MANİSA-GM.SATIŞ SALİHLİ İ.2297 P.YAZLABURNU M. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

   SALİHLİ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2013/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

  TAŞINMAZIN

Özellikleri :     Manisa   İl.   Salihli   İlçe,   2297   Parsel   No,   YAZLABURNU Mevkii, KEMERDAMLAR1 KÖYÜ Köyü, Taşınmaz Mal.

Taşınmazın toplam alanının 49.250,00m2 olduğu, taşınmazın güney kısmında yer alan 12.250,00m2lik kısmının bağ. geri kalan kısmının ise tarla olarak kullanıldığı, bağ olarak kullanılan kısımda omçaların bir kısmına V sistemine, bir kısmına ise duvar sistemine göre şekil verildiği, taşınmazın taban arazi konumunda olduğu, tınlı-kumlu toprak yapısına sahip olan taşınmaz üzerinde her türlü kültür bitkisinin ekonomik olarak yetiştirilmesinin mümkün olduğu, taşınmazın DSİ sulama kanalından sulama imkanının olduğu, taşınmazın yolu olduğundan ulaşım sorununun olmadığı, Kemerdamları köyü yerleşim yerine yakın olduğu belirtilmiştir.

  Yüzölçümü   : 49.250,00 m2

Kıymeti   : 467.875.00 TL

KDV Oranı   :%18

Kaydındaki Şerhler   : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü   : 12/11/2013 günü 10:00 – 10:10 arası

2. Satış Günü   : 10/12/2013 günü 10:00- 10:10 arası

Satış Yeri   :  SALİHLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

  Satış şartlan :

          1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.

Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış

giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda

birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik

ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar

varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla

bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

          2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu ihale saatinden önce Satış Memurluğuna yatırabilecekleri veya Salihli Vakıfbank Şube Müdürlüğünde bulunan TR450001500158007300777367 nolu İBAN hesabına katılımcı tarafından T.C.Kimlik veya vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

          3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

          4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi

ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği

takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/7 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 26/09/2013

(İİK m.126)_

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64e karşılık gelmektedir.