ANTALYA-GM.SATIŞ 15.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

ANTALYA 15.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No: 2011-7184

Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan;

Tapu Kavdı : Antalya İli. Kepez İlçesi, Muratpaşa Mahallesi. Cilt no 107. Sayfa No 10583. 2192 Ada. 1 Parsel. 325,00 m2

taşlık ve çalılık taşınmaz üzerinde kurulu. 37/325 arsa paylı. Bodrum kat. 1 nolu Bağımsız Bölüm Dükkan

Özellikleri : Belediye adresine göre: Yenimahalle mahallesi. 2438.Sokak. No: 18 adresindeki Özbakır apartmanının

olduğu yerdir. 2438.nolu sokak ile. 2445.nolu sokağın kesiştiği köşede bulunmaktadır. Sakana Bulvarının

kuzeyinde iç kısımda kalmaktadır. Sakana Bulvarına mesafesi yaklaşık 200 mt dir. Parsel üzerinde,

betonarme karkas yapı tarzında Zemin Kat+3 normal kat olarak inşa edilmiş. Özbakır Apartmanının, zemin

katında (giriş katında), kuzey-batı cepheli bir dükkandır. 61 m2 alana sahiptir. Tek bölümden ibarettir.

Tabanı betondur. Tavan ve duvarları kireç badanadır. İçinde Wc vardır. Wc kapısı takılmamış durumdadır.

Cephelerinde demir file kepenk vardır. Kuzey cephesinde sundurma vardır. Hali hazır durumu dikkate

alındığında bakım ve onarıma ihtiyaç vardır. Elektrik ve su tesisatlıdır. Bulunduğu yere Belediye hizmetleri

ve diğer alt yapı hizmetleri getirilmiştir. Ulaşımı kolaydır.

İmar Durumu : Antalya Kepez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/12/2011 Tarih ve 11652/25084 sayılı cevabi

yazısında: Antalya Merkez. Kepez İlçesi. Muratpaşa Tapulamalı. 2192 Ada. 1 nolu parsel. 1/1000 ölçekli

uygulama imar planında. Doğudan ikiz nizam, 3 katlı. 0.30/0.90 emsalli konut alanında kalmaktadır.

Denilmektedir.

DeSeri : 35.000,00 TL

Satış Saati : 14.00 – 14.10

Tapu Kavdı : Antalya İli. Kepez İlçesi. Muratpaşa Mahallesi, Cilt no 107, Sayfa No 10584, 2192 Ada, 1 Parsel. 325,00 m2

taşlık ve çalılık taşınmaz üzerinde kurulu. 96/325 arsa paylı. Zemin kat. 2 nolu Bağımsız Bölüm Mesken

Özellikleri : Belediye adresine göre; Yenimahalle mahallesi. 2438.Sokak. No: 18 adresindeki Özbakır apartmanının

olduğu yerdir. 2438.nolu sokak ile. 2445.nolu sokağın kesiştiği köşede bulunmaktadır. Sakana Bulvarının

kuzeyinde iç kısımda kalmaktadır. Sakana Bulvarına mesafesi yaklaşık 200 mt dir. Parsel üzerinde,

betonarme karkas yapı tarzında ZeminKat+3 normal kat olarak inşa edilmiş. Özbakır Apartmanının.

1.katında, kuzey-güney-batı cepheli bir dairedir. Meskendir. 148 m2 alana sahiptir. İçinde: 1 Salon. 3 oda.

Mutfak. Hol. koridor. Banyo ve WC bölümleri ile 2 adet balkonu vardır. Salon ve oda tabanları ahşap

döşeme kaplıdır. Tavan ve duvarları plastik boyadır. Tavan köşelerinde kartonpiyer vardır. Kapı ve pencere

doğramaları ahşap doğramadır. Pencerelerde pvc panjur vardır. Mutfak tezgahı mermerit olup. tezgah altında

ve üstünde meşe kaplamalı mutfak dolapları vardır. Islak zeminler seramik kaplıdır. Daire giriş kapısı çelik

kapıdır. Hali hazır durumu dikkate alındığında bakım ve onarıma ihtiyaç vardır. Elektrik ve su tesisatlıdır.

Bulunduğu yere Belediye hizmetleri ve diğer alt yapı hizmetleri getirilmiştir. Ulaşımı kolaydır.

İmar Durumu : Antalya Kepez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/12/2011 Tarih ve 11652/25084 sayılı cevabi

yazısında; Antalya Merkez, Kepez İlçesi. Muratpaşa Tapulamalı. 2192 Ada. 1 nolu parsel. 1/1000 ölçekli

uygulama imar planında. Doğudan ikiz nizam. 3 katlı. 0.30/0.90 emsalli konut alanında kalmaktadır.

Denilmektedir.

Değeri : 75.000,00 TL

Satış Saati : 14.20 – 14.30

İpotekten ari olarak satılarak paraya çevrilecektir.

Satış Şartları :

1- Satış 07.12.2012 Cuma günü yukarıda yazılı saatler arasında Antalya 15.İcra Müdürlüğünde

açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetinin % 60 mı ve rüçhanlı alacaklılar versa

alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şarti ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en

çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 17.12.2012 Pazartesi günü yukarıda yazılı saatler arasında

Antalya 15.İcra Müdürlüğünde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse

taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok

artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bulması ve

satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme

ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin % 20 si nispetinde pey akçesi

veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Döviz teminat olarak kabul

edilmeyecektir. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye

resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenecek, damga resmi, tahliye ve teslim masrafları ile KDV, tapu

alım harcı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz

ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi

takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan

tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve

ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet

kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı

verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılac

başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze

ilanın tebliğ edilemeyen alakadarlara tebliğ yerine kim olacağı ilan olunur. 23.10.201

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir.

başvurmaları ile

BALIKESİR-GM.SATIŞ AV.HÜSEYİN GÜNDOĞAN 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

                                         TAŞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA İLANI

                                      BALIKESİR 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

                                                  DOSYA NO:2012/763 ESAS

Satılmasına Karar verilen Taşınmazın Cinsi ve özellikleri……………………………:

TAPU KAYDI…..             : Balıkesir Merkez Subay Mah.37 cilt,3597 sayfa 18.M.IV pafta 5722 ada 12 parselde kayıtlı

88/1458 arsa paylı A blok, 2.Kat 7 nolu bağımsız bölüm olup mesken niteliğindededir ve tam

hissedir.ana taşınmazın vasfı arsadır.

NİTELİKLERİ….            :  Taşınmaz Bahçelievler Mah.sınırları içerisinde ve lOO.yıl teknik lise caddesi ile 275.sokağın

                                          kesiştiği köşe başında yer almaktadır.parselin toplam alanı 1030,13 m2 dir.yamuk şekilli olup düz

                                          bir topografyaya sahiptir,mevkii itibariyle iyidir hertürlü belediye imkanlarından faydalanmaktadır.

                                          parsel üzerinde bodrum üzeri 4 er katlı,2 blok halinde ısınma sistemi dogalgaz kombili ferdi

                                          kaloriferli ve asansörsüz olarak yaklaşık 1980 yılında inşaa edilmiş her birinde 8 erden toplam 16

                                          konutlu binalar bulunmaktadır.satışa konu A blok 2 kat 7 bağımsız bölüm nolu olup 110.00m2

                                          alanlıdır.duvarları düz sıvalı ve badanalı,ıslak hacimleri fayans kaplamadır.döşeme kaplamaları

                                          odalarda marley,sa!onda üzeri cilalı ahşap rabıta .diğer hacimler kara seramiktir.dış doğramaları

                                          ısıcamlı PVC,iç kapıları üzeri pinoteks-cilalı ahşap doğramadır.mutfak balkonu PVC doğrama ile

                                          kaplamadır.

İMAR DURUMU.           : 5722 ada 12 parsel,konut alanında okalmakta olup ayrık nizamda,4 katlı Bina yüksekliği

                                          H= 12,50 m Bina derinliği l=L-(K+H/2) ön bahçe mesafesi K:5,00m komşu mesafeler K:3,00m

                                         Arka bahçe mesafesi :H/2 dir,azami bina sahası 0,35,azami inşaat sahası 1,40 olmak üzere

KIYMETİ………..             : 85.000,00 TL

Birinci Satış günü : 14.12.2012 10.00-10.10 Saatleri arasında

İkinci Satış günü : 24.12.2012 10.00-10.10 Saatleri arasında

          Balıkesir 1. İcra Müdürlüğünde. Adresinde

           Açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60ını  ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları

mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki

kalmak şartıyla Yukarıda yazılı yer ve saatler arasında  ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde

edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok

artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40ını  bulması ve satış isteyenin

alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi

lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2) - Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20si nispetinde nakit veya bu miktar kadar bir bankanın teminat

mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satıştan

Mütevellit Binde 4,95 ihale damga resmi, KDV ile 1/2 tapu harç ve masrafları Alıcıya, Tellaliye resmi satıcı(borçluya) ait

olacaktır. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3) - İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan

iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit

olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır.

4) - İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri

bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen

mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark,

varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5) - Şartnaıne, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir

örneği gönderilebilir.

6) - Satışa iştirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin

yukarıda yazılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İc. İfl. K. 126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Yönetmelik Örnek No. : 27

Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı tebligat verine geçerlidir.

KONYA-GM.SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRIMI KONYA 2.SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.O.

KONYA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATI? MEMURLUĞU

2012/25 Satış

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Taşınmazın;

Tapu Kaydı : KONYA ili, KARAT AY ilçesi, Sanyakup mahallesi. 11 Cilt. 1000 Sayfa,

22585 ada, 15 parselde kayıtlı 1.745,68m2 miktarlı Arsa

Özellikleri : Satışa konu taşınmazın tamamı 1.745,68m2 alanlı arsa üzerinde bulunan

muhtelif ev ve müştemilatlarıdır.

Parsel üzerinde bulunan ve Çarhacı Ali Paşa sokağına cepheli 7 kapı numaralı

zemin katlı depo 42,96m2 alanlı basit tarzda inşa edilmiş, kerpiç duvarlı, basit doğramalı, ahşap

çatı saç örtülü, zemin ve bir adet normal katlı meskenin toplam yapı alanı 119,58m2. duvarları

kerpiç, çamur sıvalı, zemin katı antre, mutfak, banyo ve wc den, 1. katı antre ve iki odadan

oluşmakta, döşemesi ağaç döşeme, çatısı ahşap üzeri kiremit örtülü,

Çarhacı Ali Paşa sokağına cepheli 9 avlu giriş numaralı zemin katlı ve ev

müştemilatları yaklaşık 74,8 lm2 alanlı, antre ve iki odalı, mutfak ve wc avluda, kerpiç ev depo

iken meskene dönüştürülmüş basit yapıdır,

Çarhacı Ali Paşa sokağına cepheli 11 avlu giriş numaralı zemin ve bir adet

normal katlı meskenin toplam alanı 189,96m2dir, zemin katta entre, iki oda, mutfak, normal katta

hol ve iki oda vardır, duvarları kerpiç çamur sıvalı, ahşap döşemeli, ahşap çatı ve kiremit örtülü,

Çarhacı Ali Paşa sokağına cepheli 11/A kapı numaralı garaj 41,98m2 alanlı,

tabanı beton, ahşap kapılı, çatısı ahşap üzeri kiremit örtülü,

Çarhacı Ali Paşa sokağına cepheli 8 kapı numaralı zemin ve bir adet normal

katlı meskenin tamamı 229,76m2 alanlı olup zeminde 33.20m2 lik kısmı satışa konu parsel

içeresinde kalmakta, evin zemin ve normal katlan antre.üç oda, banyo ve mutfaktan oluşmakta,

odalar tahta, ıslak zeminler mozaik, duvar yüzeyleri harç sıva ve plastik boyalı, döşeme betonarme,

çatısı ahşap üzeri kiremit örtü.

Taşınmaz Konya ili. Karatay ilçesi. Akçeşmc Mahallesi, Piri Esad Caddesi ve

Çarhacı Ali Paşa Sokağına cepheli konumda, ulaşımı kolay her türlü alt yapı hizmetlerinden

faydalanmakta, yalan çevresinde benzer özelliklere sahip eski meskenler, yeni inşa edilmekte olan

iş merkezleri, batısında bodrum, zemin+3 normal kat kaba inşaatı tamamlanan 4. katı kalıpta inşa

halinde yapı bulunmakta, sağlıklaştırma çalışmaları yapılan tarihi Mengüç caddesi bulunmakta,

taşınmazın Piri Esad caddesine cepheli olması taşınmaza ayrı bir özellik katmaktadır, mevki ve

konum olarak aranılan özelliklere sahiptir, Karatay Belediyesi Hizmet binasına, Karatay

Terminaline, Üçler mezarlığına, türbe önüne ve Mevlana meydanına yürüme mesafesinde

6 KAT SERBEST TİCARET ALANI

18/12/2012 Sah

28/12/2012 Cuma

14:05- 14:10 – Arası

Yeni Adliye binası G blok 2. Katta bulunan 2. Sulh Hukuk Mahkemesi

imar Durumu

1.Satış Günü

2.Satış Günü

Satış Saati

Satış Yeri

duruşma salonu

Muhammen Bedel : 2.000.000,00 TL (İKIBİN)

Satış Şartları ;

1-Satış, yukarıda belirtilen birinci satış gününde, satış saatleri arasında satış

yerinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60mı ve

rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplammı ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile

ihale olunur . Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artiramtf taahhüdü saklı kalmak şartıyla

yukarıda belirtilen ikinci satış gününde aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır .Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini

geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40 mı bulması lazımdır.

Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin. îahmin edilen kıymetin yüzde 20si nispetinde

Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri

lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

Tapu alım harcı, %04,95 damga vergisi ile %18 K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış

bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki

haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde

memurluğumuza bildirmeleri lazımdır . Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça

paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas

Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10

faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil

edilecektir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık

olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş

sayılacakları , başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla

memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir.

İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan

olunur.07/11/2012

(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m. 126)

KOCAELİ-M.SATIŞ İKİ ADET ARAÇ SATIŞI 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

DÜZCE

2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: 2012/2 TAL.

Örnek No:25

TAŞINDAN AÇIK ARTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup; Birinci

artırmanın 05.12.2012 günü aşağıda belirtilen yer ve saatler arasında yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %60 ına

istekli bulunmadığı takdirde 10.12.2012 günü aynı yer ve saatler arasında 2. artırmanın yapılarak satılacağı ; şu

kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %40 ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı

olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini

geçmesinin sart olduğu;Satışa iştirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20si oranında Türk Lirası peşin para

yada eş değerde kati banka teminat mektubu vermeleri gerektiği, mahcuzun satış bedeli üzerinden K.D.V.nin

alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin

bir örneğinin isteyene gönderileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla

müdürlüğümüze buşvurmaları ilan olunur.

Bedeli j Adedi

55.000,00 TL 1 81 DV 006 PLAKALI 1999 MODEL MERCEDES BENZ MARKA,TÎPÎ 1938

LS/35 , 40298510955286 MOTOR NOLU SARI RENKLİ, TEKERLERİ ESKİ ÇEKİ

N Cİ (YARI RÖMORK ÇEKİCİ)

: 11:00-11:10 Arası

Satış Saati

Satış Yeri

Bede

21.000,00 TL

Satış Saati :

Satış Yeri :

YAZLDK MAHALLESİ 113. SOKAK NO. 9 ÖNÜNDE BOĞAZİÇİ-MERKEZ/ DÜZCE

1 ** 81 DV 827 PLAKALI 2009 MODEL YEKSAN MARKA TİPİ YSYR, TEKERLERİ

KOMPLE YIPRANMIŞ DURUMDA. BEYAZ RENKLİ YARI RÖMORK, AÇIK

KASA.

11:15 -11:25 Arası

YAZLIK MAHALLESİ 113. SOKAK NO. 9 ÖNÜNDE BOĞAZİÇİ-MERKEZ/ D ÜZCE

Sayfa 1 / 1

BALIKESİR-GM.SATIŞ İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

T.C

BURHANİYE

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No:2012/1916

TAŞINMAZIN SATIŞ İLANI

A-SATISINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN ADEDİ VE EVSAFI:

1. TAŞINMAZ TAPU KAYDI : Balıkesir ili Gömeç İlçesi Kuyualan Köyü Köyiçi

Mevkii Ada: 139, Parsel:2 Cilt:7 Sayfa:615 de kayıtlı 536,08 m2 yüzölçümlü bahçeli kagir ev ve

kerpiç ev iki adet depo vasfında taşınmaz

Taşınmazın Halihazır Durumu Ve Özellikleri : 536,08 m2 yüzölçümlü Gömeç İlçesi

Kuyualan Köyü Köyiçi Mevkii Ada: 139, Parsel:2 de kayıtlı taşınmazda 52 kapı numarası ile fiili

kullanım alanı yaklaşık 45 m2 olan taş duvarlı ve kiremit çatı örtülü 2 oda+mutfak+banyo-wc si

bulunan bina bulunmaktadır.Yine aynı parsel üzerinde 51 kapı numarası ile fiili kullanım alanı

yaklaşık 56 m2 olan tuğla duvarlı bodrumu ve depo olan PVC pen pencere doğramalı dış duvarı briket

duvar olarak örülü 2 adet yatak odası+salon+mutfak ve banyodan oluşan halihazırda kullanılan bina

bulunmaktadır.

Takdir olunan kıymeti : 60.000,00-TL.

2. TAŞINMAZ TAPU KAYDI : Balıkesir ili Gömeç İlçesi Kuyualan Köyü

Çınardere Mevkii Ada: 124, Parsel:23 Cilt:5 Sayfa:461 de kayıtlı 12.329,64 m2 yüzölçümlü arazi

zeytinlik vasfında taşınmaz

Taşınmazın Halihazır Durumu Ve Özellikleri : 12.329,64 m2 yüzölçümlü Gömeç İlçesi

Kuyualan Köyü Çınardere Mevkii Ada: 124, Parsel:23 de kayıtlı hali hazır arazi üzerinde50-70

yaşlarında zeytin ağaçları dikili olduğu,bakımlı mahsuldar kapama zeytinlik olup,arazi killi -tınlı

toprak yapısında ortalama %8-15 meyilli toprak derinliği ve verimliliği orta 3.sınıf kuru tarım

arazisidir.Arazi köy merkezine yaklaşık 2 km mesafede olup ulaşım asfalt,ham tarla yolundan ve

stabilize yoldan yapılmaktadır.

Takdir olunan kıymeti : 61.648,20 -TL.

3. TAŞINMAZ TAPU KAYDI : Balıkesir ili Gömeç İlçesi Kuyualan Köyü

Yılancı Mevkii Ada:101, Parsel:46 Cilt:l Sayfa:46 da kayıtlı 13.671,82 m2 yüzölçümlü arazi

zeytinlik vasfında taşınmaz

Taşınmazın Halihazır Durumu Ve Özellikleri : Gömeç İlçesi Kuyualan Köyü Yılancı

Mevkii Ada:101, Parsel:46 de kayıtlı 13.671,82 m2 yüzölçümlü hali hazır arazi üzerinde50-60

yaşlarında zeytin ağaçları dikili olduğu,bakımlı mahsuldar kapama zeytinlik olup,arazi killi -tınlı

toprak yapısında ortalama %5-10 meyilli toprak derinliği ve verimliliği orta 3.sınıf kuru tarım

arazisidir.Arazi köy merkezine yaklaşık 1,5 km mesafede olup ulaşım kısmen ham tarla yolundan ve

kısmen stabilize yoldan yapılmaktadır.

Takdir olunan kıymeti : 68.359,10 -TL.

4. TAŞINMAZ TAPU KAYDI : Balıkesir ili Gömeç İlçesi Kuyualan Köyü

Kabaktepe Mevkii Ada: 136, Parsel:22 Cilt:7 Sayfa:593 de kayıtlı 3.876,22 m2 yüzölçümlü arazi

zeytinlik vasfında taşınmaz

Taşınmazın Halihazır Durumu Ve Özellikleri : Gömeç İlçesi Kuyualan Köyü Kabaktepe

Mevkii Ada: 136, Parsel:22 de kayıtlı 3.876,22 m2 yüzölçümlü hali hazır arazi üzerinde60-70

yaşlarında zeytin ağaçları dikili olduğu,bakımlı mahsuldar kapama zeytinlik olup,arazi killi -tınlı

toprak yapısında ortalama %5-10 meyilli toprak derinliği ve verimliliği orta 3.sınıf kuru tarım

arazisidir.Arazi köy merkezine yaklaşık 3 km mesafede olup ulaşım kısmen asfalt kısmenham tarla

yolundan yapılmaktadır.

Takdir olunan kıymeti : 23.257,32 -TL.

5. TAŞINMAZ TAPU KAYDI : Balıkesir ili Gömeç İlçesi Kuyualan Köyü

Köyiçi Mevkii Ada: 125, Parsel:9 Cilt:6 Sayfa:503 de kayıtlı 1.067,61 m2 yüzölçümlü bahçeli kagir

ev ve kerpiç depo vasfında taşınmaz

Taşınmazın Halihazır Durumu Ve Özellikleri : Gömeç İlçesi Kuyualan Köyü Köyiçi

Mevkii Ada: 125, Parsel:9 de kayıtlı 1.067,61 m2 yüzölçümlü köy içinde ve yola cepheli bahçeli kagir

ev ve kerpiç depo vasfında taşınmaz üzerinde 2 katlı olarak yapılmış bina bodrum katı betonarmekarkas yapı ve mesken olarak kullanılan üst katı yığma kagir yapı tarzında yapılı çatılı yaklaşık 90 m2

kullanım alanlı 15-20 yıllık bina durumundadır.Pencereler demir doğrama ve demir

korkulukludur.Çatı üzerinde güneş enerjisi sistemi bulunmaktadır. Bina içerisinde salon+mutfak+2

yatak odası+banyo-wc bulunmaktadır.Parsel üzerinde bulunan kerpiç depo alt kısmında taş duvar ve

üst kısmında kerpiç duvarlı olarak yapılı olup üzeri kiremit örtülüdür.

Takdir olunan kıymeti : 80.000,00 -TL.

6- TAŞINMAZ TAPU KAYDI : Balıkesir ili Gömeç İlçesi Kuyualan Köyü

Kızaslan Mevkii Ada: 155, Parsel: 13 Cilt:9 Sayfa:881 de kayıtlı 2.135,57 m2 yüzölçümlü arazi

zeytinlik vasfında taşınmaz

Taşınmazın Halihazır Durumu Ve Özellikleri : Gömeç İlçesi Kuyualan Köyü Kızaslan

Mevkii Ada:155, Parsel: 13 de kayıtlı 2.135,57 m2 yüzölçümlü arazi zeytinlik vasfında hali hazır arazi

üzerinde 50 yaşlarında zeytin ağaçları dikili olduğu,bakım!ı mahsuldar kapama zeytinlik olup.ara/i

killi -tınlı toprak yapısında ortalama %25 meyilli toprak derinliği ve verimliliği orta 4.sınıf kuru tarım

arazisidir.Arazi köy merkezine yaklaşık 2 km mesafede olup ulaşım asfalt yoldan yapılmaktadır.

Takdir olunan kıymeti : 10.677,80 -TL.

B) SATIŞ ŞARTLARI:

Satış 07.12.2012 günü

1. TAŞINMAZ İÇİN 14:00-14:10

2. TAŞINMAZ İÇİN 14:20-14:30

3. TAŞINMAZ İÇİN 14:40-14:50

4. TAŞINMAZ İÇİN 15:00-15:10

5. TAŞINMAZ İÇİN 15:20-15:30

6. TAŞINMAZ İÇİN 15:40-15:50

saatleri arasında Burhaniye İcra Müdürlüğünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır .Bu arttırmada

tahmin edilen kıymetin %60 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış

masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur.Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü

baki kalmak 17.12.2012 günü aynı saatte ve yerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır.Bu arttırmada

da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen

müddet sonunda ançok arttırana ihale edilecektir .Şu kadar ki; arttırma bedelinin malın tahmin edilen

kıymetinin %40 ını bulması ve rüçhanlı alacaklıların toplamından fazla olması ve bundan başka

paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış

talebi düşecektir.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20si oranında pey akçesi veya bu

miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10

günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi,ihale damga vergisi, tapu harcının 1/2si ve tapu

masrafları ile KDV alıcıya aittir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin^) bu taşınmaz üzerindeki haklarını özellikle faiz

ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş(15) gün içerisinde dairemize bildirmeleri

gerekir; aksi takdirde haklarını tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ijale bedelini yatırmamak sureti ile ihelenin feshine sebep olan

tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan

ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme

hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak,bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği

takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- îş bu ilan tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunmayan

ilgililere İİK.l 27.mad.gereğince tebliğ yerine kaimdir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,

başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/1916 E.sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları

ile satış ilanın tebliğ edilemeyen alakadarlarla İİK.l27.Md.göre tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur.

17/10/2012

(İİKm.126)

İlgililer tabirine irtifak hakkı DERYA MASKAR

Sahipleri de dahildir. İcra Müdür Yardımcısı

111267

ORDU-GM.SATIŞ ESKİPAZAR KÖYÜ 348 PARSEL 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

ORDU

2.İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: 2010-2749

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Taşınmazın Tapu Kaydı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu :

Ordu  merkez Eskipazar köyü cilt:3.Sayfa:209. Parsel: 348de kayıtlı.46.382.m2.yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan BLOK İŞYERLERİ VE MÜŞTEMİLATI olan Blok/Kat/Giriş-B.B.no : 7. zemin (bağımsız bölüm no: 15) sayılı 20/5083 arsa paylı ASMA KATLI İŞYERİ, TAMAMI BEKİR YILMAZ ADINA KAYITLI OLUP 05.03.2008 TARİH VE 2888 YEVMİYE NOLU 75.000 TL BEDEL İLE BORÇLU OSMAN ARNAK LEHİNE  ALACAKLI AKBANK TAŞ A İPOTEK VERİLMİŞTİR VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİBE GEÇİLEREK AÇIK ARTTIRMA YOLU İLE SATIŞA SUNULMUŞTUR. Satışa çıkarılan Taşınmaz Ordu merkez Eskipazar köyünde tapunun pafta:1, Parsel:348de kayıtlı 46.382 m2 yüzölçümlü blok işyerleri ve müştemilatında kurulan kat mülkiyetine göre Ata sanayi sitesi 7.blok zemin kat 20/5083 arsa paylı 15 nolu asma katlı işyeridir.İşyerinin tamamı Bekir Yılmaza aittir. Taşınmazın kuzeyinde 767 nolu sokak. doğusunda Fidanlık caddesi güneyinde ve batısında imar yolu bulunmaktadır. Taşınmaz Ata sanayi sitesinde 7.blok 15 kapı nolu asma katlı işyeridir. İşyerinin tabanı beton, duvarları ve tavanı beyaz kireç badanadır.Yol cephesi demir camekanlı ve kapılıdır.Asma kata içten betonarme bir merdivenle çıkılmaktadır.Merdiven demir korkulukludur. Asma katta duş ve WC vardır.Asma katın tabanı betondur. Asma kat ön cepheden 7 m. çekmek suretiyle yapılmıştır. Duş ve WC tabanı ile duvarları yarıya kadar fayans kaplıdır. WC hela taşlı ve lavabolu, duş ise bataryalıdır. Kapılar ahşap üzeri boyadır. Asma kat duvarları ve tavanı beyaz kireç badanadır. İşyerinin sadece yola bakan cephesi açıktır. Çatısı ondülin örtüdür. Dışı sıvalı ve boyalıdır. Elektrik ve suyu vardır. İşyeri fiili durumda Plastik doğrama atölyesi olarak kullanıImaktadır. Zemin kat 74 M2 ve asma kat 31 m2 olup asma katlı işyeri toplam 105 m2.dir. Arsa  paylı değerinin toplamı 65.335.00 TL.dir. Taşınmaz imar planında Küçük sanayi sitesi Tesisleri alanında kalmaktadır. İmar Planında K.A.K.S  0.75 ve h 6.50 m. olarak verilmiştir. Taşınmazın dört tarafı yolla çevrili olup bir imar adası büyüklüğündedir. Taşınmaz üzerinde 7 blok ve sosyal tesisler yapılmıştır. Ata sanayi sitesidir. Bloklar yollardan 10 m. çekmek ve bloklar arasında 20.m. mesafe bırakmak suretiyle yapılmıştır. Sanayi sitesi zemini beton parke kaplıdır. Belediye hizmetlerinden

faydalanmaktadır. Alt yapısı genelde ikmal edilmiştir. Ordu-Ulubey Karayolunun 100 m. doğusunda kalmakta olup çok yakındır. Ulaşımı kolay ve rahattır. Orman İşletme Müdürlüğünün kuzey bitişiğindedir. Civil ırmağı ile Karayolu arasında kalmaktadır.

Muhammen Bedeli       : 65.335.00 TL

Satış Saati__: 10:00 -   10:10 Arası

Satış Şartları :

1- Birinci açık artırma 04.12.2012  günü yukarıda belirtilen saatler arasında ORDU 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ   ODASI- MERKEZ/ORDU adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen bedelin %60ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 14.12.2012  günü ORDU 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ-ODASI MERKEZ/ORDU  adresinde yukarıda belirtilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamının satış paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya  iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu ( İcra Dairesi ve dosya numarası belirtilerek ) vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma değer vergisi, ihale damga vergisi, satıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Birikmiş emlak vergi borçları, tellaliye resmi ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına aittir.

3-  İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5-  Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

** İş bu ilan tebligat yapılamayan tüm ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126)

AFYONKARAHİSAR-GM.SATIŞ BAHÇELİ KARGİR APARTMAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

_ Vo- O. -

T.C.

DİNAR / AFYONKARAHİSAR

Örnek No: 64

İCRA DAİRESİ

2011/609 ESAS

TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:

Taşınmazın Bilgileri

: Afyonkarahisar ili Dinar ilçesi istasyon Mahallesi Harman Mevkii 170

Ada 16 Parsel Cilt 12 Sayfa 1177 de kayıtlı 151,00 m2 yüzölçümlü

Bahçeli Kargir Apartman niteliğindeki taşınmaz,

: 330m2 kapalı alana sahip, 3 katlı mesken, ayrıntılı bilgi

dosyasında ve bilirkişi raporundadır. İmar Durumu Dinar Belediye

Başkanlığının 26.04.2011 tarih ve 918 sayılı yazısı ile dosyasında

olduğu gibidir.

Taşınmazın Özellikleri

Takdir Olunan Kıymeti : 30/06/2011 tarihli bilirkişi raporu ile 141.542,00 TL değer tahmin ve

takdir edilmiştir.

Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.

Satış Şartları:

1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte Dinar Adliyesi Girişindeki Kapalı Bölümde apık artırma sureti

ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 nı ve rüphanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunı

ve satış masraflarını gepmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı pıkmaz ise en pok artıranın taahhüdü

baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya pıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar

elde edilememiş ise taşınmaz en pok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen

müddet sonunda en pok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin

% 40ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan

başka, paraya pevirme ve paylaştırma masraflarını gepmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı pıkmaz ise satış

talebi düşecektir.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20si nisbetinde pey akpesi veya bu mikta

kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış.pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 güni

gepmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, %18 KDV alıcıya aittir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve

masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün ipinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi

takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkpa paylaşmadan harip bırakılacaktır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm

alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındakr farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca

temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızır

Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi ipin dairede apık olup masrafı verildiği

takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi

almak isteyenlerin 2011/609 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İc.İf.K.126) 01/10/2012

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.Yönetmelik Örnek No :27/

KDV Oranı

1. Satış Günü

:%18

: 11/03/2013 Pazartesi

14:00 -14:05 saatleri arasında

: 21/03/2013 Perşembe

14:00 – 14:05 saatleri arasında

2. Satış Günü

İSTANBUL-GM.SATIŞ İZALEİ ŞUYUU MAHKEME SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

BURDUR

İZALE-İ ŞUYU SATIŞ MEMURLUĞU

SAYI

DOSYA NO : 2012/5

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI

BURDUR İZALE-İ ŞUYU SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

1- Burdur ili Merkez ilçesi Burç mahallesi 14 cilt, 1354 sayfa, 310 ada, 33 parselde kayıtlı 1.141,10 m2

miktarında arsanın 1. kat, 6/106 arsa paylı 11 nolu bağımsız bölüm, dükkan üzeri 1. kattadır, binanın

güneydoğu cephesine bakar, 3 oda 1 salon, mutfak, banyo ve wc den ibarettir. Salın tabanı ahşap parke,

diğer oda tabanları marley kaplamadır. Mutfak hazır tezgah, banyo da küvet vardır. Islak zeminler

kalebodur fayans kaplamalıdır. Daire kaloriferlidir. Yaklaşık 120-130 m2. civarında olup, 30-35

yıllıktır. Binanın bir kısmı yola isabet etmektedir. (Muhammen bedeli 230.000,00-TL, satış saati :

10.00-10.10)

2- Burdur ili Merkez ilçesi Burç mahallesi 14 cilt, 1366 sayfa, 310 ada, 33 parselde kayıtlı 1.141,10 m2

miktarında arsanın 3. kat, 6/106 arsa paylı 23 nolu bağımsız bölüm. Binanın son katındadır. Kuzey-batı

cephesindedir. 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo ve wc den ibarettir. Oda tabanları marley kaplamalıdır.

Mutfak hazır tezgah, ıslak alanlar kalebodur fayans kaplamadır. Daire kaloriferlidir. 120 m2 civarında

olup, bina yaklaşık 30-35 yıllıktır. Binanın bir kısmı yola isabet etmektedir. (Muhammen bedeli

160.000,00-TL, satış saati: 10.20-10.30)

SATIŞ ŞARTLARI YERİ VE ZAMANI – Konak mahallesi Hamit Çine caddesi No : l/C

adresinde bulunan Burdur Belediyesi Zabıta Binası yanı Müzayede verinde;

A-Birinci Satış günü 07/12/2012 tarihinde yukarıda yazılı saatler arasında yapılacaktır.

a)-Birinci artırmada muhammen kıymetin % 60ını ve rüçhanlı alacaklılar var ise alacakları

mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilecektir. Böyle bir

bedelle alıcı çıkmadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 17/12/2012 günü

AYNI YER VE SAATTE 2.artırmaya çıkarılacak olup, bu artırmada da bu miktar elde

edilememiş ise, Gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile artırma ilanında

gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin tahmin

edilen kıymetin % 40ını bulması ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları mecmuunu ve satış

masrafları ile paranın paylaştırma masraflarım geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilecektir.

1- Satışa iştirak edeceklerin muhammen kıymetin % 20si nispetinde pey akçesi veya bu miktar

kadar Milli bir bankanın Teminat mektubunu vermeleri zorunludur. Satış peşin para iledir. Alıcı

istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale Damga Resmi, Tapu Harç ve

masrafları ile K.D.V alıcıya aittir. Tellaliye ücreti ise satıcıya aittir.

2- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz

ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile birlikte 15 gün içinde dairemize

bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç

bırakılacaklardır.

3- Satış bedeli hemen veya verilen müddet içerisinde ödenmezse; İİK nun 133. maddesi

gereğince, ihale karan kaldınlıp, kendisinden evvel pey sürene teklif edilecektir. Üç gün

içerisinde almayı kabul ederse, bu kişiye veya tüzel kişiye ihale olunur. İhaleye katılıp daha

sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcalar ve kefilleri

teklif ettikleri bedel ile son ihale arısındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt

faizinden müteselsilsen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca bir hükme hacet

kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark öncelikle teminat bedelinden tahsil edilecektir.

4- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği

taktirde isteyene bir örneği gönderilebilir.

5- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca

bilgi almak isteyenlerin 2012/5 Esas sayılı dosya numarası ile memurluğumuza başvurmaları

keyfiyeti ilan olunur. 11/10/2012

İZMİR-GM.SATIŞ İZMİR 8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

İZMİR

8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No : 2011/8042E. Örnek No : 27*

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLNI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

Taşınmazın tapu kaydı ve niteliği : İzmir ili, Bornova ilçesi. Kazım Dirik Malı.. 116 cilt, 11422

sayfa, 8195 Ada, 5 Parselde kayıtlı 1.280,00 m2 alanlı tapuda arsa vasıflı, arsa değeri 1279,70

m2*900.000 TL/m2=L 151.730,00 TL. olan taşınmaz ve bu parsel üzerinde bulunan yapıların,

1. 2 katlı kagir yapı 232 m2 taban alanı sanayi amaçlı işyeri olarak kullanılmaktadır.

Binanın yapım rayici 400 TL/m2 ve %25 yıpranma olacağı anlaşılmıştır. 232 m2 *2

kat*400 TL/m2*0.75=l39.200,00 TL.

2. 1 katlı kagir yapı 235 m2 taban alanı sanayi amaçlı işyeri olarak kullanılmaktadır.

Binanın yapım rayici 300 TL/ m2 ve %30 yıpranma olacağı anlaşılmıştır.235m2*l kat*300

TL/m2*0.70=49.350,00 TL.

3. 1 katlı kagir yapı 118m2 taban alanı sanayi amaçlı işyeri olarak kullanılmaktadır. Binanın

yapım rayici 250 TL/m2 ve %30 yıpranma olacağı anlaşılmaktadır.118 nı2*l kat*250

TL/m2*0.70=20.650,00 TL.

4. 3 katlı kagir yapı 265 m2 taban alanı sanayi amaçlı işyeri olarak kullanılmaktadır.

Binanın yapım rayici 300 TL/m2 ve %30 yıpranma olacağı anlaşılmaktadır. 265 m2*3

kat*300 TL/m2*0.70= 166.950.00 TL.

5. 3 katlı kagir yapı 240 m2 taban alanı sanayi amaçlı işyeri olarak kullanılmaktadır.

Binanın yapım rayici 300 TL/m2 ve %25 yıpranma olacağı anlaşılmaktadır. 240 m2*3

kat*300 TL/m2*0.75=1 62.000,00 TL.

Binaların toplam değeri: 538.150.00 TL. olan ve arsa değeri: 1.151.730,00 TL toplam arsa

ve yapı değeri toplamı: 1.689.880,00 TL olan taşınmazın 176.61.m2ye tekabül eden

331/2399 taşınmaz hisseli taşınınız, sanayi caddesi üzerinde oluşu, üniversite caddesine 100 m.,

stadyum metro istasyonuna 250 m.. Ankara asfaltına 600 m., konum itibariyle toplu taşıma

araçlarının içinde oluşu, sanayi bölgesinde ve resmi kurumlara yakınlığı ve hemen yanında inşaatı

süren özel hastanenin oluşu, bitişik nizam 3 kat imarlı yapı yapılabilecek ve yakın gelecekte imarı

artacak şehrin orijininde bulunan özel bir konuma sahip oluşu nazara alınarak güncel durumda

benzer arsalar dikkate alınarak satışa konu Ali BAŞa ait 331/2399 hissenin serbest piyasa

alım satım rayiçlerine göre (1.689.880.00 TL*331/2399) = 233.160,00.-TL muhammen

bedelle satışa sunulmuştur.

1 – Satış 03.12.2012 günü saat: 10:30 – 10:40 da İzmir 8.İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle

yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları

toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok

artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 13.12.2012 günü yine saat: 10:30 – 10:40 saatlerinde İzmir

8.İcra Müdürlüğünde belirtilen saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da muhammen

bedelin % 40ını ve rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana

ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çkmazsa satış talebi düşecektir.

2 – Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20si oranında pey akçesi veya bu miktar

kadar banka teminat mektubu vermeeri lzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü

geçmemek üzere süre verilebilir. K.D.V., damga vergisi, tapu alını harç ve masrafları ile tahliye ve

teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ile tapu satım harçları ve^jtej^laliye resmi satış

bedelinden ödenir. .*i?vtM& * ~*V

3- Gayrimenkulü satın alanlar. ihale>e alacağına mahsuben iştirak etmemiş.olmak kaydî^la^halenin

feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİKpıun 13P-*M^^M^^9fijTO*eil süre

içinde nakden ödemek zorundadırlar. Izni*,i

4 – İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve

giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır:

aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5  Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü

maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve faizden alıcı ve kefilleri mesul

tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

6- İş bu satış ilanının gazetede yayınlanan ilanı, tapuda adresi olmayanlar için, tİK.nun 127. Mad.

gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur.

7 – Şartname, iln tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği

takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8 – Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca

bilgi almak isteyenlerin 2011/8042 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları iln

olunur.

(İİK m.126)_

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

05/10/2012

İSTANBUL-GM.SATIŞ TM.ALANYA 3.İ.MD.

T.C. Örnek No: 64

ALANYA / ANTALYA

3. İCRA DAİRESİ

2011/8088 ESAS

TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:

Taşınmazın Bilgileri : Antalya İli, Alanya İlçesi, Saray mah. Korucubeleni Mevkii,

763 Ada, 6 parsel, 29 Cilt, 2815 Sayfa, 8+Çatı kat, 27 Noiu

bağımsız bölümde kayıtlı 120/2334 Arsa paylı, Dubleks

Mesken

Taşınmazın Adresi : Kızlarpınarı Mah. Durnalarsok. No:6 İçkapı:26 Alanya /

ANTALYA

Taşınmazın Yüzölçümü : 1711 M2 alanlı taşınmazın 120/2334 arsa paylı Dubleks

Mesken

Taşınmazın Özellikleri : Parsel üzerinde Öksüzoğlu İnş. isimli Blok bulunup,

Bod.+9 katlıdır. Normal katlarında 3er mesken bulunup,

son katta 2 adet dubleks mesken bulunmaktadır. Bina 5

kişilik asansörlü, üzere bardolin taplama çatılıdır.

Merdivenler mermer kaplama, dışı akrilik boyadır. Söz

konusu mesken binanın 8+çatı katında Kuzel-Batı ve

Güney olmak üzere 3 cephelidir. Daire giriş kapısı çelik

kapı, dış doğraması Pvc, iç doğramalar panel kapıdır.

Normal kat 2 oda 1 salon, çatı katta 1 yatak odası mutfak

ve banyo bulunup, toplam 130,00 M2 kapalı emsal

alanlıdır. (37,48 M2 Çatı kat, 82,60 M2 normal kat olmak

üzere toplam 120,08 M2 kullanım alanlıdır.) Islak hacimler

seramik kaplama, oda ve salon tabanları laminat

kaplamadır. Alçı kartonpiyerli, duvarları saten boyalıdır.

Binanın çevre tanzimi yapılmış, otoparkı mevcuttur. Bina

tahminen 10-11 yıllık yıpranmalıdır. Parselde, elektrik, su,

altyapı, ptt, ve belediye hizmetleri mevcut olup, gürültü ve

hava kirliliği yoktur. Hakin manzara uzaktan kısmi kale,

Deniz-Doğa manzarası vardır. Parsel merkezi konumdadır.

İmar Durumu : Parsel, ayrık nizam %35 taban alanlı, toplam dört kat konut

yapımına imarlı olup yoğunluk dikey kullanılarak yapılaşma

tamamlanmış kat irtifakı kuruludur.

Takdir Olunan Kıymeti : 180.000,00

1. Satış Günü : 04/12/2012 Salı

14:30 -14:40 saatleri arasında

2. Satış Günü : 14/12/2012 Cuma

14:30 – 14:40 saatleri arasında

Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaklar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.

Satış Şartları:

1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte Alanya Adliyesi Mezat Salonuda açık artırma sureti

ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları

mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise ençok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya

çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü

saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu

kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40ını bulması ve satış isteyenin

alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve

paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20si nisbetinde pey akçesi veya

bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı

istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale damga resmi harcı, 1/2 tapu harcı ve

masrafları, KDV alıcıya aittir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu iiefaiz

ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri

lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan

tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan

ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca

hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden

alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden iîibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı

verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,

başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/8088 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları

ilan olunur. / /

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Yönetmelik Örnek No :27

(lc.lf.K.126)

14/10/2012