ESKİŞEHİR-GM.SATIŞ AV.ÜMİT KAYGUSUZ YAVUZ 5.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İLN

(ANADOLU TARIM İSLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN)

1- İşletmemize ait ekonomik ömrünü doldurmuş 20 adet Traktör, tek tek açık artırma usulü

ile satılacaktır.

2- İhale 05.09.2012 günü saat 14.00de İşletmemiz İdare Binasında Alım-Satım ve İhale

Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun

görülmemesi durumunda ihale, 12.09.2011 günü aynı yer ve saatte, aynı şartlarla tekrar

edilecektir.

3 İhale konusu Traktörler için tahmin edilen miktar, Muhammen bedel ve geçici teminat

aşağıda gösterilmiştir. Geçici teminat ihale saatinden önce İşletme Veznesine veya İşletmenin

T.C. Halk Bankası Çifteler Şubesindeki TR 720001 2009 3490 0013 0000 13 veya T.C. Ziraat

Bankası Mahmudiye Şubesindeki TR 89 0001 0005 1234 8147 5350 01 no.lu hesabına

yatırılarak alınacak makbuz Komisyona ibraz edilecektir.

Parti No    ARAÇLARIN                        Muhamme n Fiyatı (TL)    Geçici Teminatı (TL) %20

    Cinsi-    Mo deli    Plakası    Motor No    Şaşe No    Duru mu        

1.    STEYR 768 TRAKTÖR    1983    26 FT 742    10345    T2951034 6    Faal    9.000,00    1.800,00

2.    STEYR 768 TRAKTÖR    1978    26 FT 741    18753/286    29512320    Faal    10.000,00    2.000,00

3.    STEYR 768 TRAKTÖR    1983    26 FF 899    13768    T.295-13741    Faal    9.000,00    1.800,00

4.    STEYR 768 TRAKTÖR    1978    26 FF 331    220-63/2234    295.00-15052    Faal    9.000,00    1.800,00

5.    FORD TW 15 TRAKTÖR    1987    26 FZ 472    U1058448B2 2A    A 919845    Faal    22.000,00    4.400,00

6    FORD 3000 TRAKTÖR    1975    26 FY 265    C677712    B 690897    Faal    5.000,00    1.000,00

7    MF 135 TRAKTÖR    1977    26 ZE 047    152UA37806 OD    135442916    Faal    4.000,00    800,00

8    FORD 6600 TRAKTÖR    1975    26 FV 223    E 030966    5M10B271 219    Faal    12.000,00    2.400,00

9    FORD 6600 TRAKTÖR    1975    26 FV 366    E 030901    5M7B2713 31    Faal    11.000,00    2.200,00

10    FORD 6600 TRAKTÖR    1975    26 ZA 549    E 028786    B271249    Faal    12.000,00    2.400,00

11    FORD 6600 TRAKTÖR    1977    26 ZD 031    E 147826    B 721650    Faal    12.000,00    2.400,00

12    FORD 6600 TRAKTÖR    1975    26 ZD 032    EGM2601 MOT0000011    B271310    Faal    11.000,00    2.200,00

13    FORD 6600 TRAKTÖR    1975    26 ZD 033    E 025269    B 279811    Faal    12.000,00    2.400,00

14    FORD 6600 TRAKTÖR    1977    26 ZD 034    E 150967    B 721653    Faal    12.000,00    2.400,00

15    FORD 6600 TRAKTÖR    1977    26 ZD 035    E 147073    B 720311    Faal    12.000,00    2.400,00

16    FORD 6600 TRAKTÖR    1977    26 ZD 036    E 148227    B 720307    Faal    11.000,00    2.200,00

17    FORD 6600 TRAKTÖR    1977    26 ZD 038    E 137855    B 720033    Faal    12.000,00    2.400,00

Taşınmazın mevkii,şartlara ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net geliri üzerinde etkili olabilecek

tüm unsurlar göz önünde bulundurularak taşınmazın değeri 99.726,25 TL olup bina ve tel örgü bedeli hissesi oranı da

dahil olmak üzere toplam değeri 103.837,50 TLdir.

10.1 aşınma/ Eskişehir İli,Tepebaşı İlçesi, Hekimdağ Köyü, Çakırçayırı mevkii, 130 parsel,2 cilt, 130 sayfada kayıtlı

tarla vasfında 13.850 m2 taşınmazdır. Borçlu taşınmazda Tam hisseye sahiptir Taşınmaz Kapama Elma Bahçesi

durumundadır.

Taşınmazın mevkii,şartlara ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net geliri üzerinde etkili olabilecek

tüm unsurlar göz önünde bulundurularak taşınmazın değeri 131.575,00 TL olup bina ve tel örgü bedeli hissesi oranı da

dahil olmak üzere toplam değeri 136.825,00 TLdir.

II Taşınma/ Eskişehir İli,Tepebaşı İlçesi, Hekimdağ Köyü, Köyönü mevkii, 122 parsel,2 cilt, 122 sayfada kayıtlı

Harman Yeri vasfında 1.000,00 m2 taşınmazdır. Borçlu taşınmazda Tam hisseye sahiptir.

Taşınmazın serbest piyasada değeri 1,00 TL/m2 olup toplam değeri 1.000,00 TL.dir.

12. Taşınmaz Eskişehir İli.Tepebaşı İlçesi, Bektaşpınarı Köyü, Bektaşpınar mevkii, 65 parsel, 1 cilt,65 sayfada kayıtlı

Tarla vasfında 5.850,00 m2 taşınmazdır.Borçlu taşınmazda Tam hisseye sahiptir.Taşınmazın toplam değeri 3.861,00 TL

dir.

13. Taşınmaz Eskişehir İli,Tepebaşı İlçesi, Bektaşpınarı Köyü, Belalçağı mevkii, 85 parsel, 1 cilt, 85 sayfada kayıtlı Tarla

vasfında 10.700,00 m2 taşınmazdır.Borçlu taşınmazda Tam hisseye sahiptir. Taşınmaz Kapama Elma Bahçesi

durumundadır.

Taşınmazın mevkii,şartlara ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net geliri üzerinde etkili olabilecek

tüm unsurlar göz önünde bulundurularak taşınmazın değeri 101.650,00 TL olup bina ve tel örgü bedeli hissesi oranı da

dahil olmak üzere toplam değeri 107.650,00 TLdir.

14. Taşınmaz Eskişehir İIi,Tepebaşı İlçesi, Bektaşpınarı Köyü, Belalçağı mevkii, 91 parsel,1 cilt, 91 sayfada kayıtlı Tarla

vasfında 6.000,00 m2 taşınmazdır. Borçlu taşınmazda Tam hisseye sahiptir. Taşınmaz Kapama Elma Bahçesi

durumundadır.

Taşınmazın mevkii,şartlara ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net geliri üzerinde etkili olabilecek

tüm unsurlar göz önünde bulundurularak taşınmazın değeri 57.000,00 TL olup bina ve tel örgü bedeli hissesi oranı da

dahil olmak üzere toplam değeri 61.800,00 TLdir.

15. Taşınmaz Eskişehir İli,Tepebaşı İlçesi, Bektaşpınarı Köyü, Belalçağı mevkii,94 parsel, 1 cilt, 94 sayfada kayıtlı Tarla

vasfında 16.550,00 m2 taşınmazdır. Borçlu taşınmazda Tam hisseye sahiptir. Taşınmaz Kapama Elma Bahçesi

durumundadır.

Taşınmazın mevkii,şartlara ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net geliri üzerinde etkili olabilecek

tüm unsurlar göz önünde bulundurularak taşınmazın değeri 156.750,00 TL olup bina ve tel örgü bedeli hissesi oranı da

dahil olmak üzere toplam değeri 163.750,00 TLdir.

16. Taşınma/ Eskişehir İli.Tepebaşı İlçesi, Sulukaraağaç Köyü,Akçakmak mevkii,774 parsel,8 cilt,765 sayfada kayıtlı

Tarla vasfında 10.700,00 m2 taşınmazdır. Borçlu taşınmazda Tam hisseye sahiptir. Taşınmazın değeri 7.126,20 TLdir.

17. Taşınmaz Eskişehir Merkez Tepebaşı İlçesi, Bektaşpınarı Köyü,464.Sk.üzerinde ve tapuda Eskişehir Tepebaşı

İlçesi,Bektaşpınarı Köyü 241 parselde kayıtlıdır.Taşınmazın arsa alanı toplam 2165,00 m2 dir.Taşınmaz tapuda bahçe

olarak tescil edilmiştir.Arsa üzerinde 28.80 m2 alanlı tek katlı bir bina mevcut olup bina tuğla duvarlı yığma tarzda

yapılmıştır.Bina ahşap oturtma çatı ve üzeri kiremit kaplıdır.Bina dış sıvası yapılmıştır.Bina içi bölümlerin zemini beton

şap yapılmış,sıvaları ve badanası yapılmıştır pencereleri pvc ve ısı camlıdır.

Arsa üzerinde mesken olarak yapılmış 35.00 m2 alanlı bir bina ve 235.68 m2 alanlı hayvan barınağı

mevcuttur.Mesken olarak yapılan bina pencereleri pvc ve camları ısıcamlı yapılmış,bina dış sıvası yapılmış,iç sıva ve

badanası yapılmıştır.Hayvan barınağı ise çatılı ve çatı üzeri kiremit kaplıdır.Taşınmaz mahalle yerleşim planı içinde

bulunmaktadır.Elektrik ve suyu mevcut,iletişim hizmetlerinden yararlanmakta, belediye sınırları içinde ve plansız alanda

bulunmaktadır.Eskişehir merkeze yaklaşık 25 km mesafededir.

Piyasadaki arz talep dengesi,dava konusu taşınmazın konumu ve özellikleri şehir merkezine uzaklığı plansız

alanda olması,arsa üzerinde hayvan barınağı,mesken ve diğer binanın büyüklükleri dikkate alınarak serbest piyasa

şartlarında taşınmazın değeri arsa dahil 80.000,00 TL.dir.

18. Taşınmaz Eskişehir İli.Tepebaşı İlçesi,Yenibağlar Mah.Yılmaz sk.No: 34/2 adresinde ve tapuda Eskişehir Eskibağlar

Mah.,2320 ada,91 parselde kayıtlı 8/190 arsa paylı zemin kat 2 nolu bğz.bl. mesken borçlu tarafından

kullanılmaktadır.Arsa alanı 603.00 m2 dir.Tapuda tamamı borçlu adına kayıtlıdır.80 m2 alanlı merkezi sistem ısıtmalı

zemin +3 katlı yapının zemin katında yer almaktadır.Daire kapısı çelik kapı, iç kapılar ahşap doğrama pencere PVC

doğrama ,ıslak hacimler seramik salon ve oda taban kaplaması pvc yer kaplamasıdır.Mutfak tezgahı ve dolapları

mevcuttur.İç duvarlar sıvalı ve badanalıdır.Meskenin elektrik ve suyu mevcuttur.

Serbest Piyasa şartlarında taşınmazın özellikleri göz önünde alınarak değerinin arsa dahil 100.000,00 TL.dir.

Satış şartları:

1 -Söz konusu 158 parseldeki taşınmazın satışı 28/09/2012 günü saat 09:00 dan 09:05 a kadar, 2 parseldeki taşınmazın satışı

09:10-09:15, 248 parseldeki taşınmazın satışı 09:20-09:25,64 parseldeki taşınmazın satışı 09:30-09:35,153 parseldeki 09:40-

09:45, 4 parseldeki taşınmazın satışı 09:50-09:55, 60 parseldeki taşınmazın satışı 10:00-10:05, 61 parseldeki taşınmazın satışı

10:10-10:15, 82 parseldeki taşınmazın satışı 10:20-10:25, 130 parseldeki taşınmazın satışı 10:30-10:35, 122 parseldeki

taşınmazın satışı 10:40-10:45, 65 parseldeki taşınmazın satışı 10:50-10:55, 85 parseldeki taşınmazın satışı 11:00-11:05, 91

parseldeki taşınmazın satışı 11:10-11:15, 94 parseldeki taşınmazın satışı 11:20-11:25, 774 parseldeki taşınmazın satışı 11:30-

11:35, 241 parseldeki taşınmazın satışı 11:40-11:45, 2320 ada 91 parsel 2 nolu bğz.bl.deki taşınmazın satışı 11:50-11:55 e

kadar e kadar, Eskişehir Adliye Sarayı 5. İhale Masasında açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen

değerin %60ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir

bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 08/10/2012 günü aynı yer ve saatte ikinci artırmayaçıkarılacaktır. Şu kadarki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına

rüchanlı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi

lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2 – Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat

mektubu vermeleri lzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Tapu alım harcı

ve masrafları,Damga Vergisi, Tarlalarda taşınmazlarda %18 Meskenlerde ise %1 KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, Tapu

satım harcı ve Tellaliye satış bedelinden ödenir.

3 – İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan

iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit

olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4 – Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale

feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan

kendilerinden tahsil edilecektir.

5 – Şartname, iln tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir

örneği gönderilebilir.

6 – Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin

2008/11788 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları iln olunur.