluşmaktadır. Salon ve oda tabanları

mineflo kaplıdır. Dairenin iç duvarları kağıt kaplama yapılmış olup

yeryer yıpranmalar vardır. Dış kapı çelik kapı olup iç kapılar Amerikan

kapı modelindedir. Bina doğalgaz tesisatı çekilmiş ve hali hazırda

kullanılmakta iken kombisi söküldüğü için kullanılamamaktadır. Mutfak

tezgahı mermerit olup dolapları iyi durumdadır. Banyo-tuvaletin yer ve

duvarı seramik kaplıdır. Şehir merkezinde iyi konumda bulunmakla

birlikte kullanış açısından ve binanın eski olması dairenin eksi yönleridir

Bina asansörsüz olup merdivenleri mozaik kaplıdır. Binanın elektriği ve

suyu bulunmakta olup hali hazır durumda boş durumdadır. Dairenin brüt

alanı 85,00 m2 olup net alanı ise 70,00 m2 dir.Her katta iki daire

vardır.Ulaşımı çok kolaydır.

Kıymeti

KDV Oranı

Kaydındaki Şerhler

1. Satış Günü

2. Satış Günü

Satış Yeri

75.000,00 TL

%1

22/04/2013 günü 10:00- 10:10 arası

17/05/2013 günü 10:00-10:10 arası

MUDANYA ADLİYESİ ÇAY OCAĞI ÖNÜI.I.K. Madde 127 – (Değişik madde: 09/11/1988 – 3494/18 md.)

***

ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan

a akadarlarının tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı

olmaması halinde ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetedeki satış ilanı tebligat yerine geçer.

Satış şartlan :

1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,

artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada

tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış

giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik

ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna

kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50

sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok

artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20si oranında pey akçesi veya

bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde

(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim

masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden

ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını

özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize

bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç

bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133

üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak

sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale

bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul

olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil

olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri

verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,

başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/913 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze

başvurmaları ilan olunur.24/01/2013

Mehmet POLAT

İcra Müdürü

45260

E-imza

(İIK m. 126)_

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64e karşılık gelmektedir.

BURSA-GM.SATIŞ AV.OĞUZ MERSİN İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

MUDANYA

İCRA DAİRESİ

2011/2271 TLMT.

TAŞINiMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO LU TAŞINMAZIN    

Özellikleri    : BURSA İl, MUDANYA İlçe, 1358 Ada No, 14 Parsel No, ÖMERBEY MAH./ KEÇİ KÖPRÜSÜ Mahalle Mevkii, Zeytinlik vasıflı Taşınmaz Mal

imar Durumu    : Bahse konu yer Mudanya yerleşik alanı dışında olup, Mudanya Belediyesi İmar IşleriMüdiırlüğünün 11.07.2011 tarih ve 1932 sayılı yazıları ile 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planında Özel Mahsûl Alanında kaldığı belirtilmektedir.

Taşınmaz özellikleri    Dava konusu yer tapuda zeytinlik olarak belirtilmektedir.Bu yer üzerinde Bakımlı ve verimli durumda 80- 100 yaşlarında takriben 90 adet ağaç bulunmaktadır.Parsel 2.sınıf tarım arazisi olup, kadastro yolu mevcuttur.

Kıymeti    65.000,00 TL

KDV Oranı    %18

1. Satış Günü    29/04/2013 günü 10:00- 10:10 arası

2. Satış Günü    24/05/2013 günü 10:00- 10:10 arası

Satış Yeri    MUDANYA ADLİYESİ ÇAY OCAĞI ÖNÜ

İ.İ.K. Madde 127 – (Değişik madde: 09/11/1988 – 3494/18 md.)

*** ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan

alakadarlarının tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı

olmaması halinde ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetedeki satış ilanı tebligat yerine geçer.

Satış şartları :

1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,

artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada

tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış

giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik

ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna

kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50

sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla eri çok

artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20si oranında p^ akçesi veya

bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alici isteğinde

(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcıTle/İesÛm

masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış/bedelioüen

ödenir. / /3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını

özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize

bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç

bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133

üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak

sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale

bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden mütcselsilen mesul

olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil

olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri

verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,

başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/2271 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze

başvurmaları ilan olunur.30/01/2013 /

BURSA-GM.SATIŞ AV.MÜBİN GÖNDER İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

MUDANYA

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: 2011/1741 Tal.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1 -Taşınmazın Tapu Kavdı, Hali Hazır Durumu. İmar Durumu :

1-TAPU KAYDI : Mudanya İlçesi, Dereköy köy içi mevkiinde, Cilt: 28, Sayfa: 2773 de, Ada: 144 , Parsel: 3 sayılı 204,97 m2

alanlı Kargir Dükkan nitelikli taşınmaz tapu ile 1/3 hissesi borçlu Mehmet oğlu Fuat KURT, 1/3 hissesi Yaşar kızı Hamiyet

ZEYTİN, 5/24 hissesi Mehmet kızı Nagihan YAĞCI adına, 3/24 hissesi Mehmet oğlu Nurettin DELİ adına kayıtlıdır. 2-

TAŞ1NMAZIN ÖZELLİKLERİ : Değer tespitine konu olan Ada: 144, Parsel: 3 sayılı taşınmaz üzerinde Tek katlı Birkaç

dükkandan oluşan bir bina bulunmakta olup büyük bir kısmı halihazırda kahvehane olarak kullanılmaktadır.Tabanı karo taşı

kaplanmış, pencereleri ve kapısı PVC doğramadan yapılmış olup köy meydanında iyi bir yerde bulunmaktadır. Yanında bulunan

diğer dükkan ise içinde bazı eşyaların olduğu görülmüştür.Konum olarak bu muhitteki en iyi konuma sahip bir yerdir. Yapı eski bir

yapı olup ancak ticaret hane olarak kullanıldığından bakımı yapılmıştır. 3- İMAR DURUMU : Değer tespitine konu olan Ada: 144

Parsel: 3 sayılı taşınmaz Dereköy köyü, köyiçi mevkiinde, köy yerleşik sınırları içinde kalmakta olup, 1/1000 uygulama imar planı

bulunmamaktadır. Hali hazırda üzerinde tek katlı ahşap,kerpiç karışımı eski bina bulunmaktadır. Belediyesinden 1/100000 ölçekli

Çevre Düzeni Planında Özel Mahsul alanında kaldığı öğrenilmiştir.

Muhammen Bedeli 31.666,00 TL

Satış Saati_: 10:20 – 10:30 Arası

2 -Taşınmazın Tapu Kaydı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu :

I- TAPU KAYDI: Mudanya ilçesi, Dereköy Köyü, Köy içi mevkii, Cilt:28, Sahife: 2772, Ada: 144, Parsel: 2 de, 111,04 m2 alanl

Kargir Dükkan ve Arsası nitelikli taşınmaz müstakilen tapu ile borçlu Mehmet oğlu Fuat KURT adına kayıtlıdır. 2- TAŞINMAZIN

ÖZELLİKLERİ : Değer tespitine konu olan Ada: 144, Parsel: 2 sayılı kagir dükkan vasıflı taşınmaz üzerinde Halihazırda üzerinde

tek katlı ahşap, kerpiç karışımı eski bina bulunmaktadır. Taşınmaz, Mudanya-Dereköy yolu üzerinde kalmakta olup köy meydanına

yakın bir yerdedir. Ahşap eski doğramaları bulunmakta olup içerisinde bazı eşyalar görülmüştür. 3- İMAR DURUMU : Değer

tespitine konu olan Ada: 144, Parsel: 2 sayılı taşınmaz Dereköy köyü, köyiçi mevkiinde, köy yerleşik sınırları içinde kalmakta olup

1/1000 uygulama imar planı bulunmamaktadır. Hali hazırda üzerinde tek katlı ahşap,kerpiç karışımı eski bina bulunmaktadır.

Belediyesinden 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Özel Mahsul alanında kaldığı öğrenilmiştir.

Muhammen Bedeli 45.000,00 TL

Satış Saati_: 10:40 – 10:50 Arası

Örnek No:27

Satış Şartları

I -Birinci açık artırma 15.02.2013 günü yukarıda belirtilen saatler arasında MUDANYA ADLİYESİ ÇAY OCAĞI ÖNÜ

adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen değerin %60ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları

toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdi

saklı kalmak şartiyle 25.02.2013 günü MUDANYA ADLİYESİ ÇAY OCAĞI ÖNÜ adresinde yukarıda belirtilen saatler arasında

ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini

geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 ını bulması lazımdır.Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış

talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir

bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil

verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını

dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça

paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki

ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil

edilecektir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği

gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin

yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir. . /İcra Müdürü

(İİKm.126) U

BURSA-GM.SATIŞ NURCAN ÇAYGÜR İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

T C . . Örnek No:27

MUDANYA Al

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: 2010/193 Tal.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1 -Taşınmazın Tapu Kavdı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu :

1-TAPU KAYDI : Dosyada mevcut ve Mudanya Tapu Sicil Müdürlüğünden alınan 03/07/2012 tarihli yazılarında; Tespite konusu

taşınmaz, Bursa İli, Mudanya İlçesi Dereköy Köyü Birinciyaka mevkiindeki; Ada: 114JParsel: 269 da kayıtlı 8.337.56 M2

miktarındaki Zeytinlik; 4/6 hisse EKREM ÇAKIRCA 1/6 hisse ŞENER BALCI 1/6 hisse ÖZKAN KESKİN adlarına tesis

kadastrosu ile tapuda kayıtlı olup, taşınmazın üzerinde haciz şerhi mevcuttur. 2- TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Tespite konu

olan ada: 114 parsel:269 da kayıtlı 8.337.56 M2 miktarlı alan üzerinde halihazır durumda ortalama 80-100 yaşlarında dikili

takriben 220 adet kısmen bakımlı zeytin ağacı olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz kadastro yoluna cephelidir.Zirai yönden kıraç

2.sınıf bir tanın arazisi niteliğindedir. 3- İMAR DURUMU : Yapılan araştırmalarda; Tespite konu olan ada: 114 parsel:269 da

kayıtlı taşınmaz köy yerleşik imarsız alan planı dışında ve Tarımsal Niteliği Korunacak Özel Mahsûl Alanında

Kalmaktadır.Taşınmaz kadastro yoluna cephelidir. MUDANYA KAYMAKAMLIĞI TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN 07/09/2012

tarih ve B021TKG416600l/l589 SAYILI YAZISI GEREĞİNCE TAPU MALİKLERİ OLAN EKREM ÇAKIRCA İLE ÖZKAN

KESKİNİN ADRES VE T.C. KİMLİK NOLARI BULANMADIĞINDAN İŞ BU İLAN İLE İLANEN TEBLİGAT

YAPILMAKTADIR.

Muhammen Bedeli 10.000,00 TL

Satış Saati_: 11:20 – 11:30 Arası

Satış Şartları

I -Birinci açık artırma 15.02.2013 günü yukarıda belirtilen saatler arasında MUDANYA ADLİYESİ ÇAY OCAĞI ÖNÜ

adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen değerin %60ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları

toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü

saklı kalmak şartiyle 25.02.2013 günü MUDANYA ADLİYESİ ÇAY OCAĞI ÖNÜ adresinde yukarıda belirtilen saatler arasında

ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini

geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 mı bulması lazımdır.Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış

talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir

bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil

verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını

dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça

paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki

ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil

edilecektir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği

gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak i

yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir.

(İİK m.126)

îyenlerin

BURSA-GM.SATIŞ ERGİN EMİNVURAL İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA MUDANYA İCRA MÜD.DEN Örnek No:27

Dosya No : 2012/1594 TAL. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına Karar verilen Taşınmazın Cinsi, Niteliği, Kıymeti ve Önemli Özellikleri:

- Tapu Kavdı :

Bursa İli, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahalle, 37 CİLT, 3665 Sayfa , 219 Ada 7 Parselde Kayıtlı 3378,57 M2 alanlı E blok

Zemin kat 1 bağımsız bölüm nolu 16/816 arsa paylı mesken bağımsız bölüm tam hisseli taşınmaz

Hali Hazır Durumu :

Taşınmaz,Mudanya ilçesi Güzelyalı mahalle Güney 2 apt. E Blok fiili kat 1 nolu dairedir.Apartman zemin kat ve üzerindeki 4

normal kattan müteşekkil b.a. Karkas iskelet sistemli konut amaçlı bir yapıdır. Taşınmaz ilçe merkezine yaklaşık

2000m,denize yine 1000 m mesafede.rampa bir yolla ulaşılır konumdadır.Apartman merdiven basamakları ve sahanlıkları

mermer kaplı.merdiven korkulukları madeni profildir.Bina asansörlüdür.Daire.giriş holü,sa!on,3 oda ,banyo,mutfak,tuvalet

ve 2 adet balkondan müteşekkildir.Daire kapısı çelik.iç kapılar amerikan panel.pencereler pvc doğrama.döşemeler laminat

parke.duvarlar saten boya.ıslak hacim döşeme ve duvarları seramik.tavanlar kartonpiyer.mutfakta mermerit tezgah.mdf

lam dolap.banyoda duşa kabin ve ayaklı lavabo bulunmaktadır.Daire kombi sistem doğalgazlı ısıtmalıdır.Daire alanı

yaklaşık 110 m2 dir.Daire deniz görmemektedir.

İmar Durumu_:

Taşınmaz 1/1000 Ölçekli Güzelyalı revizyon imar planında.Ayrık Nizam Hmax:15,50 m T.A.K.S : 0,30 K.A.K.S:1,50 Ön bahçe

mesafesi 5m yan bahçe mesafesi 3m,plan yapılanma şartlarıyla yer almaktadır.

Muhammen Bedeli : 105.000,00 TL K.D.V Oranı: %1

Satış Saati_110:00 – 10:10 Arası

Satış Şartları_:

1- Satış 26.02.2013 günü yukarıda belirtilen saatler arasında MUDANYA ADLİYESİ ÇAY OCAĞİ ZEMİN KAT adresinde açık

artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen değerin %60ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını

ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü

saklı kalmak şartiyle 08.03.2013 günü MUDANYA ADLİYESİ ÇAY OCAĞİ ZEMİN KAT adresinde yukarıda belirtilen saatler

arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla

en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması ve satış

isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma

masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar

milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere

mehil verilebilir. Tapu Harcı alıcı payı, İhale Damga Vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve Tellaliye Ücreti ve

Tapu Harcı satıcı payı satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan

iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit

olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif

ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul

olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa

öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir

örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin

yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

27.U.20Y2.

^İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir. icra $*ü#(ürü

(ÜKm.126) X

BURSA-GM.SATIŞ MEDİNE GÜLTEKİN İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

MUDANYA

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI

2012/ 108 l al. GAYRİMENKUL ACİK ARTIRMA İLANI

MUDANYA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULUN CİNSİ.KIYMETİ.VASIFLARI :

TAPU KAYDI : Bursa ili. Mudanya ilçesi, Kumyaka köyü, 111 ada, 64 parselde kayıtlı, 6.287,90 m2.

yüzölçümlü, zeytinlik vasıflı taşınmaz.

HALİHAZIR DURUMU : Taşınmazın zirai yönden kıraç, 2.sınıf tarım arazisi niteliğinde olup, üzerinde

takriben 80 – 100 yaşlarında dikili, 175 adet bakımlı zeytin ağacı bulunmaktadır. Kadastro yolu mevcut

değildir.

İMAR Di Ut ii___:_ I irilye Belediye Başkanlığının 05.06.2012 tarihli yazısı ile taşınmazın, nazım imar

planında, tarım alanında Özel mahsul de kaldığı belirtilmiştir.

MUHAMMEN BEDELİ : 45.000,00 TL. (Kırkbeşbin)

SATIŞ ŞARTLARI :

1- Satış 15.02.2013 Cuma günü, saat: 11.00 – 11.10 arasında, Mudanya Adliye Bahçesi, Çay ocağı

önünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60nı ve rüçhanlı

alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle

alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 25.02.2013 Pazartesi günü aynı yer ve

saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok

artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale

edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelini, malın tahmin edilen kıymetinin % 40mı bulması ve satış isteyenin

alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması, bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma

masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20si nispetinde pey akçesi veya bu miktar

kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde on

günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Oranları yasalarda belirtilen miktarda damga resmi. KDV, tapu

harç ve masraflarının 14 si alıcıya aittir. Birikmiş vergiler. Belediye tellaliye harcı ve satıcının ödemesi

gereken x/ı tapu harcı ihale bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve

masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi

takdirde hakkın tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve

kefilleri teklif ettikleri bedel iie son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt

faizinden müteselsildi mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın

dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde

isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi

almak isteyenlerin 2012/ 108 Tal. Sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları, iş bu açık

artırma ilanının. İİK unu 127.maddesi uyarınca ilgililere tebligat yerine geçeceği ilan olunur.

18.12.2012

(İİK 126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri dahildir

BURSA-GM.SATIŞ AV.SERDAR TAHTAKIRAN TEB.AŞ.V İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

MUDANYA

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: 2012/956 Tal.

TAŞINMAZIN AÇİK ARTIRMA İLANI

1 – Taşınmazın Tapu Kavdı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu :

1-TAPU KAYDI : Dosyada mevcut ve Mudanya Tapu Sicil Müdürlüğünden alınan 18.03.2011 tarihli yazılarında; Tespite konusu

taşınmaz. Bursa İli, Mudanya İlçesi Altıntaş Köyü Karşıbağlar mevkiindeki; Parsel: 10 da kayıtlı 8.150.00 M2 miktarındaki Tarla;

1/2 hisse BİROL BAYRAM, 1/2 hisse HÜSEYİN BAYRAM adlarına satış yolu ile tapuda kayıtlı olup,beyanlar hanesinde

taşınmazın üzerinde haciz şerhi mevcuttur. 2- TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Tespite konu olan parsel: 10 da kayıtlı 8.150.00

M2 miktarlı alan tapu kaydında her nekadar tarla niteliğinde isede.Fiili zeminde ortalama 20-30 yaşlarında dikili takriben 160 adet

kısmen bakımlı zeytin ağacı tespit edilmiştir.Taşınmaz kapama bir zeytinlik bahçesi niteliğinde oIup,zirai yönden kıraç 2.sınıf bir

tarım arazisi niteliğindedir. 3- İMAR DURUMU : Mudanya Belediye Başkanlığından alınan 21/05/2012 tarih ve 1594 sayılı imar

durum yazılarında; Alltıntaş Köyü, 10 nolu parselde kayıtlı taşınmaz 12/06/2008 tarih 404 sayılı 1/5000 Ölçekli Güzelyalı Nazım

İmar Planında Özel Mahsûl Alanında kalmakta olup,kadastro yoluna cephesi bulunmadığından imar hakkı bulunmamaktadır.

Muhammen Bedeli : 164.000,00 TL

Satış Saati_: 10:00 – 10:10 Arası

Örnek No:27

Satış Şartları

1- Birinci açık artırma 22.01.2013 günü yukarıda belirtilen saatler arasında MUDANYA ADLİYESİ ÇAY OCAĞI ÖNÜ

adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen değerin %60ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları

toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü

saklı kalmak şartiyle 01.02.2013 günü MUDANYA ADLİYESİ ÇAY OCAĞI ÖNÜ adresinde yukarıda belirtilen saatler arasında

ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini

geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 ını bulması lazımdır.Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış

talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir

bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil

verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını

dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça

paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki

ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil

edilecektir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği

gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin

yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. v

İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

224L2012

(*)Ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir. ^ İcra Müdürü

ÜİKinJ26j N^x ^

BURSA-M.SATIŞ DOĞAN ATASOY İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

İte

T.C.

. MUDANYA….. örnek No:25

İCRA mudurlugu

Dosya No: 2012/972 Talimat

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins,miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup;

Birinci artırmanın 29.11.2012 günü 15:20 – 15:30 saatleri arasında IŞIKLI KÖYÜ YOLU 2. KM.Sİ

POYRAZ OTOPARKI MUDANYA adresinde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %60 1 ına istekli

bulunmadığı takdirde ikinci artırmanın 04.12.2012 günül5:20 – 15:30 saatleri arasında IŞIKLI KÖYÜ

YOLU 2. KM.Sİ POYRAZ OTOPARKI MUDANYA adresinde yapılarak satılacağı; şu kadar ki artırma

bedelinin malın tahmin edilen değerinin %401 ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan

alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma

giderlerini geçmesinin sart olduğu;Satışa iştirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20si oranında

Türk Lirası peşin para yada eş değerde kati banka teminat mektubu vermeleri gerektiği, mahcuzun satış

bedeli üzerinden K.D.V.nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasınddrrgörülebileceği;

gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla^lgı almak

isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize buşvurmalan ilan olunur. Y \

o/lL^12^V

İçra Müaum^A

Mühür – İrrara >

S.No Bedeli_Adedi Cinsi___,_

1 – 16.000,00 TL 1 Adet 16 NV 265 plakalı, Markası:RENAULT , Model 2000, Cinsi: SEDAN,

Tipi: LAGUNA 1.9 DTİ rengi: SARİ (IHLAMUR ÇİÇEĞİ), Motor

no:F9QC030774, Şase No:VFlB56J0522446707, DİZEL

Aracın fiziki tetkikinde;

Çalışır durumda, ruhsat ve anahtarı var, sol arka ve ön kapıda ezilme ve

çizik var, başkaca araçta her hangi bir ezik, vuruk, darbe olmadığı tespit

edilmiştir.

Toplam : 16.000,00 TL

1

Sayfa 1 / 1